ŠKOFIN S.R.O.

1 Co je leasingová společnost ?
Leasingové společnosti jsou instituce, které nabízejí různé formy leasingu. Leasing je finanční produkt díky, kterému můžeme financovat pořízení většinou movité věci.  Existuje několik druhů leasingů, nejčastěji se setkáváme s finančním a operativním leasingem a dále také můžeme hovořit např.: o zpětném leasingu.

Na českém trhu působí  63 leasingových společností, které jsou registrovány v České leasingové a finanční asociaci.

1.2 Operativní leasing
U operativního leasingu nehradí klient celou cenu auta, ale pouze rozdíl mezi jeho pořizovací a zůstatkovou cenou. V rámci operativního leasingu je vozidlo využíváno po smluvně dohodnutou dobu nebo smluvně dohodnutý počet km viz graf č. 1, klient nenese rizika spojená s vlastnictvím vozidla a hradí pouze amortizaci vozidla odpovídající době nájmu a skutečně ujetým kilometrům. Leasingová společnost na sebe bere také péči o splnění zákonných požadavků jako je silniční daň, poplatek za rádio a zákonné pojištění. Jedná se tedy o dlouhodobý pronájem. Délka leasingu se nejčastěji pohybuje od 12 – 60 měsíců.

Graf č. 1
Zdroj: www.clfa.cz

1.2.1 Full service leasing
Full - service leasing je nadstavbou operativního leasingu. Jsou zde poskytovány služby, které jsou nezbytné k provozování vozidla. Výčet služeb je rozsáhlý např.: záruční a pozáruční servis, údržby, výměna a uskladnění pneumatik, zákonné povinnosti – silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění…

1.3 Finanční leasing
Účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s přenosem rozhodující části nebo i všech rizik s užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce. Předmět leasingu je převeden na nájemce  za cenu podstatně nižší než je tržní nebo s právem uzavřít další leasingové smlouvy za výhodnějších podmínek.
1.4 Zpětný leasing
Účelem je řízení toku hotovosti nájemce přičemž dodavatel předmětu leasingu je nájemce, který předmět leasingu již většinou užívá. Všechna rizika zůstávají na nájemci. Na konci předmětu leasingu přechází zpět na nájemce.


2 Česká leasingová a finanční asociace
Česká leasingová a finanční asociace působila od poloviny roku 1991 jako Asociace leasingových společností ČSFR. V září 1992 byla založena Asociace leasingových společností České republiky jako samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty jejími členy se staly i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejců na splátky a faktoringu. Členská schůze 24.ledna 2005 rozhodla o změně názvu na Česká leasingová a finanční asociace.

Asociace se podílí na přípravě právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkový prodej a faktoring. Napomáhá svým členům i při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností. Vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových a splátkových smluv.

Asociace zároveň plní řadu dalších funkcí. Podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních leasingových, splátkových a úvěrových obchodů. Organizuje výměnu zkušeností svých členů a zaměřuje se i na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Pro tyto účely zřídila expertní výbory.

Důležitým úkolem asociace je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími s jinými cizími subjekty. Slouží k tomu především členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE).  Od r. 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS). Informuje zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 63 firem, které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele.


3 ŠkoFIN s.r.o. informace o společnosti
Firma ŠkoFIN s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 10.srpna.1992. Sídlo společnosti Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00. Základní kapitál společnosti činí 865 000 000 Kč. Společnost ŠkoFIN s.r.o. je 100% dceřinou společnosti koncernu Volkswagen Financial Services AG. Jednatelé společnosti Stefan Rasche a Ing. Jiřina Tapšíková. Předmětem podnikání je poskytování půjček a úvěrů. Úplný výpis viz příloha č. 1

3.1 Historie
Společnost ŠkoFIN s.r.o. vstupuje na trh 10. Srpna 1992 jako stoprocentní dceřiná společnosti Volkswagen Financial Services AG s nabídkou finančního leasingu pro podnikatele. V září se ŠkoFIN stává řádným členem Asociace leasingových společností. Ke konci roku společnost eviduje celkem 2015 uzavřených leasingových smluv, 17 zaměstnanců a tržby ve výši 38,6 milionů korun.

V lednu 1993 se dostupnost prodeje automobilů Škoda, Volkswagen, SEAT a Audi přibližuje také soukromým osobám. Na rychlý rozmach firma reaguje založením dceřiné společnosti ŠkoFIN Bratislava. Ke konci roku celkem 14 078 uzavřených leasingových smluv, 24 zaměstnanců a tržby ve výši 1 049 milionů korun.

V listopadu 1995 je uzavřena 100 tisící smlouva. Na konci roku společnosti eviduje celkem 34 481 uzavřených leasingových smluv a 113 zaměstnanců, tržby ve výši 6 059,1 milionu korun.

1998 v anketě Czech Top 100 získává ŠkoFIN v kategorii činností spojených s finančním trhem třetí místo a je nejlépe hodnocenou leasingovou společností.

Rok 2006 ŠkoFIN vstoupil v tomto roce do 15. roku svého působení na leasingovém trhu. Společnost ŠkoFIN byla zařazena mezi pět nejvýznamnějších leasingových společností v žebříčku Czech Top 100 a již potřetí v řadě zvítězila v anketě Zlatý měšec o nejoblíbenější finanční instituci v kategorii úvěrových a leasingových společností. Společnost ŠkoFIN uzavřela jubilejní, v pořadí 600 000. smlouvu od svého založení.

ŠkoFIN slaví v roce 2007 patnáctileté výročí svého působení na českém leasingovém trhu. Podruhé v řadě obhájila druhé místo v soutěži Zlatá koruna v kategorii leasingových produktů. K 1. 10. 2007 dochází ke sloučení společností ŠkoFIN s.r.o., ŠkoLEASE s.r.o. a ŠkoFIN Fleet Services a.s. Nástupnickou společností je od tohoto data společnost ŠkoFIN.


4 Zaměstnanci
V současnosti má společnost ŠkoFIN 239 zaměstnanců. Věková struktura je rozložena do celé škály – od čerstvých absolventů až po zaměstnance v předdůchodovém věku. Ženy tvoří 56 % zaměstnanců. Ve vrcholovém managementu jsou ženy zastoupen 33 – 40%.

Společnost klade velký důraz na vzdělání zaměstnanců, především na rozvoj odborných znalostí i cílené vzdělání v oblasti tzv. soft skills. Mezi důležité dovednosti patří především orientace na zákazníka, kvalita týmové práce, komunikace a zlepšení firemní kultury. Společnost podporuje zvyšování kvalifikace při zaměstnání, ale také získání různých odborných osvědčeních. V rámci personálního rozvoje zaměstnanců využívá společnost krátkodobé školící stáže v pobočkách koncernu Volkswagen po celém světě. Manažeři mohou získat zkušenosti týkající se řízení zahraničních poboček a také si mohou zlepšit jazykové znalosti.

Systém zaměstnaneckých výhod je každoročně aktualizován na základě výsledků společnosti a průzkumu trhu pracovních sil. Výhody jsou ve společnosti klíčovým nástrojem motivace zaměstnanců.  Společnost ŠkoFIN poskytuje například tyto výhody : týden dovolené navíc, nadstandardní zdravotní péče, pravidelné očkování, vitamíny, úrazové pojištění, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy, výhody finančního leasingu vozů, bezúčelné úvěry, pružná pracovní doba, slevy na produkty různých dodavatelů…5 Obchodní místa
V roce 2008 spolupracovalo se společností ŠkoFIN 234 autorizovaných koncernových obchodníků, přičemž někteří dealeři mají ve svém portfoliu více než jednu z koncernových značek. Rozdělení dealerů: Škoda 205, VW 55, Audi 26, SEAT 39

V Liberci si můžeme uvést hned několik firem, které poskytují leasing od ŠkoFINU např.: AUTO ENGE, a.s., AUTO GREMOS, spol. s r.o., Zdeněk Kučera – AUTOSPORT, AUTOTREND, spol. s r.o.


7 Hospodářský výsledek společnosti
V roce 2009 uzavřela společnost ŠkoFIN celkem 20 887 nových smluv v hodnotě 6,288 miliard korun; hodnota předmětů v pořizovacích cenách dosáhla 6,709 mld. korun. Nové obchody byly v roce 2009 ve znamení neleasingového financování - úvěry podnikatelům na osobní vozy stouply meziročně o 148 % na 2,444 mld. korun, na pořízení nových aut dokonce o 185 % (2,046 mld. korun).

Podíl úvěrového financování ve společnosti ŠkoFIN během posledních dvou let výrazně vzrostl a to z 43% (2008) na 73% (2009).
8 Postavení a ocenění společnosti
Společnost se v roce 2009 umístila v prestižní soutěži Czech Top 100 na třetím místě v kategorii Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce. 

Dne 9.2. 2010  byli vyhlášeni vítězi šestého ročníku ankety Zlatý Měšec 2010 - Nejlepší finanční instituce. V kategorii Úvěrové společnosti byl ŠkoFIN oceněn 1. místem.


9 Vztah k okolí
Společnost ŠkoFIN podporuje zrakově postižené děti prostřednictvím nadace Leontinka. Nadance například zajišťuje postiženým dětem osobní asistenty, podporuje jejich vzdělání nebo pomáhá získat přístrojové vybavení lékařských ordinací.

Zaměstnanci společnosti ŠkoFIN se rozhodli podpořit charitativní projekty jak po organizační stránce, tak i vlastními finančními prostředky. Vybrali si tři různé projekty: 1) „Projekt Panenka“ – na podporu zdravotní péče v rozvojových zemích, 2) „Adopce na dálku“ – pro umožnění vzdělávání a následnou lepší kvalitu života dětí v rozvojových zemích  a 3) „Projekt Zvířátko” – pro udržení počtu a další rozvoj chovu cizokrajných zvířat a některých zvířat na pokraji vyhynutí v pražské zoo.

Společnost dále spolupracuje s Car Clubem spolupráce byla zahájena již v roce 2006. Chráněná dílna Car Club poskytuje služby a poradenství handicapovaným občanům.


11 Použitá literatura
 1  ŠkoFIN s.r.o. online, cit. 2010-04-10, Dostupné z.: www.skofin.cz
 2  Wikipedia online, cit. 2010-04-10, Dostupné z.: www.wikipedia.cz
 3  Justice online, cit. 2010-04-10, Dostupné z.: www.justice.cz
 4  Česká leasingová a finanční asociace online, cit. 2010-04-10, Dostupné z.: 
    www.clfa.cz
 5  Leasing poradce online, cit. 2010-04-10, Dostupné z.: www.leasing-poradce.cz
12 Přílohy

Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku

Datum zápisu: 10.srpna 1992
Obchodní firma: ŠkoFIN s.r.o.
Zapsáno: 10.srpna 1992
Sídlo: Praha 1, Masarykovo nábř. 28/235
Zapsáno: 10.srpna 1992 Vymazáno: 12.července 1995

Praha 1, Krakovská 7, PSČ 110 00
Zapsáno: 12.července 1995 Vymazáno: 18.května 1999

Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00Zapsáno: 18.května 1999
Identifikační číslo: 458 05 369Zapsáno: 10.srpna 1992
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zapsáno: 10.srpna 1992
Předmět podnikání:
-  poskytování půjček a úvěrů (z vlastních zdrojů)
Zapsáno: 23.března 1999 Vymazáno: 27.srpna 2002
-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -vyjma zboží
uvedeného v příloze zák. č. 455/91 Sb.,o živnost.podnikání a
zboží tímto zákonem vyloučeného
Zapsáno: 10.srpna 1992 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Zapsáno: 23.března 1999 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  pronájem motorových vozidel
Zapsáno: 23.března 1999 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  pronájem průmyslového zboží
Zapsáno: 23.března 1999 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Zapsáno: 27.srpna 2002 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Zapsáno: 24.září 2003 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Zapsáno: 24.září 2003 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  reklamní činnost a marketing
Zapsáno: 24.září 2003 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  zpracování dat, služby databank, správa sítí
Zapsáno: 24.září 2003 Vymazáno: 3.prosince 2009
-  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zapsáno: 3.prosince 2009
Statutární orgán:
jednatel: Josef W. Merschkötter
Praha 5-Stodůlky, Kettnerova 2060
Zapsáno: 10.srpna 1992 Vymazáno: 7.března 1994
jednatel: JUDr.ing. Luboš Kopecký
Kosmonosy,okr. Mladá Boleslav, Pionýrů 779
Zapsáno: 10.srpna 1992 Vymazáno: 23.prosince 1992
jednatel: Josef W.Merschkötter, nar. 30.10.1933
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 23
Zapsáno: 30.října 1996 Vymazáno: 15.září 1997
jednatel: Dirk Heinrich Pinkvos, nar. 9.9.1957
Praha 7, Umělěcká 6
Zapsáno: 30.října 1996 Vymazáno: 4.května 2000
jednatel: ing.JUDr. Tomáš Hlaváč, r.č. 550226/0038
Praha 6, Zengrova 13, PSČ 160 00
Zapsáno: 30.října 1996 Vymazáno: 15.září 1997
jednatel: Josef W.Merschkötter
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 23
Zapsáno: 15.února 1996 Vymazáno: 30.října 1996
jednatel: Josef W.Merschkötter
Praha 4, Jižní II/29, PSČ 140 00
Zapsáno: 7.března 1994 Vymazáno: 15.února 1996
jednatel: ing.JUDr. Tomáš Hlaváč
Praha 6, Zengrova 13, PSČ 160 00
Zapsáno: 23.prosince 1992 Vymazáno: 30.října 1996
jednatel: ing. Vratislav Válek, CSc.
Praha 8, Konšelská 29, PSČ 180 00
Zapsáno: 23.prosince 1992 Vymazáno: 30.října 1996
jednatel: ing. Vratislav Válek, CSc., r.č. 421224/064
Praha 8, Konšelská 29, PSČ 180 00
Zapsáno: 30.října 1996 Vymazáno: 3.prosince 1997
jednatel: ing. Richard Dvořák, r.č. 570617/0459
Praha 5, Trávníčkova 1775/27
Zapsáno: 17.listopadu 1997 Vymazáno: 23.března 1999
jednatel: ing. Vratislav Válek, CSc., r.č. 451224/064
Praha 8, Konšelská 29, PSČ 180 00
Zapsáno: 3.prosince 1997 Vymazáno: 12.října 1999
jednatel: Michael Lüking, dat. nar. 08.11.1951
Praha 5, Ke Konstruktivě 1045/18, PSČ 155 00
den vzniku funkce:  3.května 1999
den zániku funkce:  1.srpna 2004
Zapsáno: 12.října 1999 Vymazáno: 9.listopadu 2004
jednatel: ing. Richard Dvořák, r.č. 570617/0459
Stará Huť 419, okres Příbram, PSČ 262 10
den vzniku funkce:  1.července 1997
den zániku funkce:  5.září 2002
Zapsáno: 23.března 1999 Vymazáno: 28.prosince 2002
jednatel: Lutz Witkowski, dat. nar. 17.05.1963
v ČR: Praha 5, Janáčkovo nábřeží 49, PSČ 150 00
den vzniku funkce:  24.srpna 2000
den zániku funkce:  31.prosince 2005
Zapsáno: 13.srpna 2001 Vymazáno: 19.ledna 2006
Jednatel: Dr.Hans-Joachim Neumann , dat. nar. 30.01.1958
Praha 6, Bubeneč, Charlese de Gaulla 1096/21
den vzniku funkce:  1.srpna 2004
den zániku funkce:  31.prosince 2005
Zapsáno: 9.listopadu 2004 Vymazáno: 19.ledna 2006
Jednatel: Ing. Ivan Smutný, r.č. 660211/1340
Praha 10, Petrovice, Jakobiho 330
den vzniku funkce:  1.srpna 2004
den zániku funkce:  31.prosince 2005
Zapsáno: 9.listopadu 2004 Vymazáno: 19.ledna 2006
Jednatel: Joern Achim Kurzrock, dat. nar. 13.08.1962
Baden, Flamminggasse 47, 2500
Rakouská republika
den vzniku funkce:  1.ledna 2006
den zániku funkce:  31.července 2008
Zapsáno: 3.ledna 2006 Vymazáno: 8.srpna 2008
Jednatel: Ing. Jiřina Tapšíková, r.č. 596021/0091
Hostivice, U potoka 1275, PSČ 253 01
den vzniku funkce:  1.ledna 2006Zapsáno: 19.ledna 2006
Jednatel: Oliver Friedrich Theodor Schmitt , dat. nar. 28.08.1959
Ribbesbüttel, Gutsstr.17, PSČ 38551
Spolková republika Německo
den vzniku funkce:  1.ledna 2006
den zániku funkce:  31.července 2009
Zapsáno: 16.března 2006 Vymazáno: 31.července 2009
jednatel: Stefan Rasche, dat. nar. 04.02.1962
Varšava, Kiedacza 4B, PSČ 027 76
Polská republika
den vzniku funkce:  1.srpna 2008Zapsáno: 8.srpna 2008
Zastupování a podepisování za společnost:
Společnost zastupují dva jednatelé,kteří zastupují společnost
společně nebo jeden jednatel společně s prokuristou.
Zapsáno: 10.srpna 1992 Vymazáno: 25.května 1993
Zastupování a podepisování za společnost:
Společnost má jednoho nebo více jednatelů.V případě,že bude
jmenováno více jednatelů,budou společnost zastupovat dva
jednatelé společně nebo jeden jednatel společně s prokuris-
tou.V případě,že bude jmenován pouze jeden jednatel,je tento
oprávněn společnost sám zastupovat.
Zapsáno: 25.května 1993
Prokura:
ing. Vladimír Petr, CSc.
Bratislava, Znievska 3, PSČ 810 00
Zapsáno: 23.prosince 1992 Vymazáno: 25.května 1993

Jana Mikešová, r.č. 605907/0512
Praha 9, Generála Janouška 888, PSČ 198 00
Zapsáno: 28.března 1997 Vymazáno: 15.září 1997

Andreas Wolter, dat. nar. 03.09.1964
Praha 2, Záhřebská 33/577, PSČ 120 00
Zapsáno: 28.března 1997 Vymazáno: 11.února 1998

Jana Mikešová, r.č. 605907/0512
Praha 8, Rozšířená 2047/20, PSČ 180 00
Zapsáno: 30.října 1996 Vymazáno: 28.března 1997

Jana Mikešová
Praha 8, Rozšířená 2047/20, PSČ 180 00
Zapsáno: 23.prosince 1992 Vymazáno: 30.října 1996

ing. Jiřina Tapšíková
Praha 6, Navigátorů 603, PSČ 160 00
Zapsáno: 25.května 1993 Vymazáno: 30.října 1996

ing. Rastislav Kereškéni, r.č. 641219/6802
Praha 4, Jana Růžičky 1153
Zapsáno: 17.listopadu 1997 Vymazáno: 29.prosince 1999

ing. Jiřina Tapšíková, r.č. 596021/0091
Praha 6, Navigátorů 603, PSČ 160 00
Zapsáno: 30.října 1996 Vymazáno: 4.května 2000

ing. Petr Podlipný, r.č. 690324/0971
Nladá Boleslav III, Smetanova 452/18
Zapsáno: 17.listopadu 1997 Vymazáno: 4.května 2000

Andreas Rieger, dat. nar. 30.07.1962
Praha 5, Slivenecká 22
Zapsáno: 29.prosince 1999 Vymazáno: 27.srpna 2002

ing. Jiřina Tapšíková, r.č. 596021/0091
Hostivice, U potoka 1275, okres Praha-západ, PSČ 253 01
Zapsáno: 4.května 2000 Vymazáno: 23.srpna 2003

Mgr.Ing. Martin Kofroň, r.č. 690828/1149
Příbram 5-Zdaboř, Na Planinách 401, PSČ 261 01Zapsáno: 27.srpna 2002
Mgr.Ing. Martin Kofroň, r.č. 690828/1149
Dolní Hbity 57, okres Příbram, PSČ 262 62
Zapsáno: 4.května 2000 Vymazáno: 27.srpna 2002

Ing. Jana Gregorová, r.č. 665903/1929
Libovice 24, PSČ 273 79Zapsáno: 24.prosince 2009
Ing. Dušan Fornůsek, r.č. 690424/4600
Zvole, Spojovací 399, PSČ 252 45Zapsáno: 24.prosince 2009
Ing. Ivan Smutný, r.č. 660211/1340
Praha 10, Petrovice, Jakobiho 330
Zapsáno: 23.srpna 2003 Vymazáno: 9.listopadu 2004
Společníci:
firma Volkswagen Finanz GmbH
SRN, 3300 Braunschweig
Vklad: 1 000 000,- Kč
Zapsáno: 10.srpna 1992 Vymazáno: 23.prosince 1992

Volkswagen Finanz GmbH
3300 Braunschweig, SRN
Vklad: 30 000 000,- Kč
Zapsáno: 23.prosince 1992 Vymazáno: 12.července 1995

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG
SRN, 3300 Braunschweig
Vklad: 445 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 15.února 1996 Vymazáno: 15.února 1996

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
SRN, 3300 Braunschweig
Vklad: 445 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 15.února 1996 Vymazáno: 17.prosince 1996

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG
SRN, 3300 Braunschweig
Vklad: 30 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 12.července 1995 Vymazáno: 1.února 1996

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICE AG
SRN, 3300 Braunschweig
Vklad: 125 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 1.února 1996 Vymazáno: 15.února 1996

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
SRN, 3300 Braunschweig
Vklad: 550 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 17.prosince 1996 Vymazáno: 17.listopadu 1997

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
SRN, 3300 Braunschweig
Spolková republika Německo
Vklad: 660 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 17.listopadu 1997 Vymazáno: 21.srpna 1998

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
SRN, 3300 Braunschweig
Spolková republika Německo
Vklad: 700 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 21.srpna 1998 Vymazáno: 1.září 1999

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT
SRN, 38112 Braunschweig
Spolková republika Německo
Vklad: 865 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100% Zapsáno: 27.srpna 2002
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG
SRN, 3300 Braunschweig
Spolková republika Německo
Vklad: 865 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 1.září 1999 Vymazáno: 27.srpna 2002

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Zapsáno: 10.srpna 1992 Vymazáno: 23.prosince 1992

30 000 000,- Kč
Zapsáno: 23.prosince 1992 Vymazáno: 1.února 1996

125 000 000,- Kč
Zapsáno: 1.února 1996 Vymazáno: 15.února 1996

445 000 000,- Kč
Zapsáno: 15.února 1996 Vymazáno: 17.prosince 1996

550 000 000,- Kč
Zapsáno: 17.prosince 1996 Vymazáno: 17.listopadu 1997

660 000 000,- Kč
Zapsáno: 17.listopadu 1997 Vymazáno: 21.srpna 1998

700 000 000,- Kč
Zapsáno: 21.srpna 1998 Vymazáno: 1.září 1999

865 000 000,- KčZapsáno: 1.září 1999
Údaje o exekucích:
-  Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5, ze dne 31.03.2005, č.j. 14 Nc 251/2005-4 byla nařízena exekuce na majetek povinného ŠkoFIN, s.r.o. se sídlem Praha 5, Pekařská 6, identifikační číslo 458 05 369. Provedením exekuce soud pověřuje Mgr. Jozefa Višvadera, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem U Habrovky 15/409, Praha 4.
Zapsáno: 2.května 2005 Vymazáno: 13.června 2005
-  Mgr. Jozef Višvader, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ se sídlem U Habrovky 15/490, Praha 4, pověřený provedením exekuce usnesením, jež vydal Obvodní soud pro Prahu 5 dne 31.03.2005, č.j. 14 Nc 251/2005-4, sdělil, že dne 20.05.2005 byla vymožena pohledávka a byly zcela uhrazeny náklady exekuce a exekuce je tímto ukončena.
Zapsáno: 13.června 2005 Vymazáno: 13.června 2005
Ostatní skutečnosti:
-  Společnost ŠkoFIN s.r.o. se ve smyslu § 69a odst. 1 obchodního zákoníku sloučila se společností ŠkoLEASE s.r.o., sídlem Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ: 612 50 015 (zanikající společnost) a se společností ŠkoFIN Fleet Services a.s., sídlem Praha 5, Pekařská 7, PSČ 155 00, IČ: 492 40 641 (zanikající společnost). Na společnost ŠkoFIN s.r.o. přešlo obchodní jmění společnosti ŠkoLEASE s.r.o. sídlem Praha 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ: 612 50 015 a obchodní jmění společnosti ŠkoFIN Fleet Services a.s., sídlem Praha 5, Pekařská 7, PSČ 155 00, IČ: 492 40 641 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Zapsáno: 1.října 2007
________________________________________
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 10.04.10 11:26:26
Údaje platné ke dni 09.04.2010, 6:00
________________________________________

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM