KOBERCE BRENO, SPOL. S R. O.

1. Zápis do OR: 22.9.1997
Název a právní forma: Koberce Breno, spol. s r. o.
Sídlo: Praha 4, Antala Staška 1071, PSČ 140 00
Vlastník: Ing. Jan a Tomáš Rozlílkovi
Základní kapitál: 33 964 000,- Kč, zapsáno: 11.srpna 2004
Předmět činnosti:
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zákona ),
-  činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
-  pronájem a půjčování věcí movitých,
-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
-  provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami.

2. Strategie
Historie
Společnost KOBERCE BRENO byla založena v roce 1994 jako velkoobchod s podlahovými krytinami. Od roku 1998 se podnikatelské aktivity rozrůstají o vlastní maloobchodní
síť prodejních center. K upevnění pozice došlo v roce 2001 odkoupením 100% podílu konkurenční společnosti KTI s.r.o. Následně pod značku KOBERCE BRENO přibylo „Království koberců“ s vlastním logem a prodejními jednotkami, které v současné době nesou logo BRENO a jsou plně začleněny mezi ostatní prodejny společnosti.
KOBERCE BRENO je ryze český subjekt. Je jedním z největších a nejvýznamnějších tuzemských prodejců podlahových krytin zajišťujícím prodej a servis na celém území ČR. Společnost je zároveň přímým dovozcem a nejsilnějším distributorem významných zahraničních výrobců. V roce 2006 BRENO expandovalo na slovenský trh.

Vize a mise
Cílem společnosti Koberce Breno je vytrvat na pozici největšího prodejce podlahových krytin v ČR. Toho chce firma dosáhnout za pomoci nejpříznivějších cen na trhu a co nejlepších poskytovaných služeb zákazníkům.
Jejich cílem je poskytnout zákazníkovi bezkonkurenční servis a pocit domácího prostředí. K tomuto účelu jsou pravidelně svolávány porady pro vedoucí prodejen, zde si sdělují
své poznatky a získané informace, čímž vylepšují a zvyšují kvalitu služeb a orientaci
na zákazníka.
Heslo: „Ověřte si, že naším cílem, je vaše spokojenost!“

Obchodní značky
V současné době má firma Breno pouze jednu obchodní značku – logo, které za  poslední roky  prošlo několika změnami. Dříve sice byly snahy o uvedení i dalších, ale ty zákazníky příliš neoslovily. Jednalo se např. o vlastní čističe koberců, či některé druhy kusových koberců.

ISO
Jelikož společnost není přímo výrobcem, certifikát kvality ISO nemá.

Značky kvality
Všechny výrobky, se kterými firma obchoduje, musí splňovat normy Evropské unie – EN 14041.
Před vstupem do EU muselo mít každé zboží prohlášení o shodě a splňovat normy ČR. Nyní platí  jednotné evropské normy, kde prohlášení o shodě nahrazuje CE.

3. Zaměstnanci
Složení zaměstnanců
Společnost zaměstnává cca 400 zaměstnanců. Z důvodu, že je často třeba přenášet
a manipulovat s těžkými břemeny, převažují zde muži nad ženami.
Práci prodavačů, skladníků a vedoucích zajišťují z naprosté většiny muži, naproti tomu funkci pokladních, fakturantek a asistentek zastávají obvykle ženy.

Benefity
Největším benefitem je to, že je zaměstnancům poskytována sleva na veškeré zboží prodávané firmou Breno.

Odbory
Ve společnosti v současné době odbory nejsou založeny.

4. Provozovny
Počet a seznam provozoven
V ČR je nyní otevřeno 45 provozoven a jedno logistické centrum, na Slovensku funguje 5 prodejen a jedno logistické centrum.
U nás najdete Breno např. v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Kladně, Prostějově,
Ústí nad Labem, Táboře, Vsetíně aj.

Typy provozoven
Prodejny se značkou Breno jsou jak přímo provozovány společností Breno, tak i jinými subjekty, jedná se tedy o franchising.
Dále je můžeme rozdělit i na velkoobchodní a maloobchodní střediska.

Nabízené služby
Realizace a přípravy zakázek - zpracovává nabídky pro investory, architekty, podlaháře a vstupuje do výběrových řízení.
Dalšími poskytovanými službami je také poradenský servis, doprava, řezání na míru, obšívání, pokládka aj.
Nově byl zprovozněn i internetový obchod přímo na webových stánkách společnosti Breno, což umožňuje mnohem lepší a pohodlnější dostupnost výrobků zákazníkovi.

5. Hospodářské výsledky
Ze strategických důvodů nejsou známa konkrétní čísla kromě skutečnosti, že od založení firmy obraty stoupají, pouze nyní, v době ekonomické krize, stagnují.
Nejvýnosnějšími roky bylo období 2007 – 2008.

6. Postavení a ocenění řetězce
Co se týče pozice v oblasti prodeje podlahových krytin, je společnost Breno jistě
na nejvyšších příčkách, největším konkurentem je asi firma Trend.
Nedokáži však přesně určit, jakou pozici společnost obsazuje.
Ocenění společnost v minulosti získala, ale nejednalo se o umístění v žádných prestižních soutěžích, pouze o menší události např. ankety v časopisech a internetových diskusích.

7. Vztah řetězce s okolím
Vztah s okolím řetězce
Breno se snaží fungovat v harmonickém vztahu se svým okolím a to jak s obyvateli,
tak s přírodou. Např. s odpadovým materiálem nakládá tak, aby co nejméně zatěžovali životní prostředí, třídí odpady, kolem nového logistického centra se provádí parkové úpravy
a vysazují stromy, aby budova nenarušovala ráz krajiny apod.

Vztah s dodavateli
Společnost udržuje kontakty s tuzemskými i zahraničními dodavateli, avšak v ČR se příliš koberců nevyrábí, tudíž čeští dodavatelé zásobují firmu spíše doplňky (kobercové lemovky, rohože, lepidla, apod.) zatímco zahraniční společnosti dodávají přímo podlahové krytiny. S některými z nich je na určitý druh zboží uzavřena exkluzivita pro český trh, tzn. že dané výrobky není možno zakoupit jinde, než v prodejně Breno.

Vztah s územní samosprávou
Jelikož jsou provozovny převážně umístěny v obchodních centrech nebo objektech, které
již existovaly dříve, není třeba složitých povolení a minimalizuje se tím i jednání
se samosprávou. Nejsou mi známy žádné problémy s orgány veřejné správy v souvislosti
se společností Breno.

Vztah s obyvatelstvem a neziskovými organizacemi
V minulosti firma podporovala fond Kapka naděje, který pomáhá dětem s rakovinovým onemocněním. Nyní je sponzorem hokejových utkání a dalších sportovních akcí.
Dále také odebírá výrobky vytvořené pracovníky chráněných dílen, např. pracovní pomůcky.
Některým neziskovým organizacím, např. školám, nabízí slevy na pokládku a další servis spojený s koupí podlahových krytin.

8. Zajímavosti
V médiích ani jinde jsem se nedozvěděla o žádných skandálech ani nějakém porušování předpisů, či poškozování životního prostředí.
Jako zajímavost lze uvést, že byla spuštěna nová reklamní kampaň s názvem PVC mania, která má zákazníkům ukázat výhody PVC. Reportáž o této kampani byla odvysílána i v pořadu Rady ptáka loskutáka na televizní stanici Nova.

Zdroje:
www.justice.cz
http://www.koberce-breno.cz/o_spolecnosti
http://www.koberce-breno.cz/realizace
pracovník společnosti
Última modificación: lunes, 27 de enero de 2014, 11:57