CESTOVNÍ KANCELÁŘ CAMPANATOUR S.R.O.

1 Zápis v obchodním rejstříku

Cestovní kancelář Campanatour podniká jako společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsaná jako Campanatour, s. r. o. Sídlí v západních Čechách ve městě Kdyně. Přesná adresa zní: Náměstí 131, 345 06 KDYNĚ. Ředitelem je Mgr. Jan Zeman, vlastník 50ti % firmy, který se mimo jejího řízení stará o incentivní a exotické zájezdy. Druhý vlastník, Ing. Lenka Veseláková, disponuje 30ti % firmy a je hlavní koordinátorkou zájezdů do Španělska a tzv. eurovíkendů. Mgr. Petr Veselák je třetím vlastníkem 20ti % firmy a obstarává vše, co se týká zájezdů pro skupiny, incentivních zájezdů a dopravy. Předmět činnosti firmy je v obchodním rejstříku definován jako provozování cestovní kanceláře, směnárny. Základní kapitál činí 200 000 Kč. (1)
2 Strategie obchodního řetězce

2.1 Historie řetězce na území České republiky

Campanatour byla založena v roce 1990. První čtyři roky své existence působila jako fyzická osoba. V roce 1994 byla firma zapsána do obchodního rejstříku jako Campanatour, v. o. s. a měla tři majitele s podíly 40 % - 30 % - 30 %. Od roku 2007 je kancelář společnost s ručením omezeným. V České republice existuje 7 jejích poboček. Jejich historie je blíže popsána v kapitole 4. První nabízenou službou byly poznávací zájezdy. S narůstajícím počtem zákazníků se nabídka rozšířila o pobytové zájezdy do Španělska a Itálie a od roku 1996 mohou zákazníci vycestovat na pobyty také do Francie. Cca od roku 1998 do nabídky začaly postupně přibývat zájezdy do mimoevropských a exotických zemí jako například USA, Austrálie, Spojených arabských emirátů nebo na Bali, v současnosti zařizuje Campanatour pobyty pro individuální klientelu prakticky v celém světě. V dnešní době jsou nejvíce vyhledávanými evropskými destinacemi Francie, Itálie a Chorvatsko, z těch mimoevropských stoupl po zrušení vízové povinnosti zájem o USA. Na druhou stranu zájem o skupinové poznávací zájezdy, které byly prvním lákadlem kanceláře, pozvolna upadá. (2)


2.2 Značky kvality

Campanatour není držitelem žádné normy ISO, přestože byla v této souvislosti několikrát kontaktována. Kancelář je členem Asociace cestovních kanceláří a cestovních agentur, která byla založena v roce 1991. Toto členství může být považováno za jakousi značku kvality, protože se vyžaduje dodržování přísných podmínek od všech členů. (2)


3 Zaměstnanci řetězce

3.1 Složení zaměstnanců řetězce

Cestovní kancelář má celkem 23 zaměstnanců, z toho 8 pracuje na pobočkách v jednotlivých městech. Mezi zbylými 15ti jsou vedoucí jednotlivých destinací, kteří mají přehled o nabídkách zájezdů v dané lokalitě, dvě účetní a fotograf / webmaster.
Dříve Campanatour a i jiné cestovní kanceláře zaměstnávaly vlastní delegáty. V dnešní době se toto většinou praktikuje tak, že v každé destinaci je vytipovaný člověk, který je najímán různými cestovními kancelářemi. Většinou jde o Čecha žijícího zde delší dobu, který se touto prací zabývá, zná dobře danou lokalitu a její zajímavosti. (2)


3.2 Benefity zaměstnanců

Mezi hlavní výhody práce pro Campanatour patří tak zvané „info tripy“ nebo „fun tripy“. Těchto zájezdů se účastní zaměstnanci různých cestovních kanceláří a agentur najednou a společně poznávají danou lokalitu a ubytovací kapacity pořádajícího touroperátora. Na takovém výletu se bydlí ve více hotelích nebo apartmánech a projíždějí se různá letoviska destinace, aby všichni na vlastní oči viděli a zažili, co pak nabízejí zákazníkům.  Nejde tedy v žádném případě o odpočinkovou dovolenou. Tyto cesty jsou zčásti hrazeny zaměstnanci. Dalším bonusem jsou provize za prodané zájezdy, které jsou předem dané, a tak si každý zaměstnanec může přesně vypočítat příspěvek k běžné měsíční mzdě. Důležitým faktorem není objem prodaných zájezdů, ale marže za ně. Zaměstnanec, který prodá velký počet zlevněných zájezdů na poslední chvíli, tzv. Last minute, nemá takovou provizi jako ten, který prodá polovinu plnohodnotných zájezdů. Jde tedy také o to, aby si jednotliví prodejci uvědomovali, které nabídky mají klientům předkládat. Zaměstnanci Campanatour nemají odbory. (2)
4 Provozovny obchodního řetězce

4.1 Počet a historie provozoven

V České republice existuje 7 poboček kanceláře Campanatour. Od založení kanceláře do roku 1992 existovala pouze pobočka ve Kdyni. S nárůstem zájmu o nabízené služby vznikla potřeba pokrývat i jiná místa v České republice, a tak v roce 1992 vznikla pobočka v Domažlicích, v roce 1993 v Klatovech, v roce 1994 v Liberci, v roce 1996 v Jablonci nad Nisou. První pobočka v Praze byla otevřena v roce 1998 a druhá roku 2004. V současné době jsou tedy dvě pobočky v Praze, jedna je v Klatovech, Domažlicích, Kdyni, Jablonci nad Nisou a v Liberci. Ředitel Campanatour neuvažuje o zřizování nových poboček. (2)


4.2 Nabízené služby

  4.2.1 Prodávání zájezdů

Cestovní kancelář Campanatour obstarává vlastní i cizí pobytové a poznávací zájezdy pro skupiny nebo jednotlivce. Ve své letošní jubilejní 20. sezóně vydala pět katalogů - Chorvatsko, Itálie a Španělsko, Francie, Amerika a Exotika. Zákazníci tak mohou navštívit nejen státy jižní Evropy, ale také např. Spojené státy americké, Francouzskou Polynésii nebo Nový Zéland. Campanatour zprostředkovává tzv. indiakce neboli individuální akce. Klient si vytipuje například státy v USA, které by chtěl navštívit, a pracovník na pobočce mu navrhne plán cesty, místa, která stojí za to navštívit, vhodné ubytování, letecké spoje nebo i půjčovnu aut v dané lokalitě. K vypracování plánu ubytování zaměstnanci používají speciální internetové rezervační systémy obsahující jak popisy hotelů, tak jejich ceny. Následně mohou o nabídce diskutovat, upravit ji přesně na míru a pak stačí jen sepsat se zákazníkem smlouvu, po zaplacení vytvořit a předat odbavení a klient může vyrazit na cestu.

Další nabízenou službou jsou incentivní neboli motivační zájezdy, tvořící již mnoho let pevnou součást nabídky. Campanatour zprostředkovává firmám a institucím (příklady viz příloha č. 1) pobyty pro odborníky spojené s návštěvou veletrhů, seminářů, či s exkurzemi ve výrobních závodech. Nabízí široké možnosti především pro specialisty ve filmovém, automobilovém, chemickém, textilním, potravinářském i stavebním průmyslu, specialitou jsou zájezdy pro pracovníky ve zdravotnictví a farmacii. Každoročně jsou připravovány akce pro stovky účastníků. Odborné programy jsou profesionálně zpracovány. Campanatour zajistí průvodce s kvalifikací tlumočení. Na tuto práci byla otevřena specializovaná pobočka v Praze.

V každé pobočce jsou zákazníkům k dispozici aktuální katalogy se stálou nabídkou zájezdů. (2)


  4.2.2 Ostatní služby

Od roku 2004 je Campanatour prodejním místem vstupenek firmy TICKET ART PRAHA,  s.r.o. Zákazník si u pracovníka na pobočce může zamluvit a vyzvednout lístky na všechna představení a akce organizované touto firmou.

Další zajímavou službou je možnost složit nebo vyzvednout peníze prostřednictvím služeb Western Union Financial Services, společnosti s 150letou tradicí.

Směnárenské služby už kancelář nenabízí. V době, kdy se státy Evropy sjednocují v jeden celek a používají jednotnou měnu, přestává mít tato aktivita smysl, a proto od ní kancelář upustila. (2)
5 Hospodářské výsledky řetězce

5.1 Obrat řetězce

Celkový obrat firmy za rok 2009 činil zhruba 138 749 830 Kč. Největší peněžní obrat i počet prodaných zájezdů má pobočka v Klatovech. (2)


5.2 Procentuální rozdělení služeb

Položka, která činí největší část obratu je tzv. provizní prodej, prodej zájezdů jiných cestovních kanceláří, a je to 46,03 %. Individuální akce mají vliv na obrat z 19,53 %. Z vlastní nabídky má největší vliv prodej zájezdů do Francie – z 9,03 %, následuje Itálie z 7,51 %, Španělsko z 6,60 %, Chorvatsko z 5,93 %; další jsou poznávací zájezdy z 3,86 %, prodej zájezdů do Bulharska – z 0,79 %, prodej vstupenek Ticket Art z 0,69 % a prodej incentivních zájezdů z 0,03 %. (2)

6 Vztah řetězce s okolím

6.1 Vztah s dodavateli, odběrateli

Campanatour je prodejcem zájezdů mnoha jiných cestovních kanceláří z České republiky a také její produkt prodává řada jiných cestovních kanceláří a agentur (příklady v příloze č.  2 a 3). Kanceláře si tak vzájemně pomáhají prodat a doprodat jednotlivé zájezdy. Taková spolupráce se navazuje například na veletrzích cestovního ruchu. (2)


6.2 Sponzorování

Kancelář má určený vlastní systém ve sponzorování akcí nebo společností. Žádá-li nějaká firma sponzorský dar, ředitel upřednostní tu, která se někdy účastnila cesty organizované Campanatour. Nikdy se nejedná o peněžitý dar, ale o poukaz na zájezd v určité hodnotě. Aktuální příklad může být sponzorský dar Obchodní akademii v Liberci ve výši 5000 Kč pro výherkyni akce Nejkrásnější dívka Obchodní akademie. (2)


7 Zajímavosti

7.1 Ekologie

Kancelář se neúčastní žádných ekologických akcí typu sázení stromků, ale i tak se snaží neničit Zemi. Každoročně, po sezóně, zbývá mnoho neaktuálních katalogů, které jsou odváženy do sběren papíru. I když jsou katalogy přístupné v elektronické podobě, kancelář neuvažuje o zrušení papírových. V dnešní době je internet velmi rozšířen, i přes to existuje mnoho zákazníků, především ve starší generaci, kteří k němu nemají přístup, neumí s ním pracovat nebo dávají přednost papírovým katalogům. Většina cestovních smluv, které se vyplňují při koupi zájezdu a jsou následně předávány na centrály cestovních kanceláří, se vyplňuje v počítači a posílá emailem. Existují kanceláře, které vyžadují dodat papírovou smlouvu. S těmi se Campanatour pokouší domluvit přechod na elektronickou komunikaci. Pracovníci na jednotlivých pobočkách se snaží třídit odpad individuálně. Tisknou jen nezbytně nutné dokumenty, a pokud to jde, používají papír z obou stran. Použitý papír a plastové lahve vyhazují do speciálních popelnic. (2)


7.2 Reklama

Jedinou reklamou Campanatour jsou internetové stránky. Na jejich provoz ročně putuje asi 100 000 Kč. Nejedná se pouze o domovské stránky kanceláře www.campana.cz, ale také o stránky různých zemí světa, kde zákazník najde základní informace o lokalitě a ubytování. Existují stránky jako například www.antily.cz, www.venezuela.cz nebo www.jordansko.cz. Tyto názvy zajistí vysokou návštěvnost. Když se kdokoli chystá na Kostariku, nemůže minout stránku www.kostarika.cz. Reklama v rádiu, televizi nebo novinách není vhodnou formou prezentace pro cestovní kancelář jako je Campanatour. V těchto médiích není dostatek času a prostoru na sdělení všech důležitých informací, proto je vyhledávají spíše velké kanceláře se zavedeným jménem. I když se to na první pohled může zdát výhodou, při hlubším zamyšlení vyjde najevo, že velké cestovní kanceláře si tímto získávají nové klienty místo toho, aby se snažily udržet si ty stálé, což je politika Campanatour. Reaguje na případné stížnosti na zájezdy a snaží se je řešit, poskytuje věrnostní slevy nebo své zákazníky potěší drobným dárkem. Letos, k výročí 20ti let od založení, ke každé uzavřené smlouvě daruje láhev vína. (2)


7.3 Veletrhy

Každoročně se konají veletrhy cestovního ruchu. Je to dobré místo, kde seznámit veřejnost ale i konkurenci s aktuální nabídkou. Jednou ročně se Campanatour účastní veletrhu cestovního ruchu v Praze, poslední se konal 18. – 21. března 2010. Každé dva roky se pořádá mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Brně, poslední byl 14. – 17. ledna 2010. Vždy v listopadu probíhá veletrh MADI, který není pro veřejnost. Zde se vyměňují kontakty mezi jednotlivými kancelářemi. Campanatour jezdí nepravidelně na různé veletrhy v zahraničí. (2)

Seznam použité literatury

1. Obchodní rejstřík [online] [cit. 9. 4. 2010] dostupný z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=84697&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=8b8251a7eb2849deb575ece19db7f120&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=19324&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Plzni&sysinf.platnost=09.04.2010>,

2. ZEMAN, Jan, Mgr.: Ústní sdělení. Campanatour, s. r. o. 29. března 2010.


Seznam zkratek a symbolů

a. s. akciová společnost,
cca přibližně,
cit. citace,
č. číslo,
Ing. inženýr,
Kč koruna česká,
Mgr. magistr,
spol. s r. o. společnost s ručením omezeným,
s. r. o. společnost s ručením omezeným,
tzv. takzvaný,
USA United States of America,
v. o. s. veřejná obchodní společnost.


Seznam příloh

A Příloha č. 1 – příklady firem, pro které Campanatour pořádá incentivní zájezdy
B Příloha č. 2 – příklady cestovních kanceláří a agentur prodávajících zájezdy Campanatour
C Příloha č. 3 – příklady cestovních kanceláří a agentur prodávaných Campanatour
Přílohy

Příloha č. 1 – příklady firem, pro které Campanatour pořádá incentivní zájezdy

WELLA CZ s. r. o.,
Česká spořitelna, a. s.,
Krajský soud Praha,
MEMIMPORT, spol. s r. o.,
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
SULKO, s. r. o.,
UCB s. r. o.,
UNIPETROL, a. s.,
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
Vitra s. r. o.,
AUTOBENEX, spol. s r. o.,
Atradius Credit Insurance ,
AVON Cosmetics, spol. s r.o.,
BEL, spol. s r. o.,
Volvo Auto Czech, s. r. o.,
Cymedica Holding, s. r. o.,
HENKEL ČR, spol. s r. o.
Příloha č. 2 – příklady cestovních kanceláří a agentur prodávajících zájezdy Campanatour

ALEXANDRIA, spol. s r. o.,
ALYSSA travel, spol. s r. o.,
ATIS a. s.
AZUR REIZEN, s. r. o.,
DEZKA Děčín s. r. o.,
Holiday Travel PRAHA, s. r. o.,
KOVOTOUR PLUS s. r. o.,
Mayer & Crocus s. r. o.,
Shenko 's s. r. o.,
VIA VERA s. r. o.
Příloha č. 3 – příklady cestovních kanceláří a agentur prodávaných Campanatour

ALEX, cestovní kancelář, s. r. o.,
ATIS a. s.,
Blue style s. r. o.,
CESTOVNÍ KANCELÁŘ NYKAR s. r. o.,
EXIM TOURS a. s.,
FIRO-tour a. s.,
Hungariatour s. r. o.,
Milan Lejčko - MILE
NEV – DAMA, a. s.,
VIAMARE, spol. s r. o.
Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57