HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.

Zápis v obchodním rejstříku
Název řetězce, jeho právní forma a sídlo
Společnost HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. sídlem Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice vznikla 7. září 1992.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příl. 1-3 zák. 455/91 Sb. Dále provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování, dokončovací stavební práce, zednictví, pronájem a půjčování věcí movitých, obchod se zvířaty určených pro zájmové chovy, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a nakonec nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně.

Vlastníci společnosti
HORNBACH International GmbH, Bornheim b. Landau, Spolková republika Německo
Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft, Bornheim b. Landau, Spolková republika Německo

Základní kapitál
Základní kapitál společnosti je ve výši 600.000 tis. Kč, přičemž 99,997% (tj. vklad ve výši 599.980 tis. Kč) byl vložen společností HORNBACH Internationl GmbH a 0,003% (tj. vklad ve výši 20 tis. Kč) byl vložen společností Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft.
Členové statutárních orgánů dle obchodního rejstříku
Jednatelem společnosti je Matthias Victoria Joseph, Ing. Eva Pechová MBA a Ing. Jaroslav Paděra. A dále prokuristy společnosti jsou Ralf Kunz, Manfréd Georg Kummer a Thomas Wieder. Za společnost vždy jednají dva jednatelé společně nebo dva prokuristé společně.

Strategie obchodního řetězce
Historie řetězce na území České republiky
HORNBACH je rodinná firma s kořeny ve Falcku v jížním Německu, která byla založena v roce 1877 Michaelem Hornbachem. V roce 1987 firma poprvé vstoupila na burzu. S pionýrskými výkony jako s prvním stavebním a zahradním marketem (1968), prvním megamarketem (1980) a prvním stavebním marketem s drive-in (2003) HORNBACH neustále nově prokazuje svou invokační sílu. V bilančním roce 2004/2005 (ke dni 28. února) zaznamenal nárůst obratu na 2,2 miliardy. Ke koncernu s 12.000 zaměstnanci patří momentálně více než 120 obchodů se stavebninami a zahradou v tuzemsku i zahraničí. V roce 2001 uzavřel HORNBACH strategické partnerství s britským obchodním koncernem Kingfisher.
K nám do České republiky přišla a byla založena roku 1992, ale ještě dalších šest let trvalo, než se pro zákazníky otevřela první velkoprodejna, která byla nakonec otevřena v listopadu roku 1998 v Praze na Černém Mostě (tehdy největší market svého druhu). Další následovala v únoru roku 2000 v Brně, v září roku 2000 v Ostravě, v prosinci roku 2002 v Praze – Řepích (100 otevřená pobočka) a v říjnu roku 2005 v Hradci Králové. Prozatím poslední pobočkou otevřenou v České republice byla velkoprodejna roku 2007 v Olomouci.

Filozofie řetězce
V HORNBACHU se věnuje nejvíce pozornosti zákazníkovi a jeho požadavkům. Proto je jejich nejdůležitějším cílem si zákazníka získat jen pro sebe. Aby toho HORNBACH dosáhl, sází především na souhrn třech faktorů: výběr, cena a poradenství. Díky tomu se v jejich marketech může najít velký výběr zboží, v dobré kvalitě, za nejlepší možnou cenu a v nadprůměrném množství.
K udržení zákazníků se HORNBACH vždy snaží nabídnout kvalitní poradenskou službu. Proto se zaměřuje na pravidelné a cílené proškolování svých zaměstnanců, aby byli každému zákazníkovi k dispozici radou i činem. Zákazníkovi se vždy snaží pomoci při plánování, přípravě i realizaci projektů v domě a zahradě a nabízí k tomu ty nejlepší podmínky. Nepřetržitě optimalizuje své vnitřní procesy, aby mohl zákazníkům věnovat ještě více času.

Vize a mise řetězce
Obchodním motem HORNBACHu je - „S námi to zvládnete.“ Tato vize vystihuje přístup k zákazníkovi, kterému je vždy nabídnuta pomoc při plánování, přípravě a realizaci jakéhokoliv projektu v domě či zahradě. Pro HORNBACH je důležité, aby byl zákazník vždy v centru pozornosti a nejdůležitějším cílem, je propojit zákazníka s HORNBACHem.
Obchodní značky řetězce
Nabídka zboží všech obchodních center je velmi rozsáhlá a každé nákupní centrum nabízí vždy stejné složení zboží. Prodejny nabízejí zboží rozdělené do těchto kategorií: železářství, elektro, nářadí, tapety, barvy a krytiny, stavebniny, dřevo, dlažba, sanita a potřeby pro zahradu. Hlavní produktovou nabídkou je tedy vše pro kutily, veškeré hobby nářadí a stavebniny.

Zaměstnanci řetězce
Složení zaměstnanců řetězce
Celosvětově má řetězec 12.000 zaměstnanců. V České republice je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008/2009 914 zaměstnanců a 12 vedoucích pracovníků, za rok 2007/2008 713 zaměstnanců a 11 vedoucích pracovníků, za rok 2006/2007 653 zaměstnanců a 10 vedoucích pracovníků, za rok 2005/2006 634 zaměstnanců a 10 vedoucích pracovníků.

Benefity zaměstnanců
Společnost nabízí zaměstnancům příjemné pracovní podmínky s možností nadstandardních benefitů a s velmi motivující a zajímavou firemní kulturou.
Odbory v obchodním řetězci
Společnost má uzavřenu Kolektivní smlouvu se Základní odborovou organizací Odborového svazu pracovníků obchodu při organizaci HORNBACH BUMARKT CS spol. s r.o.

Provozovny obchodního řetězce
Počet a typ provozoven
Skupina HORNBACH je jedním z největších provozovatelů stavebních a zahradních marketů po celé Evropě. V současnosti provozuje již více než 120 velkoplošných marketů v devíti zemích, z toho šest v České Republice, které jsou umístěny v Hradci Králové, v Praze na Černém Mostě a v Řepích, dále v Ostravě, Olomouci a v Brně. Mezi další země, ve kterých HORNBACH působí, patří Německo (92 prodejen), Rakousko, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Slovensko, Lucembursko a Rumunsko.
Markety HORNBACH v České republice mají velikost zhruba 20.000 m2 každý. Koncept prodeje a sortiment výrobků je zcela zaměřen na projektově orientované zákazníky a profesionály.

Prodejní doba
Otvírací doba je od pondělí do pátku od 7:00 do 21:00 a v sobotu a neděli od 8:00 do 21:00. O státních svátcích a ve dnech pracovního klidu je otevřeno stejně jako v neděli s výjimkou 1.1., 25.12. a 26.12. kdy je zavřeno a 24.12., 31.12., kdy je otevřeno od 8:00 do 13:00.

Nabízené služby
HORNBACH svým zákazníkům zaručuje trvale nízké ceny, vysokou kvalitu poradenství a výborný servis.
Mezi standardní nabízené služby se řadí vše potřebné pro stavbu, dílnu a zahradu (např. železářství, elektro, nářadí, tapety, barvy, dekorace, podlahové krytiny, stavebniny, dřevo, dlažba, sanita, zahrada atd.). Dále nabízí také řadu doprovodných služeb, např. okamžité objednání v případě chybějícího množství nebo vyprodání zboží, přiříznutí na míru, dodání až do domu, prodej zboží na splátky, poradenství od odborníků či zapůjčení přívěsů atd. HORNBACH také nabízí možnost pro domácí kutili a zahrádkáře se zúčastnit nejrůznějších projektových seminářů, které pro ně mohou být velmi přínosné.

Hospodářské výsledky řetězce
Zisky v jednotlivých fiskálních rocích od roku 2005 byly:
2008/2009 - 484 mil. Kč
2007/2008 - 403 mil. Kč
2006/2007 - 367 mil. Kč
2005/2006 - 264 mil. Kč

Postavení a ocenění řetězce
Získaná ocenění:
Společnost HORNBACH získala cenu Top Retailer 2010 v kategorii velkoplošné nepotravinářské řetězce, která je hodnocena v těchto segmentech: hobby sortiment, elektro, oděv a obuv a nábytek. Dále získala třetí místo v kategorii hobbymarket v soutěži obchodník roku 2009. A v neposlední řadě získala několik ocenění za své ojedinělé TV spoty.

Vztah řetězce s okolím
Vztah s obyvatelstvem:
Skupina HORNBACH v průběhu celého roku organizuje nejrůznější akce pro své zákazníky. Jako příklad mohou posloužit akce zorganizované v letošním roce: „Jak velký blázen se v tobě skrývá?“ a „Únor bude patřit v Hornbachu dětem.“

Zajímavosti uveřejněné o řetězci
Společnost nevynakládá žádné přímé výdaje na ochranu životního prostředí, ale v letošním roce podpořila nadaci Kapka naděje na materiál a nářadí pro rekonstrukci mateřského centra ve FN Motol.

Seznam použité literatury
www.hornbach.cz
www.justice.cz
www.obchodnirejstrik.cz
www.kapkanadeje.cz
Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57