AAA AUTO A.S.


1.  Zápis v obchodním rejstříku
    1.1  Název řetězce a jeho právní forma
Obchodní firma: AAA Auto a. s.
Právní forma: Akciová společnost [2]

    1.2  Sídlo řetězce v České republice     
Sídlo: Hostivice, Husovo nám. 14, PSČ 253 01 [1]

    1.3  Základní kapitál řetězce
Základní kapitál: 300 000 000,- Kč
Akcie: téměř 20 miliónů kusů akcií (19 533 663 Ks). Bez opce na navýšení se jedná
o 17 757 875 kusů akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 0,1 euro a maximální cena byla stanovena 2,25 euro na akcii. [1]
    1.4  Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
Předmět podnikání:
        Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství
        Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
        Zprostředkování obchodu a služeb
        Pronájem a půjčování věcí movitých
        Zprostředkování zaměstnání českých občanů a občanů států EU na území České republiky a českých občanů do států EU
        Opravy silničních vozidel
        Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
        Směnárenská činnost
        Reklamní činnost a marketing
        Velkoobchod
        Specializovaný maloobchod [2]


2.  Strategie obchodního řetězce [4]
      2.1  Historie řetězce na území České republiky
AAA AUTO působí na trhu již 18 let. Ze své základny v ČR expandovala i do dalších zemí regionu. Při svém dalším rozvoji Expandovala do dalších zemí Evropy otevřením 20ti nových poboček a zvýšila tím koncem roku 2007 počet autocenter na 45.  Prodej vozů dosáhl bezmála 80 000. Skupina AAA AUTO uskutečnila přes 3 miliony zákaznických telefonátů. V listopadu 2008 dosáhla společnost svého 450 000. prodaného automobilu na automobilovém trhu s ojetými vozy. AAA Premium Auto je nová značka, kterou společnost vytvořila v červnu 2008, a pod níž v České republice
a na Slovensku nabízí zánovní vozy pro náročnější klienty. Od 10. září 2003 je společnost zapsána pod názvem AAA Auto a. s. Skupina AAA AUTO se rozhodla kvůli zhoršující se hospodářské situaci v Maďarsku opustit tento trh. Skupina AAA AUTO snížila počet poboček na celkových 25 (15 v ČR, 10 na Slovensku).

      2.2  Vize a mise řetězce

Vizí společnosti AAA Auto a.s. je maximalizace zisku a snížení nákladů pro následující roky v období hospodářské krize. Pozastavení či úplné zrušení činnosti ztrátových subjektů. Rozsáhlý restrukturalizační program spuštěný společností AAA Auto Group na počátku roku 2008 přinesl očekávané výsledky a skupina dosáhla primárního cíle, kterým byl návrat k ziskovosti za celý rok 2009, v čemž by společnost ráda pokračovala. Strategií skupiny AAA AUTO v době ekonomické recese je soustředit se pouze na nejziskovější trhy v České republice a na Slovensku a upřednostnit ziskovost před růstem a vykazováním vysokých prodejních objemů. To znamená, že AAA AUTO investuje především do nejlépe prodejných modelů, z nichž za současných podmínek slabšího trhu plyne nejvyšší zisk. Pro rok 2010 si skupina AAA AUTO klade za cíl dosáhnout stejných nebo mírně nižších prodejních objemů jako v roce 2009. Současně plánuje otevření jedné až tří nových poboček ve vybraných regionech České republiky a Slovenska.

3.  Zaměstnanci řetězce [4]

  3.1  Složení zaměstnanců řetězce

Více než 3 000 zaměstnanců zastávající různé pracovní profese od techniků přes prodejce a finanční poradce po vrcholový management.


    3.2  Benefity zaměstnanců

K základním benefitům středního a vyššího managementu patří služební automobil, notebook a mobilní telefon. U nižších postů získávají zaměstnanci jednotlivé výhody podle rozsahu a druhu práce. Každý ze zaměstnanců se může účastnit firemních soutěží a získat zajímavé hodnotné ceny či finanční obnosy. K základnímu balíčku patří slevové kupóny k ochraně zdraví zaměstnanců a očkování proti chřipce.

4.  Provozovny obchodního řetězce [4]

      4.1  Počet provozoven

Společnost AAA Auto a.s. je automobilový prodejce ojetých vozů se sítí 15ti poboček v České republice a 24 poboček v Evropě.
      4.2  Typ provozoven : 
o Výkupní pobočky.
o Prodejny se showroomy .
o Kompletní provozovny (servisní oddělení, prodejní prostory)

      4.3  Nabízené služby

SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ KLIENTY:

• Výkup ojetých automobilů za nejvyšší možné ceny, díky velkému obratu automobilů.
• Peníze ihned a na ruku.
• Vyřízení veškerých administrativních formalit.
• Výhodný protiúčet a zpětný leasing.
• Kompletní přebrání záruky za technický stav vozu.
• Možnost komisního prodeje.
• Možnost ocenění vozidla online.
• Možnost prodeje vozu z domova a bez běhání po úřadech.
• Možnost vzetí vozu na protiúčet.

SLUŽBY PRO KUPUJÍCÍ KLIENTY:

• Široká nabídka z více jak 3 500 kompletně prověřených vozů.
• Doživotní záruka a garance na původ vozu s 12měsíční zárukou na mechanický stav.
• Více jak 500 000 spokojených zákazníků.
•. Garance počtu najetých kilometrů pomocí certifikace Cébia.
• Široká nabídka a možnosti financování.
• Zajištění kompletních právních služeb.
• Zajištění kompletních pojištění.
• Bezplatná zelená linka poskytuje zákazníkům informace o automobilech 7 dní v týdnu.

5.  Hospodářské výsledky řetězce
[4]
Rozsáhlý restrukturalizační program spuštěný společností AAA Auto Group a. s. na počátku roku 2008 přinesl očekávané výsledky a skupina dosáhla primárního cíle, kterým byl návrat k ziskovosti za celý rok 2009. Předběžné neauditované konsolidované hospodářské výsledky ukazují, že čistý zisk společnosti AAA Auto Group a. s. za rok 2009 dosáhl 1,2 miliónu eur.

• Celkové výnosy činily 165,1 milionu eur (meziroční pokles o 43,8 %), z čehož výnosy z prodeje vozů činily 142,8 mil. eur.

o Počet prodaných vozů se snížil o 38,5 % na 372 157 aut důsledkem uzavření neziskových poboček a klesající poptávky na trhu během recese.

• Hrubý zisk z prodejů činil 38,2 mil. eur (meziroční pokles o 44,2 %).

• Zisková marže za rok 2009 přes nižší objemy prodejů a tržeb vzrostla:

o Metal marže vzrostla na 11,9 % oproti 9,5 % v roce 2008 – díky zaměření se na likvidní vozy a dosažení vyšší obrátkovosti na skladě.

o Příspěvek finančních služeb a dalších doplňkových produktů zůstal na silné úrovni 55,7% z celkového hrubého zisku skupiny v roce 2009, penetrace finančních služeb činila 40 %.

o Celková výsledná hrubá zisková marže dosáhla na 23,1 % v roce 2009.

6.  Postavení a ocenění řetězce [4]

    6.1 Postavení řetězce v CZECH TOP 100, TOP 1000 
       
      rok 2003 - AAA AUTO 68. nejvýznamnější společností v CZECH TOP 100   
        rok 2004 - AAA AUTO 381. nejvýznamnější společností v TOP 1000 companies

    6.2 Získaná ocenění

        rok 2007 -  Zisk prestižního ocenění SUPERBRANDS

7.  Vztah řetězce s okolím [4]

AAA Auto a. s. má mezi svými spokojenými zákazníky i mnohé celebrity jako jsou např.: Jaromír Jágr a Milan Baroš, kteří často reprezentují společnost na charitativních a sportovních akcí, předávají sponzorské dary ve formě finančních prostředků. Společnost je hlavním sportovním sponzorem hokejového týmu HC Sparta Praha.

8.  Zajímavosti uveřejněné o řetězci [3]

Negativní stránkou hospodaření je vyšší zadlužení společnosti, kdy dlouhodobý dluh představuje 36 mil. eur, a to při celkových aktivech 98,7 mil. eur. Dlouhodobý dluh převyšuje vlastní kapitál více než dvojnásobně (210 %). Vyšší zadluženost je v tomto oboru sice běžná, ale dluhy AAA Auto jsou i oproti odvětví vyšší (průměrný dluhu k vlastnímu kapitálu v odvětví je 120 %).Seznam literatury
 
1. Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,
      vložka 8578 [online]. 8.4. 2010 [cit. 2010-8-4]. Dostupný z WWW:
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=561864&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=3de65d5569ad58e29f856a09f5f76231&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=8578&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=09.04.2010>

2. Rejstřík firem [online]. 2010 [cit. 2010-7-4]. Dostupný z WWW: 
<http://firmy.nasepenize.cz/aaa-auto-as#>
 
3. Fio, burzovní společnost, a.s. [online]. 29.3. 2010 [cit. 2010-7-4]. Dostupný z WWW: <http://www.fio.cz/zpr/AAA_Auto.pdf>

4. AAA Auto [online]. 2009 [cit. 2010-7-4]. Dostupný z WWW:
<http://www.aaaauto.cz/>


Seznam příloh
A Seznam poboček


Příloha A

Seznam poboček: [4]

Praha – centrála
Brno – prodejní plocha
Ústí nad Labem – prodejní plocha
Zlín
Liberec
Hradec Králové – prodejní plocha
Ostrava – prodejní plocha
Chomutov
Kladno
Kolín
Pardubice – prodejní plocha
Olomouc
Teplice
Plzeň - prodejní plocha
České Budějovice – prodejní plocha


Seznam zkratek

WWW - World Wide Web
AAA - Americká automobilová asociace
% - Procento
EUR - Zkratka měny Evropské Unie
FIO - Finanční informační organizace
Mil. - milion
a.s. - Akciová společnost
EU - Evropská unie
ČR - Česká republika
Cb - Certifikát bezpečnosti
Cit. - citace
http - Hyper-Text-Transfer-Protokol
Kč - korun českých
Str. - strana
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM