KFC (Kentucky Fried Chicken)


1. Zápis v obchodním rejstříku
1.1 Název řetězce a jeho právní forma
Výhradním držitelem licence pro provoz KFC (Kentucky Fried Chicken) je společnost AmRest, s. r. o., která vlastní mimo jiné i licence pro provoz restaurací Burger King, Pizza Hut, … a dalších.

1.2 Sídlo řetězce v České republice
Evropská 2591/33E, 160 00 Praha 6

1.3 Vlastník řetězce
Výhradním vlastníkem licence pro provozování obchodního řetězce KFC je společnost AmRest, s. r. o. Mateřskou společností AmRest, s. r. o. je společnost Yum.

1.4 Základní kapitál
Základní kapitál společnosti AmRest, s. r. o. činí 72 694 000 Kč a je již v plné výši splacen.

1.5 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
Předmětem činnosti je prodej vlastního portfolia výrobků, jejichž základem je zejména smažené kuřecí maso, další rychlé občerstvení a služby s tím spojené.

2. Strategie obchodního řetězce
2.1 Historie řetězce na území České republiky
První pobočka KFC byla v České republice otevřena v roce 1994 v Praze, ve Vodičkově ulici. Díky rostoucí poptávce, vysoké kvalitě výrobků a nabízených služeb došlo i u nás k rozmachu a rozvoji obchodního řetězce KFC. Vlivem těchto skutečností se v České republice otevřelo již více než 50 restaurací KFC, a to zejména ve větších městech.

2.2 Vize a mise řetězce
Cílem je snaha o bezvadné řízení podniku a neustále zdokonalování se. Produkty musí splňovat nejvyšší kvalitu tak, aby se vyrovnali světovým standardům. K růstu firmy je potřeba kvalifikovaných pracovníků na nejvyšší úrovni.

2.3 ISO
KFC vyrábí své výrobky na základě normy ISO 9002. Tento certifikát značí jak kvalitu nabízených produktů, tak minimální úroveň dodavatelů, kteří s KFC spolupracují.

2.4 Značka kvality
Za značku kvality je obecně považováno přímo logo KFC, které je samo o sobě symbolem kvality.

3. Zaměstnanci řetězce
3.1 Složení zaměstnanců řetězce
• Pracovník restauračního provozu
pracovník obsluhy zákazníka je zodpovědný za obsluhu zákazníků, za čistotu a za pořádek na pracovišti
pracovník kuchyně je zodpovědný za dodržování kvality, norem a standardů při přípravě pokrmů, za co nejrychlejší splnění objednávek a za stav inventáře v kuchyni;
• Klíčový pracovník
je zodpovědný za organizaci práce, za řešení při výskytu jakéhokoliv problému, za komunikaci mezi vedením mezi řadovými pracovníky restaurace a zastává funkci asistenta vedoucího směny;
• Vedoucí směny
je zodpovědný za chod a řízení směny, za objednávky a dodávky surovin pro výrobu pokrmů, za motivaci a odměny pracovníků, vypomáhá při nedostatku řadových pracovníků, školí tým, kontroluje dodržování bezpečnosti práce;
• Asistent manažera
je zodpovědný za celkový výnos restaurace, za splnění denních a týdenních plánů, řídí pracovní dobu, zpracovává průběžné analýzy výsledků prodeje a nákladů, provádí inventarizaci;
• Generální manažer
je majitelem restaurace, nese plnou operační a finanční odpovědnost a odpovědnost za dosahování obchodních cílů restaurace, jeho cílem je zvýšení prodeje a dosahování plánované úrovně rentability;
• Regionální manažer
je vedoucím poboček za určitý region, spolupracuje s vedoucími restaurací, otevírá nové restaurace v regionu, vyhledává zpětné informace od zákazníků, zavádí nové produkty;
• Brand President
zodpovídá za celou oblast, řídí regionální maažery, komunikuje na nejvyšší úrovni.

3.2 Benefity zaměstnanců
Program benefitů KFC zahrnuje kapitálové životní pojištění, penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou, příspěvek na služby spojené s relaxací, příspěvek na sportovní aktivity nebo poukázky MULTI. Každý zaměstnanec má možnost si vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje.

Každý zaměstnanec také může čerpat slevy ze slevové karty na produkty ve všech restauracích KFC v České republice a Polsku. Kromě toho pracovníci restaurací mají nárok na příspěvky na jídlo v zaměstnání.

Dle délky a postavení zaměstnanců ve firmě, se určuje výše a výběr věrnostního programu – pěněžní a věcné odměny.

3.3 Odbory v obchodním řetězci
Společnost KFC jako taková nemá své odbory zřízeny, ale tuto činnost zajišťuje společnost AmRest, s. r. o.


4. Provozovny obchodního řetězce
4.1 Počet provozoven
K dnešnímu dni čítá obchodní řetězec KFC 56 provozoven, které se dělí podle regionů takto:
Čechy – region Praha: Anděl, Blaník, Centrum Černý Most, Dejvice, Europark Šterboholy, Evropská, Flora, Galaxie, Globus, Hypernova DT, I. P. Pavlova, Kaprova, Letiště I., Letiště II., Metropole Zličín, Na Poříčí, Národní, Nové Butovice, Nový Smíchov, Obchodní centrum Chodov, OC Letňany, Prague Gate, Raiffeisen, Vltavská, Vodičkova, Arkády Pankrác;
Čechy – region Beroun: Beroun Jet;
Čechy – region Plzeň: Plzeň Olympia FC, Hypermarket Tesco, Olympia Plzeň Drive Thru;
Čechy – region České Budějovice: České Budějovice, Igy České Budějovice;
Čechy – region Hradec Králové: Hradec Králové Drive Thru, HK Futurum;
Čechy – region Liberec: Liberec, Liberec Globus, Nisa Liberec;
Čechy – region Mladá Boleslav: – Mladá Boleslav;
Morava – region Brno: Brno Futurum, Brno Masarykova, Brno Olympia, Brno Vaňkova, Sputnik, Stannifer;
Morava – region Ostrava: Antošovice, Ostrava Futurum, Poštovní;
Morava – region Olomouc: Haná Olomouc, Olympia Olomouc FC;
Morava – region Znojmo: Freeport Hatě;
Morava – region Zlín: Zlín;
Čechy – region Teplice: Olympia Teplice Drive Thru;
Čechy – region Jihlava: City Park Jihlava;
Čechy – region Pardubice: AFI Palace Pardubice;
Čechy – region Ústí nad Labem: Ústí nad Labem.
4.2 Typ provozoven
Obsluha v KFC restauracích je možná dvěma různými způsoby – buď je možné konzumovat občerstvení přímo v restauraci, nebo si ho odnést zabalené s sebou, nebo KFC nabízí k využití služby Drive Thru, kde si zákazník objedná u speciálního okénka přímo ze svého dopravního prostředku, aniž by jej opustil.

4.3 Prodejní doba
Prodejní doba každé z provozoven záleží na více faktorech – například situování, druh, velikost a možnosti každé z restaurací. Pro včasné a bezproblémové navštívení restaurací je dobré ověřit si prodejní dobu konkrétní provozovny na oficiálních webových stránkách.

4.4 Nabízené služby
Kromě očekávaných služeb spojených s nákupem a konzumací občerstvení, nabízejí KFC restaurace i další neméně důležité a bezplatné služby:
Drive Thru je speciální služba pro zákazníky na cestách, kteří mají možnost vyřídit objednávku ze svého dopravního prostředku přes speciální okénko provozovny KFC.
WiFi (možnost připojení k internetu zdarma) v každé provozovně KFC je už téměř samozřejmostí.
Dětské koutky

5. Hospodářské výsledky řetězce
5.1 Maloobchodní obrat řetězce
Informace o hospodářských výsledkách nejsou nikde veřejně dostupné, protože společnosti mají právo tuto informaci nezveřejňovat. A ani po konzultaci s hlavní účetní řetězce KFC, paní Petrou Bimkovou, mi tato informace nebyla poskytnuta.


6. Postavení a ocenění řetězce
6.1 Postavení řetězce v TOP 10, TOP 100
Společnost AmRest patří z nejrychleji rostoucích provozovatelů restaurací v Evropě, a tím se probila až na 9. místo žebříčku "Top 10 nejrychleji rostoucích firem v Evropě" a na 91. místo v kategorii "Top 100 gastronomických provozovatelů v Evropě" evropského hodnocení časopisu Food Service Europe & Middle East zveřejněného v prosinci 2007.


7. Vztah obchodního řetězce s okolím
7.1 Vztah s dodavateli
KFC si vybírá své dodavatele dle přesných podmínek a norem. Dodavatelská firma musí vlastnit minimálně stejný certifikát kvality, pokud chce s řetězcem spolupracovat. Hlavním dodavetelem se stala společnost Agropol Food, a.s., výrobní závod Vodňany. Jedná se o firmu, která zásobuje KFC kuřecím masem. Dodavatel musí být schopen dodávat čerstvé maso až pětkrát týdně s flexibilní dobou dodání, z čehož plyne, že vztahy mezi dodavateli a odběratelem jsou úzce spjaté.
7.2 Vztah s územní samosprávou
Provozovatel KFC si musí nejdříve pronajmout nemovitost od územní samosprávy nebo soukromé osoby. A jelikož patří KFC mezi nejúspěšnější, nejpopulárnější a nejzodpovědnější provozovny rychlého občerstvení, nebývá zvykem výskyt problémů se zastupitelstvem města, krajů či územní samosprávy.

7.3 Vztah s obyvatelstvem
Společnost KFC aktivně podporuje organizace, které se starají o tělesně postižené. Za všechny můžeme zmínit například Centrum Paraple. Každým rokem KFC sponzoruje a podporuje benefiční akci Běh pro Paraple, jejíž výtěžek je věnován tělesně postiženým se snahou zlepšit jejich fyzický i psychický stav a zvýšit jejich soběstačnost.

7.4 Vztah s konkurencí
Největším konkurentem v současnosti je v České republice společnost McDonald´s. Tato firma je schopná vyrovnat řetězci KFC nejen organizací ale i pesonální strukturou. Pravděpodobně i počet zavedených restaurací McDonald´s je srovnatelný s počtem provozoven KFC. Na rozdíl od KFC se McDonald´s nesoustředí jen na smažené a speciálně upravené kuřecí maso, ale nabízí také jiné druhy mas v různých produktech.

8. Zajímavosti
• Každý produkt má díky přístným hygienickým a vnitrofiremním standardům jen velmi omezenou dobu spotřeby. Prošlé produkty se ihned likvidují, takže neexistuje možnost, že by se znehodnocené občerstvení dostalo až ke konečnému spotřebiteli.
• Řetězec KFC poskytuje bezplatně několik oblíbených služeb – Drive Thru, WiFi, Dětský koutek, ...
• I přes to, že základ nabídky tvoří zejména speciálně upravené kuřecí maso, existuje již více než 400 způsobů různých forem podávání produktů po celém světě.
• Každý den se otevře v průměru jedna nová restaurace KFC na světě.
• KFC loni prodalo více než 5,89 biliónu porcí kuřecího masa.

Závěr
Řetězec KFC patří již dlouhou dobu k rychle rostoucím a nejvíce prosperujícím společnostem s rychlým občerstvením. Každoročně je za svou snahu odměňován stále se zvyšujícím počtem zákazníků. Díky jasně stanoveným cílům a vizím je společnost předurčena k neustálému zdokonalování se. Výborným krokem je zejména držení stále stejné strategie – úpravy kuřecího masa v kombinaci se směsí bylin. Široká populace obyvatelstva si tyto restaurace velice oblíbila a využívá je téměř k dennímu stravování.

Dle mého názoru a nabytých zkušeností se produkty se svoji kvalitou a kreativitou pohybují na vysoké úrovni. Ta je ale také patřičně oceněna.

Seznam použité literatury
[1] KFC [online]. [cit. 5. 4. 2010]. Dostupné z WWW: <http://www.kfc.cz>
[2] Obchodní rejstřík [online]. [cit. 5. 4. 2010]. Dostupné z WWW: <http://www.obchodnirejstrik.cz>
[3] konzultace s hlavní účetní KFC Petrou Bimkovou
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM