Retaileři v silniční nákladní dopravě

Definice
Nákladní dopravou se rozumí souhrn úkonů, kterými se uskutečňuje přeprava nákladu. Jde o cílevědomé přemisťováním hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií.

Historie
První nákladní automobil byl zkonstruován v roce 1892 Goggliebem Daimlerem. V následujících letech byly technologie postupně zlepšovány. Díky lepší konstrukci a modernějším motorům bylo možné stavět stále větší nákladní automobily. Z důvodu zvýšení kapacity přepravovaného nákladu byly později nákladní vozy upravovány tak, aby bylo možné tažení přívěsů. Silniční doprava je často oproti dopravě železniční konkurenčně pružnější. Je to tím, že technologie jejího provozu je jednoduší a také díky charakteru jejího provozu.

Členění silniční nákladní dopravy dle dopravních prostředků:
• valníková
• sklápěčová
• speciální

a dále na přepravu:
• návěsy
• přívěsy

Legislativa
Mezinárodní silniční nákladní přepravou se zabývá odbor silniční dopravy, oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru. Mimo jiné řeší povolovací řízení v oblasti mezinárodní nákladní dopravy. Činnost oddělení v této oblasti vychází zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a z příslušné prováděcí vyhlášky k němu, dvoustranných mezivládních dohod o mezinárodní silniční dopravě a z nařízení Rady (EHS) č. 881/1992, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států, ve znění nařízení Rady Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002, dále ze směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/94/ES o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží (kodifikované znění) a Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu.

Přepravu mezi ČR a nečlenskými státy EU, jakož i tranzitem přes tyto státy, lze provádět pouze na základě povolení.

Povolení přiděluje dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě písemné žádosti dopravce. Na základě zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, § 30, bylo přidělováním zahraničních vstupních povolení pověřeno Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, kde se také žádost o povolení podává.

Přepravy do  Lichtenštejnska, Norska a na Island (tyto státy jsou členy EHP) jsou osvobozeny od povolovacího řízení a lze je provádět pouze na základě platné eurolicence. s Norskem je však zachováno povolovací řízení při třetizemních přepravách z/do nečlenského státu EU.

KOUBA TRANS, S. R. O.
Společnost vznikla již v roce 1993 pod jménem Autodoprava Kouba a v roce 2005 byla založena společnost s ručením omezeným KOUBA Trans.

Spisová značka: C 109065 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Název subjektu: KOUBA Trans, s.r.o.
IČO: 27371310
Sídlo: Jinočany, Náměstí 5. května 103, okres Praha-západ, PSČ 25225
Den zápisu: 06.09.2005

Obecně
Společnost zabezpečuje vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu, logistické služby, skladování, ale např. i přepravu nadrozměrných nákladů nebo provádění zemních prací.
Všechna vozidla a jejich pohyb jsou sledovány systémem GPS a samozřejmostí je plné pojištění všech vozů včetně pojištění nákladu.
90 % objednávek přepravy je přijímáno zhruba 24 hodin před požadovaným termínem. Stálí zákazníci mají tuto dobu výrazně kratší, většinou 10 až 12 hodin před nakládkou. Zpravidla však společnost dokáže vyjít vstříc jakémukoliv požadavku a přistavit vozidlo i např. během jedné hodiny.

Ceny
Ceny za přepravu jsou závislé na druhu použitého vozidla, ujeté vzdálenosti, případně na jiných nadstandardních přáních klienta. Obecně lze říci, že čím delší je ujetá vzdálenost, tím příznivější je i cena.

Mezinárodní nákladní přeprava
Je většinou uskutečňována s týdenními jízdami po celé Evropě (především Anglie, Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Skotsko, Španělsko), nově též s destinacemi v různých zemích Asie.

Firma též zajišťuje veškeré druhy kontejnerových přeprav v rámci celé Evropské unie s kompletním logistickým servisem - zajištění kontejneru na provedení nakládky, zajištění dopravy kontejnerů do přístavu určení, zajištění námořní dopravy, doručení zásilky až k příjemci. Samozřejmě je  přeprava kontejnerů z přístavů do České republiky (či na jiné místo určení v rámci Evropy) včetně zajištění uvolnění u rejdařských společností.

Vozový park
K přepravě zboží do 3,5 t je k dispozici řada dodávek různých značek a nosností. Pro přepravu zboží do 12 t se jedná převážně o vozy IVECO, a to jak skříňové, tak plachtové nebo vozy chladicí a mrazicí. Kamionová přeprava je určena pro zboží nad 12 t. K dispozici jsou tahače IVECO, DAF, VOLVO, SCANIA s návěsy plachtovými, skříňovými či izotermickými chladicími a mrazicími.
Společnost se též zabývá přepravou nadměrných nákladů, např. stavebních a zemědělských strojů, konstrukcí atd.

Další služby
Společnost nabízí zpracování a naplánování kompletní trasy přepravy, zabezpečení potřebných povolení, v případě nutnosti poskytne doprovodná vozidla.
Vyřídí i veškeré “papírování” kolem přepravy, jako klasické celní služby (celní deklarace a celní poradenství, veřejný celní a daňový sklad, pojištění, paletové hospodářství, zodpovědnost za vysledovatelnost produktu, provoz 24 hodin, expresní vychystání...), tak i služby nadstandardní (zajištění polepu dle české legislativy včetně zajištění výroby polepu, zajištění papírových kartónů a promo stojanů, etiketování, paletizace...).


A D H, s. r. o.
Společnost ADH s.r.o. byla založena v roce 1992. Zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu, operativní leasing a pronájem osobních vozidel, rychloservis a pronájem skladových prostor.

Spisová značka: C 3997 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
Název subjektu:A D H, s.r.o.
IČO: 47782773
Sídlo: Bílina, Litoměřická ul. č. l8
Den zápisu: 17.12.1992

Obecně
Od roku 2000 se firma soustředí na provozování silniční autodopravy, poskytování spedičních a logistických služeb. K dnešnímu dni čítá 40 vozů a více než 50 zaměstnanců.
Spedičně je společnost schopna zajistit dodávky zboží z celé Evropy také systémem dokládky nebo využitím sběrné služby. Dále pak zajišťuje přepravu sypkých a nadrozměrných nákladů.

Vozový park
Vozový park obsahuje všechny kategorie vozidel od dodávek až po velkoobjemové soupravy, kterými je společnost schopna přepravit zásilky od 1 kg do 29 t (od 1 m3 do 120 m3).
K dispozici jsou také auta z kategorie SOLO ( 6, 11a 16 t ), některá vybavená hydraulickou rukou. Samotné parametry ložné plochy auta lze přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.

Expresní přepravy kusových zásilek
K expresní přepravě, v regionu společnosti, je vozidlo přistaveno do 20 min od objednání s možností sledování zásilky 24 hod .

Vlastní skladové prostory
Společnost disponuje vlastními skladovými prostory. Moderními, o rozloze 400 0m2, které dokáží pokrýt ty nejvyšší požadavky. Dále je k dispozici 2000 m2 původních prostor. Vše s manipulační technikou a možností úprav dle konkrétního zadání.


DHL
Společnost DHL působí na českém trhu od roku 1986.
Na jaře roku 2003 došlo ke sloučení společnosti DHL International se společností DANZAS a v říjnu roku 2004 tak došlo ke vzniku společností DHL Express (Czech Republic), s.r.o. a DHL Logistics (Czech Republic), s.r.o.

Spisová značka: C 27002 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Název subjektu: DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
IČO: 25683446
Sídlo: Ostrava - Přívoz, nám. Sv. Čecha 3, čp. 516, PSČ 70200
Den zápisu: 27.07.1998

Obecně
Společnost nabízí odbornou expresní, leteckou i námořní nákladní přepravu, pozemní přepravu, řešení smluvní logistiky i v mezinárodní poštovní službě. Mezinárodní síť společnosti DHL spojuje více než 220 zemí a teritorií po celém světě.

Poskytované služby

DHL SAME DAY
DHL SAME DAY nabízí vyzvednutí a doručení zásilek v nejkratším možném termínu. Služba je určena především pro časově citlivé zásilky, jejichž doručení je pro zákazníka prioritou. Při přepravě urgentních zásilek společnost připraví návrh řešení přesně pro danou situaci. Mezinárodní přeprava nabízí exportní i importní služby.

DHL SPRINTLINE
Pozemní přeprava osobním kurýrem.

DHL JETLINE
Speciální letecké přepravy s přímým doručením.
DHL SECURELINE
Letecká přeprava osobním kurýrem nebo vyhrazeným letadlem.

Hlavní výhody služby:
 Individuální přístup ke každé zakázce.
 Okamžité vyzvednutí zásilky speciálně vyškolenými zaměstnanci společnosti DHL.
 Nejrychlejší způsob doručení v předem dohodnutých termínech.
 Osobní dohled nad zásilkami po celou dobu přepravy.
 Cena služby stanovená před realizací zakázky.

DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 9:00 je mezinárodní exportní služba, která přepraví zásilku do vybraných oblastí světa následující pracovní den a do vzdálenějších zemí další pracovní den vždy s časem doručení do 9.00 hodin.

DHL IMPORT EXPRESS 9:00 je jednoduchý importní servis s doručením následující pracovní den do 9.00 hodin. Jeden kontakt pro objednání přepravy, jedno číslo zákaznického účtu a fakturace v domácí měně.

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00 je vnitrostátní služba, která přepraví zásilku po České republice následující pracovní den do 9.00 hodin.

Hlavní výhody služby:
 Přednostní zpracování a přeprava zásilek.
 Automatické proaktivní oznámení o doručení.
 Garance vrácení 100 % přepravného.
 Přeprava zásilek do maximální hmotnosti 250 kg (30 kg/kus).
 Pružný systém objednání a vyzvednutí zásilky ve stejný den.
 Hladký průběh clení zásilek zkušenými deklaranty.

DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 je mezinárodní služba, která přepraví zásilku do USA s časem doručení do 10.30 hodin.

Hlavní výhody služby:
 Přednostní zpracování a přeprava zásilek.
 Automatické proaktivní oznámení o doručení.
 Garance vrácení 100 % přepravného.
 Přeprava zásilek do maximální hmotnosti 250 kg (30 kg/kus).
 Pružný systém objednání a vyzvednutí zásilky ve stejný den.
 Hladký průběh clení zásilek zkušenými deklaranty.

DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 je mezinárodní exportní služba, která přepraví zásilku do vybraných oblastí světa následující pracovní den a do vzdálenějších zemí další pracovní den vždy s časem doručení do 12.00 hodin.

DHL IMPORT EXPRESS 12:00 je jednoduchý importní servis s doručením následující pracovní den do 12.00 hodin. Jeden kontakt pro objednání přepravy, jedno číslo zákaznického účtu a fakturace v domácí měně.

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00 je vnitrostátní služba, která přepraví zásilku po České republice následující pracovní den do 12.00 hodin.

Hlavní výhody služeb:
 Nejrozsáhlejší pokrytí celé Evropy – téměř 100% pokrytí Německa a Francie.
 Přednostní zpracování a přeprava zásilek.
 Garance vrácení 100 % přepravného.
 Přeprava zásilek s maximální hmotností 250 kg.
 Pružný systém objednání a vyzvednutí zásilky v tentýž den.
 Hladký průběh clení zásilek zkušenými deklaranty.

DHL EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS WORLDWIDE je mezinárodní exportní služba, která přepraví zásilku do více než 220 zemí světa.

DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE je jednoduchý importní servis – jeden kontakt pro objednání přepravy, jedno číslo zákaznického účtu a fakturace v domácí měně.

DHL DOMESTIC EXPRESS je vnitrostátní služba, která přepraví zásilku po České republice následující pracovní den.

Hlavní výhody služeb:
 Spolehlivá přeprava zásilek jednou společností.
 Přeprava zásilek těžších než 250 kg.
 Pružný systém objednání a vyzvednutí zásilky ve stejný den.
 Garance vrácení 100 % přepravného pro zásilky v rámci EU.
 Hladký průběh clení zásilek zkušenými deklaranty.

DHL IMPORT EXPRESS
Tato služba je k dispozici ve 189 zemích. Nabízí úplnou kontrolu nad zásilkami po celém světě pomocí jediného přepravce. Součástí služby je i celní odbavení zásilky.Rysy a výhody
 Služba je dostupná se službou DHL Same Day a se všemi produkty typu Time Definite.
 Jediné číslo účtu poskytuje globální dosah a zjednodušuje řízení nákladů a rozpočtu.
 Předem stanovená cena přepravy zásilky ze stolu na stůl
 Jedna faktura v zákazníkově domácí měně jej chrání před kurzovními rozdíly
 Snadné sledování zásilek
 Úplná průhlednost trasy zásilky s možností zjištění podrobností o pohybu zásilky a možnost sledování prakticky odkudkoliv - přes internet, WAP, SMS nebo telefon.

DHL IMPORT EXPRESS - Doručení v rámci EU
Služba pro import nevyplacených zásilek ze zemí Evropské unie.

Na základě uzavřené smlouvy je zákazníkovi přiřazeno zákaznické číslo DHL IMPORT EXPRESS. Toto zákaznické číslo můžete používat sám zákazník, jeho dodavatelé nebo obchodní partneři v zemích EU. Tímto bude zásilka doručena z téměř jakéhokoliv místa EU. Zákazník získá jediné zákaznické číslo a předem zná cenu přepravy v Kč.


DHL IMPORT EXPRESS - Dokument
Služba zamýšlená pro import nevyplacených zásilek dokumentů.

Na základě uzavřené smlouvy je zákazníkovi přiřazeno zákaznické číslo. Toto zákaznické číslo můžete používat sám zákazník, jeho dodavatelé nebo obchodní partneři z různých částí světa mimo země Evropské unie, aby byla zásilka doručena z daného místa Zákazník získá jediné zákaznické číslo a předem zná cenu přepravy v Kč.

Zásilky IMPORT EXPRESS Dokument jsou takové, které nepodléhají celnímu řízení v zemi určení.

DHL IMPORT EXPRESS - Zboží
Služba určená pro import nevyplacených zásilek zboží.

Na základě uzavřené smlouvy je zákazníkovi přiřazeno zákaznické číslo. Toto číslo můžete používat sám zákazník, jeho dodavatelé nebo obchodní partneři z různých částí světa mimo země Evropské unie, aby byla zásilka doručena z daného místa Zákazník získá jediné zákaznické číslo a předem zná cenu přepravy v Kč.

Proclení zásilky je standardně zahrnuto v ceně přepravy. Pro jakýkoliv dovoz zásilky do České republiky existuje několik možností jak je možné uhradit vniklé celní poplatky, které  na základě podkladů ze zásilky (Proforma nebo Komerční faktura) vypočítá celní úřad:
 hotově
 platba převodem
 přímé inkaso z účtu
 fakturou

FedEx
Původní název byl FDX Corporation. Jedná se o americkou firmu, která se zabývá logistickými službami. Jméno je akronymem názvu původní letecké divize společnosti Federal Express.

Spisová značka: C 99295 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Název subjektu: Federal Express Czech s.r.o.
IČO: 27139981
Sídlo: Praha 6, Ruzyně, K Letišti 57/1049, PSČ 16100
Den zápisu: 14.04.2004

Obecně
Firma nabízí širokou škálu mezinárodních přepravních řešení, která zahrnují jak expresní, tak ekonomické doručování zásilek o váze od 0,5 kg do 1 000 kg na položku
Zásilky jsou doručovány do více než 220 zemí a území celého světa. Společnost poskytuje záruka vrácení peněz
Pro správu mezinárodních zásilek je zde možnost využití bezplatných on-line nástrojů.

Služby FedEx
Doručování po Evropě:
• Následující den
• Následující pracovní den
• Následující pracovní den do 9.00, 9.30 nebo 10.00 hodin,v závislosti na destinaci
• 2- 5 pracovních dní

Interkontinentální doručování:
• 1-2 pracovních dní
• 4-6 pracovních dní

International Freight Services
• 2-3 pracovních dní
• 4-6 pracovních dní


FedEx International Priority®
Včasné expresní služby "od domu k domu", s celním odbavením pro dokumenty a zboží podléhající clu do hmotnosti 68 kg.
Doručení do USA, Kanady a Mexika do 10:30 hod. následujícího pracovního dne, do většiny měst západní Evropy následující den.
• Efektivní a rychlý systém celního odbavení
• Obalové materiály a software pro zasílání zdarma
• Sledování zásilek po celém světě v reálném čase


FedEx Europe FirstTM
Speciální expresní služba “od domu k domu” s doručením v Evropě následující pracovní den brzy ráno.
Využívá veškeré výhody služby FedEx International Priority, ale navíc bude zásilka doručena již  brzy ráno.
Doručení je uskutečňováno na více než 18 000 evropských poštovních směrovacích čísel do 9.00, 9.30 nebo 10.00 hodin ráno následujícího pracovního dne (čas doručení se liší dle destinace).
Doručení z České republiky je možné do následujících destinací: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

• Celní odbavení pro dokumenty a zboží podléhající clu.
• Zásilky s hmotností až do 68 kg.
• Lze použít vlastní balení nebo některý z přepravních obalů FedEex

FedEx International Economy Service v Evropě
Cenově výhodné řešení určené pro doručovací službu do domu, včetně celního odbavení, dostupnou na všech hlavních trzích Evropy pro zásilky o váze do 50 kg na položku.
Zásilky jsou doručovány 2-5 pracovní/ch dny/ů do konce pracovního dne.

Je možné zasílat dokumenty a boxy o váze až do 50 kg na položku, až 999 samostatných zásilek (každá o váze do 50 kg) a až 10 různých druhů zboží na stejném leteckém nákladním listu.
Zásilky mohou mít rozměry do 300 cm v obvodu (= obvod zásilky plus nejdelší strana), 200 cm na délku a 60 cm na výšku nebo 80 cm na šířku.

Maximální možná deklarovaná hodnota přepravy je u této služby 5 000 eur a nesmí překročit hodnotu přihlášenou k proclení.

U této služby je možné komplexní sledování stavu a pohybu zásilky.

Není zde poskytována záruka vrácení peněz
V případě těchto služeb platí některá omezení pro určité druhy přepravovaného zboží, hodnoty, rozměry či váhy zásilek; dále omezení odpovědnosti a zvláštní podmínky zpětného doručení.
Žádné obalové materiály FedEx nejsou přijímány.

FedEx International Economy Intercontinental Service
Cenově výhodné řešení určené pro přepravu všech méně naléhavých zásilek. Spolehlivá doručovací služba do domu, včetně celního odbavení, mezi Evropou, Středním východem, Indií a dále ve více než 220 zemích a územích celého světa.

Zásilky jsou doručovány v rozmezí od 4 do 6 dnů v závislosti na tom, zda se cílové místo nachází v USA, Kanadě, Oceánii, Asii, na Středním východu, v Indii nebo v Africe a zda lze doručení uskutečnit do konce pracovního dne.

Lze zasílat dokumenty a boxy o váze až do 68 kg za položku a až 999 samostatných zásilek (každá o váze do 68 kg) a až 10 různých druhů zboží na stejném leteckém nákladním listu.
Zásilky mohou mít rozměry do 274 cm na šířku a do 330 cm na délku a v obvodu (obvod = 2 x výška + 2 x šířka).

Maximální deklarovaná hodnota přepravy je 50 000 USD a nesmí překročit hodnotu přihlášenou k proclení

U této služby je možné komplexní sledování stavu a pohybu zásilky.
K přepravě není přijímáno nebezpečné zboží a krabice FedEx® 10 kg a 25 kg.

FedEx International Priority® Freight
Jde o specializovanou službu pro expresní přepravu těžkých a objemných zásilek s předem daným časem doručení a se zajištěním celního odbavení. Tato služba je určena pro veškeré zásilky do celého světa o hmotnosti v rozmezí od 68 kg do 1 000 g na balík.

Tato služba je k dispozici pro více než 130 zemí a území na celém světě.
Přepravní doby:
USA 2 dny
Kanada 2 dny
Evropa 2-3 dny
Asie a Latinská Amerika 2-4 dny


K dispozici jsou 4 možnosti vyzvednutí a doručení:
• door to door
• door to airport
• airport to airport
• airport to door.

Na webové stránce fedex.com/cz, může zákazník sledovat, kde se zásilka právě nachází. Najde zde také údaje z potvrzení o doručení, včetně času doručení a jména příjemce.

Službu je možno objednat on-line nebo pomocí bezplatné zákaznické linky

S FedEx International Priority® Freight je možné přepravovat nebezpečné zboží do celého světa. Avšak tato služba není k dispozici pro všechna místa odeslání a všechny cílové destinace.

V případě, že společnost nedoručí zásilku včas, garantuje vrácení peněz.

FedEx International Economy Freight Service
Služba určená pro přepravu všech méně naléhavých těžších zásilek o hmotnosti v rozmezí od 68 kg do 1 000 kg na položku. Jedná se o služby na míru šité pro přepravu těžkých či objemných zásilek zasílaných na paletách, v bednách nebo ve vícečetných krabicích, jejichž prostřednictvím je firma schopna zajistit přepravu zásilek v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii a Africe v předem daném čase.

Zásilky jsou doručovány v rozmezí od 4 do 6 dnů v závislosti na tom, zda se cílové místo nachází v USA, Kanadě, Oceánii, Asii, na Středním východu, v Indii nebo v Africe a zda lze doručení uskutečnit do konce pracovního dne.

Je možné zasílat zásilky o váze od 68 kg do 1 000 kg na každou položku. Všechny položky však musejí být schopny manipulace vysokozdvižným vozíkem a musejí být buď zabaleny do smršťovací fólie, nebo svázány.
Zásilky mohou mít rozměry do 302 cm na délku a do 762 cm na délku a v obvodu (obvod = 2 x výška + 2 x šířka). Alespoň jedna položka musí vážit více než 68 kg nebo musí převyšovat nejvýše povolené rozměry pro přepravu zásilek prostřednictvím FedEx International Economy®.

U této služby je požadován rozšířený mezinárodní letecký nákladní list a deklarovaná hodnota přepravy nesmí překročit hodnotu přihlášenou k proclení.
V tomto případě FedEx již nijak neomezuje celní hodnotu v případě pravidelných mezinárodních zásilek. Nicméně určitá omezení mohou platit v závislosti na destinaci a druhu přepravovaného zboží. Hodnota přepravy je však i nadále omezena.
Nebezpečné zbožní není k přepravě přijímáno.

U této služby je možné komplexní sledování stavu a pohybu zásilky.

Pokud si chce zákazník rezervovat vyzvednutí své zásilky předem, stačí jen kontaktovat zákaznický servis FedEx.

Balení
Společnost poskytuje rady k balení pro ochranu, uzavření a označení balíků. Ať už zákazník používá obaly FedEx nebo vlastní krabice.

Obalové materiály FedEx Express jsou poskytovány zdarma a dodávají se v několika velikostech:

FedEx® Envelope
•  Pro dokumenty do 500 gramů
•  Vnitřní rozměry: 31.6 cm x 23.6 cm
•  Hmotnost obalu: 46.655 gramů
•  Obal je vyroben ze 100% recyklovaného kartonu
•  Obal není určen pro křehké zásilky

FedEx® Pak
•  Variabilní velikost pro různé rozměry zásilek
•  Vnitřní rozměry: 39 cm x 30 cm
•  Hmotnost obalu: 31.104 gramů
•  Obal není určen pro křehké zásilky.

FedEx® Tube
• Trojúhelníkový obal vhodný pro výkresy, plakáty, fotografie, modrotisky a podobně
• Vnitřní rozměry: 96 cm x 15 cm x 15 cm
• Hmotnost obalu: 497.656 gramů

FedEx® Box - malý
• Obal vhodný pro kazety a složky, pro CD a pagery - pokud jsou přiměřeně chráněny vycpávkami.
• Vnitřní rozměry: 26.5 cm x 28.8 cm x 2.4 cm
• Hmotnost obalu: 139.966 gramů
• Obal nelze použít pro zasílání notebooků nebo stolních počítačů

FedEx® Box - střední
• Pro vazby a další rozměrné zásilky
• Vnitřní rozměry: 32,6 cm x 28,8 cm x 5,6 cm
• Hmotnost obalu: 202.173 gramů
• Tuto krabici nelze použít pro zasílání notebooků nebo stolních počítačů

FedEx® Box - velký
• Pro malé součástky nebo počítačové výstupy
• Vnitřní rozměry: 44 cm x 31 cm x 7.2 cm
• Hmotnost obalu: 451.001 gramů
• Tuto krabici nelze použít pro zasílání notebooků nebo stolních počítačů

Balení zvláštních zásilek:
FedEx® 10kg Box
• Výhodné ekonomické řešení prostřednictvím FedEx International Priority®
• Stejná cena pro všechny zásilky do 10 kg
• Stejné termíny doručení jako u ostatních služeb International Priority

• Výhodné ekonomické řešení prostřednictvím FedEx International Priority®
• Stejná cena pro všechny zásilky do 25 kg
• Stejné termíny doručení jako u ostatních služeb International Priority


Zdroje
Wikipedie [online]. 12. 2. 2010 [cit. 2010-04-22]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Ministerstvo dopravy [online]. © 2006 [cit. 2010-04-22]. AKTUÁLNĚ V DOPRAVĚ. Dostupné z WWW: http://www.mdcr.cz/cs/default.htm

Kouba trans, s. r. o. [online]. 1999 [cit. 2010-04-22]. Dostupné z WWW: http://www.koubatrans.cz/cs/uvod

ADH [online]. (c) 2008 [cit. 2010-04-22]. Mezinárodní kamionová doprava. Dostupné z WWW: http://www.adh-auto.cz/mezinarodni_kamionova_doprava.html

FedEx - Czech Republic [online]. © 1995-2010 [cit. 2010-04-22]. Dostupné z WWW: http://www.fedex.com/cz/

DHL [online]. ©2010 [cit. 2010-04-22]. Dostupné z WWW: http://www.dhl.cz/publish/cz/cz.high.html

Centrální registr dlužníků [online]. 1999 [cit. 2010-04-22]. Obchodní rejstřík firem. Dostupné z WWW: http://www.centralniregistrdluzniku.cz/obchodni-rejstrik.htm
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM