BACH DUONG A.S.

1. Zápis v obchodním rejstříku


1.1 Název řetězce a jeho právní forma

Název firmy: Bach Duong a.s.

1.2  Sídlo řetězce

17/05/30 Ciputra - Hà Nội.- Viet Nam

1.3  Vlastník řetězce

Prezidentka společnosti je Kelly Bui.( BUI MINH TRANG )

1.4  Předmět činnosti ve vztahu k obchodu

Hlavním cílem firmy je vyrábět kvalitní výrobky pro spotřebitele za přijatelné ceny.


2.  Strategie obchodního řetězce

2.1 Historie řetězce

        Akciová společnost Bach Duong byla založená v roce 2004. Prezidentem společnosti je návrhářka Kelly Bui se značkou „Kelly Bui“. Kelly Bui je mladá a nově vstupující návrhářka na trh vietnamské módy. Za sedm let vývoje si Kelly Bui vytvořila vlastní místo na trhu módy ve Vietnamu. Svojí fantazií a tvorbou se její obchody staly velmi často navštěvovaným místem mladých dívek. Společnost navrhuje a prodává oblečení pro kancelářskou profesi, společenské oblečení, plesové šaty, oblečení pro volný čas atd.

          Hlavní produkty firmy jsou pletené oděvy.¨ Výrobky jsou určené pro tuzemský trh a v poslední době jsou  také  v exportovány do jiných zemí např. Japonsko, Rusko, Korea,… 
2.2 Vize a mise řetězce

 Zlepšení předpisy vztahující se k systému distribučních kanálů v celé země. 
 rozšíření prodeje v neznámých oblastech 
 Zesilování marketingových aktivit, účast do výstav a veletrhů, a semináře.
 Zaměřit více na ASEAN
 Pokračování ve expandování na  Japonských trhu

2.3 Obchodní značky řetězce
„Kelly Bui“

2.4 ISO

V březnu roku 2004 firmě byla udělena certifikát ISO 9002 od společnost z Singaporu a QUACERT.

2.5 Hodnota značky

 odlišnost jednoho produktu od druhého (také odlišnost toho typu, že zákazník se přiklání spíše ke značkovému zboží)
 nižší cenovou citlivost zákazníků
 věrnost značce, ochotu počkat na značkový výrobek, pokud není zrovna na skladě, případně hledat jiné cesty jak ho získat.
Značka zlepšuje účinek vnějších i vnitřních marketingových aktivit firmy, atabilizuje obchodní pozici firmy a zvyšuje její konkurenceschopnost


3.  Benefity zaměstnanců

 Závodní stravování
 Pitná voda
 Penežitý príspevek na dovolenou
 Zvýšení kvalifikace (školení, kurzy)
 Prechodné ubytování zamestnancu
 Závodní preventivní péce
 Nadstandardní zdravotní péce, vitamíny, ockování
 Pojistné na úrazové pojištení, jiné komercní pojištení4.  Provozovny obchodního řetězce

4.1 Počet provozoven

Mají 5 provozovnek v hlavním a velkým městem

4.2 Typ provozoven : kamenná prodejna

4.3 Prodejní doba : 9 a.m – 6 p.m

4.4 Nabízené služby

 Dlouholeté zkušenosti s prací na těch nejnáročnějších klientech také mohou být zárukou dokonalé odvedené  kadeřnické a stylistické práce .
 Úprava oděva na míru.


5.  Hospodářské výsledky řetězce


Výsledek hospodáření v roce 2004-2008


Rok                                                 2004               2005                 2006                 2007                 2008
Celková tržba (mil. VND )         44216.5         33061.1         38235.7             35833.5                 28448.7
Tuzemská tržba (mil. VND)         29763.4         21461.0       16533.2           24860.5           13016.7
Exportní tržba (tis. USD)           2786.0           1448.9           1361.7               1087.4                 1361.7
Poměr exportní tržba (%)         32.7%           35.1%           56.75%                 30.6%                 54.2%
Rychlost zvyšování tržby (%)         -14.4%           -25.2%           -15.7%                 -6.3%                 -20.7%
7.  Vztah řetězce s okolím

Společnost se rozděluje na dvě části, a to na výrobní a prodejní. Vyrábí se hotové výrobky, ale i polotovary. Návrhářka Kelly Bui je zodpovědná za navrhování modelů. Když je mnoho zakázek z tuzemska nebo i ze zahraničí, tak firma najímá i externí pracovníky, aby vyhověli poptávce. Materiál je dovážen ze zahraničí například Itálie nebo Japonsko. Mnohdy jsou také použit domácí materiál.

Export není hlavní činností společnosti, ale dosahují až 40% z celkového příjmů.
Pracovní oděv a uniformy pro zaměstnankyně v jednotlivých kancelářích jsou velmi vysoko hodnocené od stylu až po barevnost. Hlavním trhem pro společnost je Čína a Japonsko.
Společnost také investovala do nových přístrojů s úmyslem zvýšit kvalitu výrobků, přinášet nové modely, barvy, velikosti

Bach Duong  vyvolávají velký pozitivní ohlas u zahraničních spotřebitelů  obzvlášť u spotřebitele v Japonsku. Společnost neustále rozrůstává a rozšiřuje a zvyšuje export.

Firma BachDuong  se stala během své existence stala významným společnostem a má smlouvy s mnoha zemí ve světě.  Japonsko byla vždy hlavním odběratelem ve všech období existeniefirmy včetně období hospodářské krize. Firma také získala nové odbytiště jako je Kanada, Laos.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM