ČSAD SEMILY, A.S.

Zápis v obchodním rejstříku:
Spisová značka: B 1019 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Název subjektu: ČSAD Semily, a.s.
IČO: 601 08 843
Sídlo: Semily, Na rovinkách 211, PSČ 513 25
Den zápisu: 1.ledna 1994
Obchodní firma: ČSAD Semily, a.s.
Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:
-  ubytovací zařízení
-  hostinská činnost
-  opravy karoserií
-  výroba a opravy ostatní motorových dopravních prostředků
-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
-  proškolování řidičů z povolání
-  provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
-  silniční motorová doprava osobní
-  silniční motorová doprava nákladní
-  vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
-  výroba, opravy a montáž měřidel
-  reklamní činnost
-  opravy silničních vozidel
-  provozování cestovní agentury

Jednatelé:
Ing. Tomáš Roubiček, předseda představenstva
Mgr. Jiří Vařil, člen představenstva
Ing. Jaroslav Semler, člen představenstva
Společníci: Fleret Corporation, reg.No.:12627 IBC 2005, podíl ve společnosti 87,25 %
Základní kapitál: 69 874 000,- Kč, Splaceno: 100 %

Dozorčí rada:
Božena Koublová, předsedkyně dozorčí rady
Vlasta Vařilová, člen dozorční rady
Milena Nesperová, člen dozorční rady

Strategie společnosti:
V horizontu několik let se chce stát dominantním dopravcem na severu Čech. Za svou strategii jde velmi tvrdě a úspěšně. Postupně skupuje nebo fúzuje s menšími a finančně slabšími dopravci. Po pádu Dopravního podniku ústeckého kraje vstoupila do Ústeckého kraje a vyhrála mnoho obslužných linek v závazku veřejné služby. Svou aktivitou získala výběrové řízení na provozování městské dopravy v České Lípě. Po dokončení fůze s ČSAD Jablonec nad Nisou se stane významným sub dopravcem Dopravního podniku města Liberce, a.s. Své aktivity rozšiřuji i do Královéhradeckého kraje. Je dominantním dopravcem pro cestovní kanceláře ve spádové oblasti Turnov, Semily, Jablonec nad Nisou a Liberec.

Společnost chce vybudovat v Jižní Americe, konkrétné Paraguayi a posléze i v Bolívie síť veřejné autobusové dopravy. Objem kontraktu je odhadován v řádech desítek miliard korun.

Data a fakta:
Společnost vznikala za bouřlivých podmínek, protože o ní soupeřily dvě finanční skupiny. Jedna pod vedením JUDr.Ing. Zdeňka Zemka a druhá pod vedením Ing. Koublové a Tomáše Roubíčka

1994 - Založení firmy -  ČSAD BUS Semily, a.s.
1997 – Změna názvu na ČSAD Semily, a.s.
2007 – Fůze s Severočeská dopravní, a.s.
2008 – Převzetí společnosti VETT, a.s. Česká Lípa
2009 – Fůze s ČSAD Jablonec nad Nisou

ISO – Není

Zaměstnanci:
Společnost preferuje jednoduchou organizační strukturu. V jejím vedení bylo v roce 2008  pouze 14 pracovníků a 427 ostatních zaměstnanců v převážné většině se jednalo o řidiče a mechaniky na dílnách. Průměrná mzda řídícího pracovníka byla 33700 Kč a ostatních zaměstnanců 20850 Kč. Společnost do jisté míry těží z geografických poloh svých provozoven kde podniká a platí zaměstnancům méně než je obvyklý průměr v odvětví. Na druhou stranu ve velké míře pořizuje novu techniku, aby řidiči měli nejvyšší možný komfort při výkonu své práce. Zjednodušeně řečeno za luxus jezdit novým autobusem platí řidiči nižšími mzdami. Zaměstnanci ČSAD Semily mají zvýhodněné jízdné, jeho výše není běžně známá.

Provozovny:
Semily
Hořice
Jičín
Jilemnice
Rokytnice nad Jizerou
Turnov
Varnsdorf
Litoměřice
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou

Hospodářské výsledky:
Rok 2004, 570 tis. Kč
Rok 2005, -2357 tis. Kč
Rok 2006, 5220 tis. Kč
Rok 2007, 863 tis. Kč
Rok 2008, -56859 tis. Kč (způsobenou nákupem nových vozidel)
Rok 2009, dosud není znám, bude k 30.6.2010

Vztahy s okolím:
Každoročně poskytuje autobus pro společnost AVON - mobilní mamograf. Zjišťuje přepravy pro sportovní kluby, provádí aktivní PR.
Aktivně spolupracuje s objednateli veřejných služeb (Královéhradeckým, Libereckým, Ústeckým a Středočeským krajem) zapojuje se integrovaných dopravních celků. U uvedených krajských úřadů má vysokou prestiž.

Seznam použité literatury:
www.justice.cz
www.wikipedia.cz
www.csadsm.cz
Vlastní zkušenosti


Hlavním cílem této práce je analýza možných autobusových přepravců působících na území České republiky. V práci je nejprve uveden nejznámější dopravce s velkým polem působnosti ČSAD Semily, a. s., který se zaměřuje jak na vnitrostátní pravidelnou autobusovou přepravu, tak na mezinárodní, ale také i na zakázkovou přepravu. Semestrální práce se dále zabývá všemi doposud působícími subjekty na poli městské hromadné přepravy zajišťované pouze autobusovými prostředky v jednotlivých krajích.

Na základě analýzy všech subjektů a zjištěných údajů jsou v porovnání s jinými vyspělými evropskými zeměmi patrné značné rozdíly ve službách poskytovaných autobusovými přepravci.

Seznam zkratek

AMS AMSBUS (on-line systém)
a. s. (plc.) akciová společnost
IDS integrovaný dopravní systém
JMK Jihomoravský kraj
MHD městská hromadná doprava
PHM pohonné hmoty
PSČ poštovní směrovací číslo
r. č. rodné číslo
spol. s r. o. (s. r. o.) společnost s ručením omezenýmČSAD Semily, a. s.


1. Obchodní rejstřík

1.1 Den zápisu do Obchodního rejstříku
1. 1. 1994 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
1.2 Sídlo společnosti
Semily, Na Rovinkách 211, PSČ 51325
1.3 Statutární orgán - představenstvo

Předseda představenstva: Ing. Tomáš Roubíček, r. č. 651218/1170
Turnov, 28. října 734, PSČ 511 01
Den vzniku funkce: 30. května 2006
Den vzniku členství v představenstvu: 30. května 2006
Zapsáno: 23. ledna 2007

Člen představenstva: Mgr. Jiří Vařil, r. č. 791022/0032
Praha 10, Kodaňská 799/38, PSČ 101 00
Den vzniku členství v představenstvu: 29. února 2008
Zapsáno: 2. května 2008
Člen představenstva: Ing. Jaroslav Semler, r. č. 640421/2969
Mnichovo Hradiště, Studentská 1212, PSČ 295 01
Den vzniku členství v představenstvu:
30. června 2008

Zapsáno: 30. srpna 2008

1.4 Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady: Božena Koublová, r. č. 515803/075
Bozkov 20, PSČ 512 13
Den vzniku funkce: 30. června 2008
Den vzniku členství v dozorčí radě: 30. června 2008
Zapsáno: 30. srpna 2008
Člen dozorčí rady: Vlasta Vařilová, r. č. 436130/062
Praha 10, Vršovice, Kodaňská 799/38, PSČ 101 00
Den vzniku členství v dozorčí radě: 30. června 2008
Zapsáno: 30. srpna 2008
Člen dozorčí rady: Milena Nesperová, r. č. 475903/103
Benešov u Semil 167, PSČ 512 06
Den vzniku členství v dozorčí radě: 27. února 2006
Zapsáno: 31. května 2006

1.5 Akcie
69 874 ks akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 1 000,- Zapsáno: 18. června 2009

1.6 Základní kapitál
1. 1. 1994 činil 49 874 000 Kč vymazáno: 11. dubna 2002
11. dubna činil 69 874 000 Kč zapsáno a splaceno
1.7 Předmět podnikání:
- Ubytovací zařízení……………………………… zapsáno:  1. ledna 1994
- Hostinská činnost………………………………. zapsáno:  1. ledna 1994
- Opravy karoserií………………………………... zapsáno:  1. ledna 1994
- Výroba a opravy ostatní motorových dopravních prostředků
zapsáno:  1. ledna 1994
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno:  1. ledna 1994
- Proškolování řidičů z povolání…………………. zapsáno: 20. listopadu 1995
- Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy.. zapsáno: 20. listopadu 1995
- Silniční motorová doprava osobní……………… zapsáno: 24. září 1998
- Silniční motorová doprava nákladní……………. zapsáno: 24. září 1998
- Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství………… zapsáno: 24. září 1998
- Výroba, opravy a montáž měřidel……………… zapsáno: 24. září 1998
- Reklamní činnost……………………………….. zapsáno: 24. září 1998
- Opravy silničních vozidel………………………. zapsáno: 30. srpna 2008
- Provozování cestovní agentury…………………. zapsáno: 30. srpna 2008


2. Strategie společnosti
2.1 Historie
ČSAD Semily, a. s. vznikla dne 1. 1. 1994 vyčleněním autobusové dopravy z ČSAD Hradec Králové. Od roku 1997 je snaha o vybudování nového image, tj. pozitivního přístupu k veřejnosti a obchodním partnerům. Rok 1997 vedl k rozšíření vozového parku o 4 valníkové soupravy a zahájení mezinárodní kamionové dopravy. Od ledna 1998 nabízí služby zákazníkům, vlastní cestovní agentura Europa  v Hořicích.
Od roku 2003 zde dochází k významné přeměně, která může být vnímána jako:
a) Nová území působení, resp. síť pokrytí ČSAD Semily v oblasti Ústeckého kraje,
a to zejména Šluknovského výběžku, Litoměřicka a Ústecka;
b) Od roku 25. 8. 2007 zajišťují MHD ve městě Česká Lípa;
c) Nákup nových autobusů v roce 2005 - 2008 celkem 125 busů a nárůst celkových výnosů v letech 1994 – 2008 ze 180 mil. Kč na 650 mil. Kč;
d) Do roku 2007 nakoupeno 100 % akcií Severočeské dopravní, a. s. a ke dni 30. 7. 2008 fúze obou společností do ČSAD Semily, a. s.
V roce 2005 provozovala společnost 15 valníkových souprav, ale z důvodu rentability byla v roce 2006 ukončena mezinárodní kamionová doprava. V současnosti zajišťují přepravu pohonných hmot pouze 2 cisternové automobily. Počátkem roku 2009 byla ukončena činnost poskytování ubytovacího a stravovacího zařízení ve městě Lázně Bělohrad a představenstvo společnosti rozhodlo o jejím prodeji s cílem soustředit veškeré úsilí na provozování autobusové dopravy a souvisejících aktivit.


2.2 Vize a mise
Hlavní podnikatelský záměr tkví v zajišťování pravidelné autobusové dopravy v části Liberecka, Královehradecka, Ústecka a Středních Čech. Dálkové spoje zajišťují přepravu mezi Prahou a turistickými středisky v Krkonoších, Šluknovského výběžku a Litoměřic, dále pak mezi Jičínem, Jihlavou a Libercem. Co se týče podílu autobusové dopravy, podíl na celkovém obratu činí 60 %. Společnost vlastní cca 250 autobusů. Dále poskytují ve střediscích Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou a Hořice služby v nedopravní sféře jako jsou: oblast opravárenství, prodej PHM, pneumatik, náhradních dílů, materiálů, měření emisí a v neposlední řadě provoz mycích linek.


2.3 ISO
V roce 2004 získali certifikát ISO 9001:2000
2.4 Politika jakosti
a) Spokojenost zákazníka
b) Být vyhledávaným autobusovým dopravcem v regionu
c) Odpovědnost za kvalitu je věcí nás všech
d) Plnění smluvně garantovaných požadavků zákazníků na 100 %
e) Každoroční zvyšování výkonů

3. Zaměstnanci 
Průměrný počet zaměstnanců za rok 2008:
- Řídící pracovníci:   18 osob
- Ostatní zaměstnanci: 427 osob

4. Provozovny

Česká Lípa, Poříční 1918, 470 01
Činnost: informace MHD
Provozní doba:
Po 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Út 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
St 8.30 - 12.00 12.30 - 16.30
Čt 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Pá 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Harrachov, autobusové nádraží
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 10.00 - 16.00
Út zavřeno
St 10.00 - 16.00
Čt zavřeno
Pá 10.00 – 16.00

Hořice, Na Závisti 1439, 508 01
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 8.00 - 16.00
Út 8.00 - 16.00
St 8.00 - 16.00
Čt 8.00 - 16.00
Pá 8.00 - 16.00

Jilemnice, ČSL. Legií 569, 514 01
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 9.00 - 12.30 13.00 - 16.00
Út 8.30 - 14.00
St 9.00 - 12.30 13.00 - 16.00
Čt 8.30 - 14.00
Pá 8.30 - 12.30

Jičín, Hradecká 816, 506 01
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 7.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Út 7.00 - 11.30 12.00 - 14.30
St 7.00 - 11.30 12.00 - 16.30
Čt 7.00 - 11.30 12.00 - 14.30
Pá 7.00 - 11.30 12.00 - 14.30

Litoměřice, Českolipská 1691/12a, 412 01
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 6.00 - 15.30
Út 6.00 - 15.30
St 6.00 - 15.30
Čt 6.00 - 15.30
Pá 6.00 - 15.30

Rokytnice nad Jizerou 648, 512 45
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 9.00 - 12.00
Út 13.00 - 16.00
St 9.00 - 12.00
Čt 13.00 - 16.00
Pá 9.00 - 12.00

Turnov, Přepeřská 1602, 511 01
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 7.30 - 11.00 11.30 - 16.00
Út 7.30 - 11.00 11.30 - 14.00
St 7.30 - 11.00 11.30 - 16.00
Čt 7.30 - 11.00 11.30 - 14.00
Pá 7.30 - 11.00 11.30 - 14.00

Semily, Na Rovinkách 211, 513 01
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 8.30 - 10.30 14.00 - 16.00
Út 8.30 - 10.30 12.15 - 14.15
St 8.30 - 10.30 14.00 - 16.00
Čt 8.30 - 10.30 12.15 - 14.15
Pá 8.30 - 10.30 12.15 - 14.15

Ústí nad Labem, Revoluční 3289/13 (ČETRANS), 400 11
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 6.30 - 11.30 12.00 - 15.00
Út 6.30 - 11.30 12.00 - 15.00
St 8.00 - 11.30 12.00 - 16.30
Čt 6.30 - 11.30 12.00 - 15.00
Pá 6.30 - 11.30 12.00 - 15.00

Varnsdorf, Strakonická 3242, 407 47
Činnost: místenková kancelář AMS
Provozní doba:
Po 6.30 - 11.30 12.00 - 16.00
Út 6.30 - 11.30 12.00 - 15.00
St 6.30 - 11.30 12.00 - 16.00
Čt 6.30 - 11.30 12.00 - 14.00
Pá 6.30 - 11.30 12.00 - 14.00

5. Postavení obchodního řetězce
5.1 Dopravce roku 2009
V hotelu Vladimir proběhlo dne 12. listopadu 2009 slavnostní vyhlášení druhého ročníku ankety Dopravce roku Ústeckého kraje. Druhé místo získala
ČSAD Semily, a. s., která si pohoršila o jednu příčku oproti roku 2008.

5.2 Živnostník roku / Firma roku 2009 v Libereckém kraji
Za tímto oceněním je z poloviny hospodářský výsledek firmy, z poloviny kreativita jejích zaměstnanců.

5.3 TOP 10
V současné době se ČSAD Semily řadí na 8. místo v TOP 10 autobusových společností v České republice a provozuje 300 autobusů ve všech autobusových přepravních systémech.


6. Vztah společnosti s okolím

6.1 S obyvatelstvem
- Poděkování od sdružení lidí s mentálním postižením, kteří ocenili maximální ochotu, vstřícnost a pochopení řidičů ČSAD Semily na absolvovaném zahraničním zájezdu v Řecku
- Poděkování p. Kočárníkové za lehce vyřešenou situaci, tj. poruchy autobusu, která nastala při cestě na ostrov Elba.
- Poděkování p. Slámové s poskytovanými službami při přepravě své dcerky v kočárku.
Členění autobusové přepravy
Autobusová doprava pravidelné linky
Městská autobusová doprava v Česku podle krajů:

Městská autobusová doprava v Jihomoravském kraji
Systémy MHD některých měst (Brno, Adamov, Blansko, Vyškov a Moravský Krumlov) jsou zahrnuty do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Brno: Dopravní podnik města Brna, a.s.  Od 14. prosince 2008 byly do IDS JMK zahrnuty
i MHD měst Hodonín, Kyjov, Mikulov a Břeclav.
Břeclav, Mikulov:
Provozuje BORS Břeclav a. s.

Městská autobusová doprava v Jihočeském kraji

České Budějovice:
Dopravní podnik města České Budějovice , který je dceřinou společností            ÖBB-Postbus GmbH  a dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s. , člen skupiny ICOM transport.
Jindřichův Hradec:
Provozuje ČSAD Jindřichův Hradec, a. s. , s malou frekvencí spojů, provozuje též místní dopravce RAMWEJ BUS, s. r. o.
Strakonice:
MHD stejně jako regionální zajišťuje ČSAD STTRANS, a. s.

Tábor:
Provozovatelem je Comett Plus spol. s r. o.
Vlachovo Březí:
Město zřídilo Dopravní podnik města Vlachovo Březí, s. r. o. (DPMVB) , který zahájil provoz 1. září 1997 a zajišťuje převážně školní linky a dopravu osob z okolních obcí mikrobusem.

Městská autobusová doprava v Karlovarském kraji
Dne 1. 7. 2004 byla zahájena Integrovaná doprava Karlovarského kraje (IDOK).
Do systému je zařazena MHD v Sokolově, regionální autobusové linky dopravců Autobusy Karlovy Vary, a. s., LIGNETA autobusy, s. r. o., ČI-DU, spol. s r. o.
a Jindřich Cvinger.
Cheb (a Františkovy Lázně), Aš:
Provozovatelem je Autobusy Karlovy Vary, a. s.
Karlovy Vary:
Provozovatelem je Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Mariánské Lázně:
Dopravu provozuje Městská doprava Mariánské Lázně, s. r. o. , jehož vlastníkem je z 60 % město a ze 40 % soukromá firma Dopravní podnik Mariánské Lázně a. s.
Ostrov:
Dopravcem je LIGNETA autobusy, s. r. o. 

Městská autobusová doprava v Královéhradeckém kraji
Hradec Králové:
Provozovatelem je Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s.  Od roku 2002 je hradecká MHD součástí integrovaného dopravního systému VYDIS .
Jičín, Hořice:
Zajišťuje ČSAD Semily, a. s.
Rychnov nad Kněžnou a Vamberk:
Provozovatelem je firma AUDIS BUS, s. r. o.
Trutnov, Dvůr Králové nad Labem:
Provozovatelem je OSNADO, s. r. o.
Vrchlabí:
Provozovatelem je místní dopravce KAD, s. r. o.

Městská autobusová doprava v Libereckém kraji
Liberec, Jablonec nad Nisou :
Provozovatelem je Dopravní podnik města Liberce, a. s.

Mimoň:
Zajišťuje COMPAG CZ, s.r.o.
Nový Bor:
Provozovatel ČSAD Česká Lípa, a. s.
Semily, Turnov, Česká lípa:
Zajišťuje ČSAD Semily, a. s.

Městská autobusová doprava v Moravskoslezském kraji
Frýdek-Místek:
Dopravcem je ČSAD Frýdek-Místek, a. s.  MHD zahrnuje i obce Řepiště, Staré Město, Sviadnov.
Havířov:
Dopravcem je ČSAD Havířov, a. s.
Karviná, Orlová:
Provozuje ČSAD Karviná, a. s.
Ostrava:
Provozovatelem je Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Opava:
Dopravcem je Městský dopravní podnik Opava, a. s.  MHD Opava je začleněna
do ODIS.
Sokolov, Chodov, Kraslice, Horní Slavkov, Krásno:
Zajišťuje podnik Autobusy Karlovy Vary, a. s.
Studénka, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštem, Třinec, Český Těšín, Bruntál, Krnov:
Provozuje Veolia Transport Morava, a. s.

Městská autobusová doprava v Olomouckém kraji
Olomouc:
Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Prostějov:
Provozuje místní dopravce FTL - First Transport Lines, a. s..
Šumperk, Zábřeh, Jeseník, Uničov, Přerov:
Zajišťuje Veolia Transport Morava a. s.

Městská autobusová doprava v Pardubickém kraji
Moravská Třebová, Jevíčko, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Česká Třebová:
Provozuje ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Pardubice:
Provozuje Dopravní podnik města Pardubic, a. s.
Přelouč, Chrudim:
Provozuje Veolia Transport Východní Čechy, a. s.
Polička, Litomyšl:
Provozuje místní dopravce Zlatovlásek, s. r. o.

Městská autobusová doprava v Plzeňském kraji
Plzeň: Provozují Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. (PMDP, a. s. )
Přeštice, Domažlice, Klatovy, Sušice atd.:
Dopravcem je ČSAD autobusy Plzeň, a. s.

Městská autobusová doprava v Praze
- V hlavním městě Praze zajišťují přepravu osob různé společnosti, z nichž nejvýznamnější je Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s.
- Kromě Dopravního podniku hl. m. Prahy na vnitroměstských linkách jezdí Veolia Transport Praha, s. r. o. (dříve Connex Praha; asi 8 linek, linky 165, 173 a linky
v oblasti Počernic), BADO Bus s. r. o.  (linka 232), Jaroslav Štěpánek  (linka 110).
- (Ostatní dopravci PID: BADO Bus, s. r. o. Bosák BUS, s. r. o., Connex Praha, s. r. o., ČSAD MHD Kladno, s. r. o., ČSAD Polkost, s. r. o., ČSAD Střední Čechy, s. r. o., HOTLINER, s. r. o., Martin Uher, s. r. o., OAD Kolín, s. r. o., Probo Trans Beroun, s. r. o., Vlastimil Slezák Spojbus, s. r. o., ČSAD POLKOST, spol. s r. o. a Jaroslav Štěpánek) .


Městská autobusová doprava ve Středočeském kraji
Benešov, Vlašim:
Dopravcem je ČSAD Benešov, a. s. , člen skupiny ICOM transport.
Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem:
Dopravcem je TRANSCENTRUM bus, s. r. o.
Beroun, Králův Dvůr, Hořovice:
Provozuje PROBO TRANS BEROUN spol. s r. o.
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Mělník, Kralupy nad Vltavou:
Provozuje ČSAD Střední Čechy spol. s r. o.
Kladno:
Zajišťuje ČSAD MHD Kladno, a. s.
Kněžmost:
Provozuje DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST, s.r.o.
Kolín, Kutná Hora, Čáslav:
Provozuje Veolia Transport Východní Čechy a. s.
Mladá Boleslav:
Zajišťuje Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.
Nymburk:
Provozuje ČSAP s.r.o. 

Městská autobusová doprava v kraji Vysočina
Bystřice nad Pernštejnem:
Provozovatelem firma Zlatovánek, s. r. o.  z Poličky.
Havlíčkův Brod:
Provozovatelem jsou Technické služby Havlíčkův Brod.
Chotěboř:
Provozuje Veolia Transport Východní Čechy a. s.
Jihlava:
Provozovatelem MHD je Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.
Pelhřimov, Pacov:
Provozuje ICOM transport, a. s.
Třebíč:
Provozuje TRADO-MAD, s. r. o.
Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou:
Provozovatelem MHD je ZDAR, a. s.

Městská autobusová doprava ve Zlínském kraji
Kroměříž:
Provozují Kroměřížské technické služby, s. r. o.
Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Valašské Meziříčí:
Provozuje ČSAD Vsetín, a. s.
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice:
Zajišťuje ČSAD Uherské Hradiště, a.s.
Zlín, Otrokovice:
Provozovatelem je Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o.

Městská autobusová doprava v Ústeckém kraji
Děčín:
Provozovatelem MHD je Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Duchcov:
Provozuje místní dopravce Jiří Bouda – ADB autobusová doprava.
Chlumec:
Zajišťuje Nordbus.
Chomutov a Jirkov:
Provozuje Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Kadaň:
Zajišťují Technické služby Kadaň, spol. s r. o.
Klášterec nad Ohří:
Zajišťuje místní dopravce Pavel Škramlík.
Litoměřice:
Dopravcem je Dopravní podnik Ústeckého kraje, a. s.
Most, Litvínov:
Zajišťuje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Štětí:
Provozuje Břetislav Kafka ze Chcebuzi.
Teplice:
Zajišťuje Veolia Transport Teplice, s. r. o.
Ústí nad Labem:
Zajišťuje Dopravní podnik Teplice, s. r. o.  provozovaný společností Veolia Transport Teplice, s. r. o.
Varnsdorf:
Zajišťuje Quick Bus, a. s.

Autobusová doprava mezinárodní
Společnost          Územní působnost
Autobusová dopravní, s. r. o. Mezinárodní autobusová doprava
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Mezinárodní linková doprava
ČSAD JIHOTRANS, a. s. Mezinárodní linková doprava
ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s.  Mezinárodní linka
ČSAD Semily, a. s. Špindlerův Mlýn - Berlín
ČSAD Střední Čechy, a. s. ?ezinárodní linková doprava 
ČSAD Tišnov, spol. s r. o. Mezinárodní linky
FTL - First Transport Lines, Brno - Nice
PROBO BUS, a. s.  Doprava - Německo a Slovensko
STUDENT AGENCY, s. r. o.  Mezinárodní linková doprava
Tourbus, a. s.  Mezinárodní linková dopravaAutobusová doprava vnitrostátní
Společnost Územní působnost
ADOSA, a. s.  Pravidelná autobusová doprava
Autobusová doprava Kohout, s. r. o. Pravidelné linky
Autobusová doprava - Miroslav Hrouda, s. r. o. Pravidelné linky
Autobusy Karlovy Vary, a. s. Pravidelné meziměstské a dálkové linky
Autobusy KAVKA, a. s. Veřejná linková osobní i zvláštní doprava
BORS Břeclav, a. s. Pravidelné linky  a dálková doprava
BOSÁK BUS, spol. s r. o. Pravidelné linky
COMETT PLUS, spol. s r. o. Pravidelné linky
CAD BLANSKO, a. s. Pravidelné linky
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s. Pravidelná doprava
ČSAD JIHOTRANS, a. s. Pravidelné linky
ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s. Pravidelná přeprava osob vnitrostátních linek
ČSAD Kladno, a. s. Vnitrostátní linková doprava
ČSAD Kyjov, a. s. Pravidelné linky
ČSAD Semily, a.s. Dálkové linky
ČSAD Střední Čechy, a. s.  Dálkové linky
ČSAD Tišnov, spol. s r. o. Pravidelná příměstská doprava
ČSAD autobusy Plzeň, a. s. Pravidelná linková doprava
ČSAD Česká Lípa, a. s. Pravidelné linky
ČSAP, s. r. o. Pravidelné linky 
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s. Dálkové spoje
DPÚK, a. s. Pravidelné linky
Hotliner, s. r. o. Pravidelné linky příměstské
a do nákupních center
ICOM transport, a. s. Pravidelná linková příměstská
a meziměstská doprava
Josef Hemelík – HEMTRANS Pravidelné linky
LIGNETA autobusy, s. r. o. Pravidelné linky
Martin Lihm - Autobusová doprava Pravidelná linka
OAD Kolín, s. r. o. Pravidelné linky
ORLOBUS, a. s. Pravidelné linky
OSNADO, spol. s r. o. Pravidelné linky
PROBO BUS, a. s. Příměstská doprava 
Dálková doprava 
Quick Bus, a. s. Pravidelná linková doprava - Praha
STUDENT AGENCY, s. r. o. Pravidelné linky
Transcentrum bus, s. r. o. Pravidelná doprava Středočeského kraje
Veolia Transport Česká Republika, a. s. Pravidelné příměstské linky
VYDOS BUS a. s. Pravidelné linky
ZDAR, a. s. Pravidelná doprava příměstská a dálková
Znojemská dopravní společnost PSOTA, s. r. o. Pravidelná tuzemská doprava
Zlatovánek, spol. s r. o. Pravidelná příměstská doprava


Autobusová doprava zakázková
Společnost Územní působnost
ADOSA, a. s. Nepravidelná autobusová doprava
ANEXIA, s. r. o. Zájezdová doprava  a neveřejná doprava
Arriva plc.  Transcentrum bus, s. r. o. Nepravidelná (zájezdová) doprava
BOSÁK BUS, spol. s r. o. Zájezdová doprava
OSNADO, spol. s r. o. Zájezdová doprava
Autobusová doprava - Miroslav Hrouda, s. r. o. Nepravidelná autobusová doprava
Autobusy KAVKA, a. s. Zájezdová doprava
BORS Břeclav, a. s. Zájezdová doprava
BusMat plus, s. r. o. Zájezdová doprava
CAD BLANSKO, a. s. Nepravidelná doprava
COMETT PLUS, spol. s r. o. Zájezdová doprava
CUP TOUR bus, s. r. o. Zájezdová doprava
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s. Nepravidelná doprava
ČSAD autobusy Plzeň, a. s. Zájezdová doprava
ČSAD JIHOTRANS, a. s. Zájezdová doprava
ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s. Zájezdová doprava
ČSAD Kladno, a. s. Zájezdová doprava
ČSAD Kyjov, a. s. Zájezdová doprava
ČSAD POLKOST, spol. s r. o. Zájezdová doprava
ČSAD Střední Čechy, a. s. Zájezdová doprava
ČSAD Tišnov, spol. s r. o. Nepravidelná doprava
ČSAD Uherské Hradiště, a. s. Zájezdová doprava
ČSAD Vsetín, a. s. Zájezdová doprava
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Zájezdová doprava
Dopravní podnik města Děčína, a. s. Zájezdová doprava
Dopravní spol. Zlín – Otrokovice, s. r. o. Zájezdová doprava
ICOM transport, a. s.  Dálková nepravidelná doprava
ČSAD Benešov, a. s. 
ČSAD Jindřichův Hradec, a. s. 
ČSAD Slaný, a. s. 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.
TRADO-BUS, s. r. o. Příměstské linky
TRADO-MAD, s. r. o. Městská doprava
LIGNETA autobusy, s. r. o. Zájezdová doprava
Martin Lihm-Autobusová doprava Zájezdová doprava
Pavel Chaloupka – Nordbus Zakázková přeprava
PROBO BUS, a. s. Zájezdová  i smluvní
Quick bus, a. s. Zájezdová a smluvní doprava
Sebus, s. r. o. Nabídka osobní dopravy
SPOJBUS, s. r. o. Smluvní doprava
STUDENT AGENCY, s. r. o. Pronájem autobusů
Tourbus, a. s. Zájezdová doprava
Transcentrum bus, s. r. o. Zájezdová a nepravidelná doprava
ZDAR, a. s. Zájezdová doprava
Znojemská dopravní společnost PSOTA, s. r. o. Zájezdová doprava


  ČSAD Semily, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadsm.cz/index.php>
  Justice cz, ČSAD Semily, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=132385&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=261a878cfab958e660d586f8c38620b0&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=1019&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Hradci%20Kr%E1lov%E9&sysinf.platnost=18.03.2010>
  Cestovní agentura Europa, nabídka poznávacích a pobytových zájezdů [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadsm.cz/show.php?obs=cestovni_agentura&sub=25>
  Viz Postup pro zavedení systému jakosti řízení podle ISO 9001:2000 [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.iso.cz/iso2000.html>
  Obchodní rejstřík a Sbírka listin, Ministerstvo spravedlnosti České republiky Sbírka listin: ČSAD Semily, a.s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentDetail&vypisListiny.@slCis=600175216&vypisListin.@cEkSub=132385>
  Ve stručnosti několik dopisů od našich cestujících: [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadsm.cz/show.php?obs=ruzne&sub=38>
  Dopravní podnik města Brna [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmb.cz/>
  BUSportál.cz, tisková zpráva KORDIS JMK, [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=5501>
  BORS Břeclav a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: http://www.bors.cz/cz/od_index.php
  Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmcb.cz/>
  ÖBB-Postbus GmbH, Unternehmen, Beteiligungen [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.postbus.at/de/Das_Unternehmen/Beteiligungen/index.jsp>
  ČSAD České Budějovice, Oblast Český Krumlov [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadcbas.cz/?slc=prav_doprava#ckrumlov>
  ICOM transport a.s. se během 10 let stal jedním z největších a nejmodernějších dopravních uskupení Evropy.
Hlavní strategií společnosti ICOM transport a.s. je dopravní obsluha velkých zákazníků s využitím vlastní moderní techniky. Aby naši zákazníci měli k dispozici spolehlivého a silného partnera s nejlepším možným technickým vybavením, probíhá každoročně obměna vozového parku.
Pravidelná autobusová doprava zahrnuje:
1. městskou hromadnou dopravu
2. pravidelnou linkovou, příměstskou a meziměstskou dopravu, včetně dálkových linek a mezinárodních spojů.
Cílem je zajištění dopravní dostupnosti v jednotlivých regionech, jako jsou: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj
a v neposlední řadě kraj Vysočina. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.icomtransport.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=103>
  ČSAD Jindřichův Hradec [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.icomtransport.cz/>
  Ramvej BUS [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ramvejbus.cz/>
  ČSAD STTRANS je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.sttrans.cz/cz/autobusova-doprava/pravidelna/>
  V provozu je celkem 15 linek MHD, které jsou obsluhovány ve špičce 32 autobusy. Celkem je ve vozovém parku 38 vozidel z nichž 10 je v kloubovém provedení a z celkového počtu autobusů je nyní 16 autobusů nízkopodlažních. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.comettplus.cz/main_cz.php?main=5&sub>
  Město Vlachovo Březí [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.vlachovobrezi.cz/index.php?akce=temata>
  Zpravodaj obce Krajková [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.geodata.cz/krajkova/zpravodaje/2004/cerven_2004.pdf>
  ČSAD Autobusy Karlovy Vary, Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. vznikla 1. 7. 2001 oddělením divize Sever od společnosti ČSAD Plzeň, a.s. Historicky navazuje na národní podnik ČSAD, který vznikl v roce 1949[online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.autobusy-kv.cz/index.html>
  Dopravní podnik Karlovy Vary [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpkv.cz/>
  MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně, s.r.o. provozuje městskou hromadnou dopravu v Mariánských Lázních a příměstskou dopravu do obcí Velká Hleďsebe, Klimentov a Zádub-Závišín [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.mdml.cz/>
  LIGNETA autobusová doprava, na jízdenkách a vozidlech je dopravce označován názvem AD Ligneta regionalbus, s. r. o., vlastníkem obou společností je Petr Schmid [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ligneta.cz/Autobusy/news.htm>
  Dopravní podnik města Hradec Králové, od 1. 9. 1997 je majetek státního podniku převeden do akciové společnosti DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s., kde jediným vlastníkem je Město Hradec Králové[online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmhk.cz/>
  VYDIS je integrovaný dopravní systém, který působí na území Pardubického a Královehradeckého kraje, viz České Dráhy [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.cd.cz/primestske-cestovani/vydis/-3829/>
  ČSAD Semily, a.s. vznikla dne 1. 1. 1994 vyčleněním autobusové dopravy z ČSAD Hradec Králové [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadsm.cz/>
  AUDISBUS je Autobusová doprava pro Orlické hory a Podorlicko, která zajišťuje veřejnou autobusovou dopravu a MHD ve městech Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Je členem Destinační spolešnosti Orlické hory a Podorlicko, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje[online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.audis.cz/>
  OSNADO spol. s r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.osnado.cz/mhd/>
  KAD, spol. s r.o., Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí byla založena v roce 1993. V květnu 1998 zprivatizovala provozovnu Vrchlabí státního podniku ČSAD Hradec Králové. Od roku 2002 je ve společnosti implementován systém řízení jakosti ISO[online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.kad.cz/>
  Městská doprava v Jablonci nad Nisou spadá od 1. 1. 2010 pod Dopravní podnik města Liberce, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpml.cz/>
  Dopravní podnik města Liberce, a. s., kde je ředitelem společnosti Ing. Jiří Veselka,MBA, [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpml.cz/>
  COMPAG CZ s.r.o., člen skupiny BRANTNER, vznikla přejmenováním společnosti Technické služby Nový Bor s.r.o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.ts-mimon.cz/>
  ČSAD Česká Lípa a.s. - největší dopravce v regionu Českolipska a jeden ze čtyř nejvýznamnějších dopravců
v rámci Libereckého kraje[online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad-cl.cz/>
  ČSAD Semily, a. s., Městskou hromadnou dopravu provozujeme ve městech: Česká Lípa, Hořice, Jičín, Turnov [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadsm.cz/>
  ČSAD Frýdek-Místek a. s. Společnosti ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek - Místek a.s. vznikly 1.5.1992 na základě schváleného privatizačního projektu. Tímto došlo k přeměně dřívějších závodu státních podniků ČSAD Ostrava na soukromé komerční společnosti [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadfm.cz/index.php>
  ČSAD Havířov a. s. zahrnuje i obce Horní Bludovice, Albrechtice, Těrlicko a Horní Suchá [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadfm.cz/index.php?module=PagEd&page_id=142>
  ČSAD Karviná a. s. V oblasti hromadné přepravy osob nyní zabezpečujeme dopravní obslužnost největších měst severomoravského regionu, jakými jsou města: Havířov, Karviná, Frýdek – Místek, Orlová, Bohumín, Třinec, Český Těšín, atd. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadfm.cz/index.php?module=PagEd&page_id=142>
  Dopravní podnik Ostrava, a. s., kde MHD v Ostravě provozuje akciová společnost Dopravní podnik Ostrava. Zakladatelem této společnosti, která je posledním pokračovatelem dopravců ve více než stoleté historii hromadné dopravy v regionu, je Statutární město Ostrava[online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpo.cz/index.htm>
  Městský dopravní podnik Opava, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.mdpo.cz/index.php?menu>
  Autobusy Karlovy Vary, a. s. V současné době je společnost organizačně tvořena "Správou společnosti"
se sídlem v Karlových Varech a "Divizemi" v Karlových Varech, Sokolově, Kraslicích, Chebu, Mariánských Lázních, Aši a v Kadani [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.autobusy-kv.cz/o-nas.html>
  Veolia Transport Morava, a. s. má v České republice celkem 4 společnosti a je aktivní také na Slovensku, kde jí patří dvě společnosti v Nitře. Celkový obrat skupiny v obou zemích převyšuje 3,3 miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava – provozuje přes 600 pravidelných příměstských a městských linek. Její vozový park čítá více než 1800 autobusů a 46 trolejbusů a ve svých společnostech zaměstnává více než 3 tisíce zaměstnanců. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy zaujímá Veolia Transport s více než 20% podílem jedno z čelních postavení v rámci České republiky. Ročně přepraví přes 100 miliónů cestujících. Kromě pravidelné osobní přepravy provozujeme rovněž zájezdovou dopravu, smluvní přepravu a servisní služby. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.veolia-transport.cz/tmpl/XStartPage.aspx?id=11153&epslanguage=ML>
  Dopravní podnik města Olomouce, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmo.cz/novinky.asp>
  FTL - First Transport Lines a. s., linková doprava, [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ftl.cz/bus/index.htm>
  ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. je dceřiná společnost ICOM transport a.s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.icomtransport.cz/>
  Dopravní podnik města Pardubic a.s., [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmp.cz/>
  Zlatovlásek spol. s r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.zlatovanek.cz/>
  PMDP, a.s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.pmdp.cz/index.php?menu=1&sub=1&layout=common>
  ČSAD autobusy Plzeň, a. s. je tvořena Správou společnosti a 12 provozy rovnoměrně rozmístěnými po území Plzeňského kraje. provoz Centrálního autobusového nádraží Plzeň, provoz Domažlice, provoz Klatovy, provoz Kralovice, provoz Nepomuk, provoz Plzeň, provoz Přeštice, provoz Rokycany, provoz Stříbro, provoz Sušice, provoz Tachov, rekreační středisko Železná Ruda [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadplzen.cz/?ob=spolecnost&ls1=menu_spolecnost>
  Pražské autobusy [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.autobusy.org/dopravci/>
  Veolia Transport Česká republika, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.veolia-transport.cz/tmpl/XStartPage____11153.aspx?epslanguage=ML>
  BADO BUS, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.badobus.cz/?page=pid>
  Pražské autobusy, Dopravci PID [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.autobusy.org/dopravci/stepanek.php>
  Pražské autobusy, Dopravci PID [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.autobusy.org/dopravci/>
  ČSAD Benešov, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.icomtransport.cz/>
  TRANSCENTRUM bus, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.transcentrumbus.cz/>
  PROBO TRANS BEROUN spol. s r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.probo.cz/index.asp?menu=3>
  ČSAD Střední Čechy spol. s r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad-sc.cz/>
  ČSAD MHD Kladno, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadkladno.cz/index.php>
  DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.knezmost.cz/organizace2.asp>
  Dopravní podnik Mladá Boleslav, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmlb.cz/>
  ČSAP, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csap.cz/index.html>
  Zlatovánek, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.zlatovanek.cz/jizdnirad/index.htm>
  Technické služby Havlíčkův Brod, MHD – jízdní řády [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.tshb.cz/>
  Dopravní podnik města Jihlavy, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php>
  TRADO-MAD, s. r. o. - městská autobusová doprava v Třebíči [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.tradomad.cz/index.htm>
  ZDAR, a. s. Městská hromadná doprava je provozována ve Žďáru nad Sázavou (6 linek) a Velkém Meziříčí (3 linky). [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.zdar.cz/pravidelna-autobusova-doprava/>
  Kroměřížské technické služby, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.kmts.cz/mhd.htm>
  ČSAD Vsetín, a. s. Provozovny: Slavičín, Luhačovice, Zlín atd [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadvs.cz/>
  ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad.uh.cz/index.php?id=2>
  Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dszo.cz/>
  Dopravní podnik města Děčína, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmdas.cz/>
  Jiří Bouda - ADB AUTOBUSOVÁ DOPRAVA [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.duchcov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=3371&id_ktg=1011&p1=1117>
  Dopravcem je živnostenský podnikatel Pavel Chaloupka [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.nordbus.cz/o-nas.php>
  Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpchj.cz/mhd_bus.html>
  zajišťují Technické služby Kadaň, spol. s r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.mesto-kadan.cz/>
  Provozovatel: Pavel Škramlík [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.muklasterec.cz/cs_ob_doprava_mestska.php>
  Dopravní podnik Ústeckého kraje, a. s. MHD města: Žatec, Krupka, Bílina, Louny, Litoměřice, Roudnice nad Labem [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpuk.cz/linky_mhd.php>
  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmost.cz/web/mhd.php>
  Břetislav Kafka, živnostenský rejstřík [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.rzp.cz/cgiin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=B%F8etislav%20Kafka%20&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=05a67b91f4a326a90ecb&HISTORIE=1>
  Veolia Transport Teplice, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.veolia-transport.cz/tmpl/NewsPageWithList____43501.aspx?epslanguage=ML&ListID=42345>
  Dopravní podnik Teplice, s.r.o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ustecketramvaje.com/tp/tp2.htm>
  Quick Bus, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.quickbus.cz/quickbus/4-MHD-VARNSDORF>
  Autobusová dopravní, s.r.o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.firmy.cz/detail/2407401-autobusova-dopravni-teplice.html>
  Autobusy Karlovy Vary, a.s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.autobusy-kv.cz/jizdni-rady-linkova-doprava.html#mezinarodni>
  ČSAD JIHOTRANS, a. s. (Linky: Německo, Itálie atd.) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.jihotrans.cz/Files/File/JR_12_2008/mezinarodni_lepe.pdf>
  ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s. (Linka: Jablonec nad Nisou – Jelenina Góra) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadjbc.cz/?ref=21&id=8>
Mezinárodní linky 000218 Špindlerův Mlýn-Harrachov-Liberec-Bautzen-Dresden-Berlin [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.csadsm.cz/show.php?obs=jizdni_rady_CSAD_semily&sub=42#mezinar>
  ČSAD Střední Čechy, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.csad-sc.cz/index.php?id=12>
  ČSAD Střední Čechy, a. s. zajišťuje spoje: Praha - Brno - Zagreb CHORVATSKO & Praha - Brno - Zadar - Šibenik – Split
  ČSAD Tišnov, spol. s r. o., Dopravní služby, Dálková autobusová doprava, Pravidelná [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad-tisnov.cz/dopravni-sluzby/dalkova-autobusova-doprava/pravidelna-autobusova-doprava/>
  Jízdní řády mezinárodních linek [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ftl.cz/bus/index.htm>
  PROBO BUS, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: http://www.probo.cz/index.asp?menu=742>
  STUDENT AGENCY s. r. o. (Linky: Slovensko, Anglie, Belgie, Dánsko, …) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.studentagency.cz/mezinarodni-jizdenky/czech/>
  Tourbus, a. s. (Linky: Itálie, Rakousko) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.tourbus.cz/jizdnirady.php>
  ADOSA, a. s., kde firma zabezpečuje dopravu zákazníků do největšího zábavního a nákupního centra Olympia v Modřicích a obchodního komplexu Futurum v Brně - Horních Heršpicích [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.adosa.cz/PAD.htm>
  Autobusová doprava Kohout, s. r. o. (Křivoklát, Roztoky atd.) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný
z neoficiálních WWW: <http://seznam-autobusu.cz/kohout.html>
  Autobusová doprava - Miroslav Hrouda, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.autobusyhrouda.cz/1595/pravidelna-linkova-doprava/>
  Autobusy Karlovy Vary, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.autobusy-kv.cz/jizdni-rady-linkova-doprava.html>
  Autobusy KAVKA, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.kavka-bus.cz/jizdni-rady>
  BORS Břeclav, a. s. Linková autobusová doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.bors.cz/cz/od_linkova.php>
  BORS Břeclav, a. s. Dálková autobusová doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.bors.cz/cz/od_dalkova.php>
  Bosák spol. s r. o. Společnost Bosák BUS spol.s r.o. zajišťuje pravidelné autobusové linky na těchto trasách: [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.bosakbus.cz/linky.php>
  COMETT PLUS spol. s r. o. (Tábor, Mladá Vožice a Soběslav) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.comettplus.cz/main_cz.php?main=4&sub=1>
  CAD BLANSKO a. s. Osobní doprava, Jízdní řády [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.cadblansko.cz/cze/c_jizdni_rady.phtml>
  ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s. Pravidelná autobusová doprava (PID) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadcbas.cz/?slc=prav_doprava>
  ČSAD JIHOTRANS, a. s. je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy, jednotlivé spoje [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.jihotrans.cz/cz/autobusova-doprava/ad-rady/>
  ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s. Pravidelná autobusová doprava (na dálkových linkách přepravují cestující do Prahy, Děčína, Ústí nad Labem, Trutnova, Hradce Králové a Brna) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadjbc.cz/?ref=21&id=8> 
  ČSAD Kladno, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.csadkladnocz/index.php?a=stranka&m=68&s=57>
  ČSAD Kladno, a. s., regionální linky: Kladno, Praha, Mladá Boleslav
  ČSAD Kyjov, a. s., Linková autobusová doprava, [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadkyjov.cz/osobni-doprava/linkova-mestska-autobusova-doprava.html>
  ČSAD Semily, a .s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadsm.cz/show.php?obs=jizdni_rady_CSAD_semily&sub=42#dalkove>
  ČSAD Střední Čechy, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.csad-sc.cz/index.php?id=69>
  ČSAD Střední Čechy, a. s., Autobusová doprava, Pravidelné linky dálkové i regionální, jízdní řády [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad-sc.cz/index.php?id=17>
  ČSAD Tišnov, spol. s r. o. Dopravní služby, Příměstská autobusová doprava (Linky: Brno, Tišnov, Třebíč atd.) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.csad-tisnov.cz/dopravni-sluzby/primestska-autobusova-doprava/jizdni-rady/>
  ČSAD autobusy Plzeň, a. s., Doprava osob, Pravidelné linky [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.csadplzen.cz/?ob=linky&ls1=menu_doprava>
  ČSAD Česká Lípa, a. s., Jízdní řády [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.csad-cl.cz/linky.php>
  ČSAP, s. r. o. (okres: Kolín a Nymburk) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csap.cz/ospolecnosti.html>
  Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpchj.cz/ldoprava.html>
  Dopravní podnik Ústeckého kraje, DPÚK a.s. <http://www.dpuk.cz/linky.php>
  Hotliner, s. r. o. podniká již od roku 1992[online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.hotliner.cz/index.php?ido=9>
  Josef Hemelík – Hemtrans je na trhu od roku 1991 (Linky: Šluknov, Rumburk, Varnsdorf, Nový Bor, Česká Lípa, Praha) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.ca-hemtrans.cz/index.php?Jízdní_řád>
  LIGNETA autobusy, s. r. o. (Cheb, Karlovy Vary, Plzeň, Ostrov atd.) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ligneta.cz/Autobusy/doc/schema.pdf>
  Martin Lihm-Autobusová doprava (Libochovice, Roudnice n/L, Praha) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://seznam-autobusu.cz/lihm.html>
  OAD Kolín, s. r. o. (okres Nymburk, Městec Králové, Poděbrady, Lysá nad Labem, Loučeň) [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.oad.cz/ospolecnosti.html>
  ORLOBUS, a. s. (Náchod, Jaroměř, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou atd.) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.orlobus.cz/ospolecnosti.html>
  OSNADO spol. s r. o. (Trutnovsko, Vrchlabsko, Královédvorsko) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.osnado.cz/linkovadoprava/>
  PROBO BUS, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.probo.cz/index.asp?menu=783>
  Příměstská doprava na území Berounska, Hořovicka a v oblasti jihozápadně od Prahy
  Dálková doprava: Oblast jihozápadně od Prahy směrem do krajů Plzeňského a Jihočeského tj. Černá
v Pošumaví, Kašperské Hory, Kvilda, Modrava , Stachy, Strážný, Sušice, Volary, Železná Ruda
  Quick Bus, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.quickbus.cz/quickbus/3-LINKA-PRAHA>
  STUDENT AGENCY, s. r. o. (Linky: Praha, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Ostrava, Zlín atd.) [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.studentagency.cz/vnitrostatni-jizdenky/czech/> 
  Transcentrum bus, s. r. o. V rámci pravidelné autobusové dopravy zajišťujeme regionální dopravní obslužnost ve Středočeském kraji na území bývalého okresu Mladá Boleslav a dále i za jeho hranice ve směru k České Lípě, Jičínu, Lysé nad Labem nebo Praze [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.transcentrumbus.cz/index.php?page=pravidelna_autobusova_doprava>
  Veolia Transport Česká Republika a. s., dceřiné společnosti Veolia Transport Morava a. s., Veolia Transport Praha s. r. o., Veolia Transport Teplice s. r. o., Veolia Transport Východní Čechy a. s. viz O společnosti <http://www.veolia-transport.cz/tmpl/ExtensionPage____11192.aspx?epslanguage=ML>
VYDOS BUS, a. s. (Linky: Vyškov, Harrachov, Brno, Tábor atd.) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.vydos.net/jizdnirady/>
  ZDAR, a. s. Pravidelná doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.zdar.cz/pravidelna-autobusova-doprava/>
  Znojemská dopravní společnost PSOTA, s. r. o. Služby [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://psota-znojmo.cz/doprava.php?id=6>
  Zlatovánek spol.s r.o., spoje na [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.zlatovanek.cz/jizdnirad/index.htm>
  ADOSA, a. s. zajišťuje střediska nepravidelné (zájezdové) autobusové dopravy a nabízí přepravu osob moderními autobusy Karosa [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.adosa.cz/NAD.htm>
  ANEXIA, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.anexia.cz/cs/c/zajezdova-doprava/>
  ANEXIA, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.anexia.cz/cs/c/neverejna-doprava/neverejna-doprava.htm>
  Arriva plc., dceřiné společnosti: Transcentrum bus, s. r. o., Bosák Bus spol. s r. o. a OSNADO spol. s r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.arriva.co.uk/arriva/cz/about_arriva/>
  Transcentrum bus, s. r. o. Společnost Transcentrum bus, s. r. o. působí na českém trhu mezi dopravci
od roku 1991. V roce 2007 se stala členem skupiny společností patřících dopravnímu gigantu, anglické společnosti Arriva plc. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.transcentrumbus.cz/>
  Transcentrum bus, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.transcentrumbus.cz/index.php?page=zajezdova_doprava>
  BOSÁK BUS, spol. s r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.bosakbus.cz/park.php>
  OSNADO spol. s r. o. Vnitrostátní, zahraniční a objednávková doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.osnado.cz/zajezdovadoprava/>
  Autobusová doprava - Miroslav Hrouda, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.autobusyhrouda.cz/1596/nepravidelna-doprava/>
  Autobusy KAVKA, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.kavka-bus.cz/zajezdy>
  BORS Břeclav, a. s. nabízí zájezdovou autobusovou dopravu osob v tuzemsku i v zahraničí [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.bors.cz/cz/od_zajezdova.php>
  BusMat plus, s. r. o. a Karel Matyáš – BUSMAT provozují v rámci autobusové dopravy zájezdní autobusy, které můžete objednávat pro zahraniční, tuzemské i školní zájezdy [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.busmatplus.cz/cs/autobusova-doprava/>
  CAD BLANSKO, a. s. Nepravidelná doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.cadblansko.cz/cze/r_nepravidelna_doprava.phtml>
  COMETT PLUS, spol. s r. o. zájezdovou dopravu s 12 autobusy [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.comettplus.cz/main_cz.php?main=4&sub=1>
  CUP TOUR bus, s. r. o. nabízí pro cestovní kanceláře, podnikové kolektivy, sportovní oddíly, školy a ostatní zájemce dopravu kyvadlovou, okružní jízdy, návštěvy obchodních partnerů, transfery, kongresovou dopravu, školní výlety po ČR i celé Evropě zahraničními autobusy a autobusy Karosa [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.cuptourbus.cz/index.php?page=uvod>
  ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s. Nepravidelná autobusová doprava (NAD), (Český Krumlov, Písek, Prachatice) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadcbas.cz/?slc=neprav_doprava>
  ČSAD autobusy Plzeň, a. s., Doprava osob, Zájezdová doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadplzen.cz/?ob=zajezdy&ls1menu_doprava>
  ČSAD JIHOTRANS, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.jihotrans.cz/cz/autobusova-doprava/ad-zajezdova/>
  ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s. (Zájezdová doprava jako jedna ze součástí poskytovaných služeb ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s. disponuje klimatizovanými autobusy značky Karosa, Berkhof) [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadjbc.cz/?ref=21&id=10>
  ČSAD Kladno, a. s., Nabídka zájezdů, [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadkladno.cz/index.php?a=stranka&m=8&s=32&lan=cz>
  ČSAD Kyjov, a. s., Zájezdová autobusová doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadkyjov.cz/osobni-doprava/zajezdove-autobusy.html>
  ČSAD POLKOST, spol. s r. o., Autobusová doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadspolkost.cz/autobusova-doprava.php>
  ČSAD Střední Čechy, a. s., Autobusová doprava, Nepravidelná, Ceník I, II [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad-sc.cz/index.php?id=33 or 34>
  ČSAD Tišnov spol. s r. o., Dopravní služby, Dálková autobusová doprava, Nepravidelná [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad-tisnov.cz/dopravni-sluzby/dalkova-autobusova-doprava/nepravidelna-autobusova-doprava/>
  ČSAD Uherské Hradiště, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csad.uh.cz/index.php?id=15>
  ČSAD Vsetín, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadvs.cz/busdoprav/zajezd.htm>
  Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Zajišťujeme zájezdovou dopravu doma i do zahraničí [online].
[Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpkv.cz/sluzby/index.html>
  Dopravní podnik města Děčína, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dpmdas.cz/Sluzby/zajezdy.htm>
  Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.dszo.cz/?section=sluzby&file=zajezddopr>
  ICOM transport, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.icomtransport.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=92>
  ČSAD Benešov, a. s. Pouze městská autobusová doprava
  ČSAD Jindřichův Hradec, a. s. bez oficiálních web. stránek
  ČSAD Slaný, a. s. (příměstské linky oblast: Slánsko) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.csadslany.cz/>
  ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. bez oficiálních web. stránek
  TRADO-BUS, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.trado-bus.cz/?page_id=2>
  Oblast: Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou
  TRADO-MAD, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.tradomad.cz/index.htm>
  Schéma [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.tradomad.c/schema.htm>
  LIGNETA autobusy, s. r. o. vč. cestovní agentura Ligneta travel [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.ligneta.cz/Autobusy/zajezdy.htm>
  Martin Lihm-Autobusová doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://mrnisweb.ic.cz/bus/indexx.htm>
  Pavel Chaloupka – Nordbus [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.nordbus.cz/o-nas.php>
  PROBO BUS, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.probo.cz/index.asp?menu=743>
  PROBO BUS, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.probo.cz/index.asp?menu=744>
  Quick bus, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:
<http://www.quickbus.cz/quickbus/8-SMLUVNI-DOPRAVA>
  Sebus s. r. o. Adresa: Viničné Šumice 371, 664 06 [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.sebus.cz/autobusy.html>
  SPOJBUS, s. r. o. (Praha, Chrášťany) [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://www.spojbus.cz/linky/linky-uvod.html>
  STUDENT AGENCY, s. r. o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.studentagency.cz/pronajem-autobusu/czech/>
  Tourbus, a. s. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.tourbus.cz/>
  Transcentrum bus, s.r.o. [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.transcentrumbus.cz/index.php?page=zajezdova_doprava>
  ZDAR, a. s., zájezdová doprava [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW: <http://www.zdar.cz/zajezdova-doprava/>
  Znojemská dopravní společnost PSOTA, s. r. o. Služby [online]. [Cit. 2010-03-21]. Dostupný z WWW:  <http://psota-znojmo.cz/doprava.php?id=6>

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM