AEGON Pojišťovna, a.s.

1 Zápis v obchodním rejstříku

1.1 Název řetězce a jeho právní forma
Firma AEGON Pojišťovna, a. s. registrovaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9577, vznikla 22. září 2004 a povolení k obchodní činnosti dostala 23. března 2005. Svou činnost zahájila 1. dubna 2005. Obchodní jméno je Aegon Finance, a. s. Identifikační číslo organizace je 27182461. (2)

1.2 Sídlo řetězce v České republice
Sídlo: Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4. (2)

1.3 Vlastník řetězce
Vlastníkem je jediný akcionář:
AEGON Tsjechië Holding
Sídlo: AEGONplein 50, 2591 TV 's-Gravenhage
Haag, Nizozemské království (2)

1.4 Základní kapitál řetězce
Základní kapitál řetězce činí 380 milionů Kč. (2)

1.5 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
Předmět činnosti firmy je v obchodním rejstříku zapsán jako činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, pojišťovací činnost, zprostředkovatelská činnost, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou, provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění a provozování zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti sjednávání spotřebitelských a hypotečních úvěrů. (2)

2 Strategie obchodního řetězce

Firma patří mezi největší světové společnosti v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění. Je také vyhledávaným poskytovatelem investičních produktů. 31 000 zaměstnanců firmy obsluhuje více než 40 milionů zákazníků ve více než 20 zemích Evropy, Ameriky i Asie.
Klíčové trhy představují tradiční země jako Spojené státy, Nizozemsko a Spojené království, významný růst AEGON zažívá také v regionu střední a východní Evropy. Společnost zde nyní podniká na šesti trzích – České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Turecku. (1)

2.1 Historie řetězce na území České republiky
AEGON zahájil obchodní činnost na českém trhu v dubnu 2005 jako specialista na prodej především investičního životního pojištění. V roce 2007 startuje AEGON Penzijní fond. Celosvětově sahají historické kořeny společnosti až do doby před 160 lety. Tehdy v Holandsku postupně vzniklo pět významných pojišťoven, na jejichž základě v roce 1983 vyrostl koncern AEGON se sídlem v holandském Haagu. Charismatický název vznikl z iniciál původních pěti firem:
A - Algemeene Friesche - vznikla r. 1844,
E - Eerste Nederlandsche - vznikla r. 1882,
G - Groot-Noordhollandsche - vznikla r. 1845,
O - Olveh - vznikla r. 1879,
N - Nillmij - vznikla r. 1859. [1]

2.2 Vize a mise řetězce
Strategickým cílem AEGON Pojišťovny je rozvíjet své postavení mezi konkurenčními společnostmi a poskytovat svým účastníkům kvalitní produkty s vysokým standardem služeb. AEGON se celosvětově profiluje jako specialista na investice, pojištění a penze. Každému klientovi je poskytováno poradenství a servis založený na individuálním posouzení jeho potřeb a životního stylu. Důležitým úkolem je zpřístupnit klientům veškeré aktuální informace o produktové nabídce a službách, které společnost AEGON nabízí. AEGON přináší nové způsoby myšlení a usiluje tak o nastavení vyšších standardů v celém odvětví.
Ve výroční zprávě z roku 2008 byl zveřejněn plán na rozšiřování funkčností stávajících produktů, a to jak z hlediska počtu připojištění, investiční části, tak také z pohledu počtu pojistitelných osob. Samozřejmostí několika posledních let jsou též produktové úpravy na zakázku novým partnerům v distribuci. Zároveň byla naplánována aktualizace portfolia investičních fondů. V popředí zájmu firmy vždy bude nízká nákladovost produktu, široká pojistná ochrana a možnost efektivního zhodnocení finančních prostředků. [2]

3 Zaměstnanci řetězce
Společnost AEGON chce být všude, kde působí, preferovaným zaměstnavatelem a snaží se vytvářet perspektivní pracovní příležitosti, kvalitní pracovní podmínky a příjemné pracovní prostředí. Vzhledem k svému dynamickému růstu přijala společnost AEGON v roce 2008 21 nových zaměstnanců a k 31. prosinci 2008 tak společnost AEGON zaměstnávala včetně brigádníků 79 zaměstnanců.
AEGON podporuje rozvoj zaměstnanců, umožňuje odborné i jazykové vzdělávání a usiluje o vytvoření činorodého, kreativního a svobodného prostředí v duchu čtyř základních hodnot společnosti – respekt, kvalita, transparentnost a důvěra. V roce 2008 společnost AEGON zásadním způsobem navýšila rozpočet pro vzdělávání s cílem podpořit vzdělávání a další rozvoj svých zaměstnanců. Ve stejném roce byl také zahájen mezinárodní program koncernu AEGON talent management. [2]

3.1 Nabídka spolupráce
Důležitým předpokladem úspěchu společnosti jsou především kvalifikovaní a profesionální spolupracovníci. AEGON nabízí pracovní zázemí ve stabilním a úspěšném mezinárodním koncernu s více než 150letou historií a působností v zemích Evropy, Ameriky i Asie. V současné době nabízí AEGON tři volná pracovní místa: manažer likvidace a back-office (Claim / Admin Manager), Praha, oblastní manažer, oblastní ředitel (OSVČ) Čechy, Morava, Slezsko, finanční poradce (OSVČ), Čechy, Morava, Slezsko. (3)4 Provozovny obchodního řetězce

4.1 Počet provozoven
Firma má v České republice 8 regionálních ředitelství. Najdeme je v Ostravě, Zlíně, Praze, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Brně. (2)

4.2 Nabízené služby
Základem finančních produktů společnosti AEGON jsou flexibilita a variabilita. Produkty se vždy dokáží přizpůsobit aktuální situaci zákazníka. Odborně proškolení finanční poradci poskytují komplexní poradenský servis a na základě individuálních potřeb klienta doporučí optimální finanční program.


Pojišťovna nabízí:
1. penzijní připojištění – spoření s bonusem, které patří dlouhodobě k nejvýhodnějším a zároveň nejbezpečnějším nástrojům peněžního trhu - se státním příspěvkem a výhodami AEGON navíc,
2. investiční životní pojištění a investiční životní pojištění online, k dispozici je výběr z 16ti  investičních fondů, 5ti nezávislých správců,
3. variabilní životní pojištění,
4. dětské investiční pojištění,
5. rizikové životní pojištění, k dispozici sleva pro nekuřáky a zvýhodnění lidí se zdravým životním stylem,
6. rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou,
7. program životního pojištění pro vedení firem,
8. lékař na telefonu - u vybraných produktů AEGON automaticky služby lékařské asistence. (4)

5 Hospodářské výsledky řetězce

5.1 Obrat společnosti
Celkový obrat společnosti v roce 2008 činil 34 mld. EUR a čistý zisk představoval 1,6 mld.  EUR. (1)

5.2 Obchodní výsledky v ČR
V roce 2007 byl hospodářský výsledek před zdaněním -165,5 mil. Kč. V roce 2008 byl výsledek -206,5 mil. Kč. (1)


6 Vztah řetězce s okolím

6.1  Externí partneři
Firma AEGON spolupracuje se čtyřmi strategickými partnery. Jedná se o firmy ZFP akademie, a. s., Partners For Life Planning, a. s., IBS - Invest Broker Service a. s. a Broker Trust, a. s. Tyto podniky nabízejí produkty AEGON.

6.2  Sponzoring
Výrazným komunikačním prvkem AEGON v České republice je partnerství s Martinou Sáblíkovou - mistryní světa v rychlobruslení. Spojení s touto atraktivní a jednoznačně pozitivní sportovní osobností AEGON pomáhá posilovat povědomí o značce na domácím trhu. Její příběh a dosažené úspěchy zároveň představují silnou inspiraci i pro poradenské sítě.

V roce 2008 AEGON, jak na globální úrovni, tak v České republice ve své komunikaci těžil také ze sponzoringu slavného nizozemského klubu Ajax Amsterdam. [2]

6.3 Reklama
Firma AEGON využívá televizní reklamu pomocí krátkých spotů, tištěnou reklamu v novinách nebo hlasový záznam v rádiích. Příklady reklamy v příloze číslo 1. (5)


Seznam citací
1.  Historie koncernu [online] [cit. 2. 4. 2010] dostupná z WWW: <http://www.aegon.cz/historie-koncernu-aegon.php>,

2. Výroční zpráva [online] [cit. 2. 4. 2010] dostupná z WWW: <http://www.aegon.cz/download/media/9-217%20AEGON%20VZ%20Pojistovna_final.pdf>.


Seznam použité literatury
1. Výroční zpráva [online] [cit. 2. 4. 2010] dostupná z WWW: <http://www.aegon.cz/download/media/9-217%20AEGON%20VZ%20Pojistovna_final.pdf>,

2. Výpis z obchodního rejstříku [online] [cit. 8. 4. 2010] dostupná z WWW: <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=100008383&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=43bf0da0ffaf0706884dea488fab20a8&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=9577&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem%20v%20Praze&sysinf.platnost=08.04.2010>,

3. Kariéra [online] [cit. 2. 4. 2010] dostupná z WWW: <http://www.aegon.cz/kariera.php>,

4. Produkty [online] [cit. 2. 4. 2010] dostupná z WWW: <http://www.aegon.cz/produkty.php>,

5. Reklamní aktivity [online] [cit. 2. 4. 2010] dostupná z WWW: <http://www.aegon.cz/reklamni-aktivity.php>.


Přílohy
Příloha č. 1 – odkaz na ukázky reklam firmy AEGON
http://www.aegon.cz/reklamni-aktivity.php


Seznam zkratek a symbolů
a. s. akciová společnost,
cit. citace,
č. číslo,
EUR euro,
IBS Incest Broker Service,
mil. milion,
mld. miliarda,
OSVČ osoba samostatně výdělečně činná.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM