SCHLECKER, A. S.

1. Zápis v obchodním rejstříku
Firma SCHLECKER a.s. byla zapsána do Obchodního rejstříku 21. listopadu 1995, pod názvem M. D. a.s., změna byla provedena téhož roku na The Drogerie, a.s. Z názvu The Drogerie, a.s. byla znovu provedena změna názvu společnosti na droxi a.s. a z tohoto názvu byla provedena poslední změna roku 2007 na již známý SCHLECKER a.s.

1.1 Sídlo řetězce v České republice
V Obchodním rejstříku jsou uvedena dvě stará sídla, která byla v Praze a současné sídlo, které je také v Praze a je následující:
U libeňského pivovaru 63
Praha 8
Zápis této adresy byl proveden 21. dubna 1998.

1.2 Vlastník řetězce
Firma SCHLECKER je akciovou společností, která má statutární orgán složený z představenstva. Členem představenstva je:
Ing. Petr Doležal,
Praha 3, Za Vackovem 14/2272, PSČ 130 00
den vzniku členství v představenstvu:  24. srpna 2007 Zapsáno: 21. ledna 2008

Dále má společnost dozorčí radu, která je složena z následujících členů:
Josef Hauler, dat. nar. 01. 06. 1960
89607 - Emerkingen, Birkenstrasse 2
Spolková republika Německo
den vzniku funkce:  8. ledna 2007
den vzniku členství v dozorčí radě:  8. ledna 2007 Zapsáno: 26. ledna 2007
Wolfgang Stohr, dat. nar. 29. 11. 1948
89604 - Allmendingen, Josef-von-Sontheimer-Strasse 10
Spolková republika Německo
den vzniku členství v dozorčí radě:  8. ledna 2007 Zapsáno: 26. ledna 2007

Jediným akcionářem je:
SCHLECKER SOCIEDAD ANONIMA
Tarragona, S/N Pol Ind Roques Planes Torredembarra 43
Španělské království Zapsáno: 26. ledna 2007
S 2 102 266 ks kmenovými akciemi na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč.

1.3 Základní kapitál řetězce
Základní kapitál společnosti je zapsán od 9. března roku 2005 na 210 226 600,- Kč. Základní kapitál byl celý splacený.

1.4 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
Předmětem podnikání společnosti ve vztahu k obchodu jsou následující činnosti:
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- realitní činnost
- nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků stanovených Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, které se mohou prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny
- zprostředkování obchodu
- zprostředkování služeb
- provozování nestátního zdravotnického zařízení – lékárna základního typu
- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků


2. Strategie obchodního řetězce

2.1 Historie řetězce na území České republiky
Prvních deset let obchodního řetězce Schlecker, bylo spojeno se značkou droxi. První prodejna droxi byla otevřena roku 1996, konkrétně 12. dubna v Mostě. Za deset let bylo provozováno celkem 130 prodejen a to včetně šesti lékáren. Droxi drogerie působila po těchto deseti letech ve všech regionech České republiky.
Evropský koncern Schlecker vložil svůj podíl do droxi drogerií roku 2007. Schlecker má v současnosti celkem 700 zaměstnanců a poskytuje full servis všem svým zákazníkům ve 160-ti prodejnách a 8 lékárnách.
 
Původně však síť diskontních drogerií pod názvem Schlecker působil jen v Německu, ale roku 1987 se tato síť rozšiřovala do zahraničí. Roku 2007 Schlecker provozoval 14 tisíc prodejen v celé Evropě a patří k 25-ti největším evropským obchodníkům Jeho vedoucí pozice na trhu drogerie a kosmetiky je velice stabilní. Schlecker má své zastoupení ve 13-ti zemích jako je Německo, Rakousko, Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Dánsko, Portugalsko a Česká republika.

2.2 Vize a mise řetězce
Cíle řetězce jsou stanoveny jejich mottem, které zní takto:
„Naším cílem je být pro Vás synonymem krásy, zdraví a pohody, abyste se naším přičiněním cítili stále skvěle!“

2.3 Obchodní značky řetězce
Drogerie Schlecker má své značky, které prodává současně s ostatními výrobky. Mezi tyto značky patří například: Schlecker AS, West Life, Rilanja a Soft.

3. Zaměstnanci řetězce
Zaměstnanci řetězce mají dobré zázemí společnosti. Je jim nabízeno zaškolování, odpovědnost za jejich práci, příjemné pracovní prostředí a nadprůměrné mzdové ohodnocené.

4. Provozovny obchodního řetězce

4.1 Počet provozoven
Drogerie Schlecker má po celé České republice 170 provozoven včetně 7 lékáren. Lékárny jsou součástí drogerie, proto se jedná o jeden obchod.

4.2 Typ provozoven
Provozovny jsou klasicky typu kamenného obchodu.

4.3 Prodejní doba
Obvyklá provozní doba je od 8:00 do 18:00 ve všední dny. O víkendech je provozní doba zkrácena (8:00 – 12:00) a v neděli obvykle mají prodejny zavřeno.

4.4 Nabízené služby
Služby, které Schlecker nabízí jsou v podobě drogistického zboží nejvyšší kvality. Dále nabízí lékárenský sortiment a možnost zhotovení fotografií. Stálí zákazníci mají možnost získat Schlecker Club kartu, Schlecker Baby Club Kartu a mnoho slevových kupónů.

5. Postavení a ocenění řetězce

5.1 Získaná ocenění – Prodejce roku, atp.
Roku 2004 se Drogerie Schlecker stala Obchodníkem roku v kategorii prodejce drogistického zboží. Toto ocenění udělují společnosti GE Capital Multiservis a Fincentrum.

6. Vztah řetězce s okolím

6.1 Vztah s neziskovými organizacemi
Roku 2006 Drogerie Schlecker podpořili patnáct regionálních dětských domovů částkou větší jak jeden milion korun.
Roku 2007 a 2008 pomáhali bezplatnými dodávkami jejich zboží mateřským školkám.
Od roku 2008 podporují také domov Sue Ryder, který poskytuje péči pro seniory.

Seznam použité literatury

www.schlecker.com
www.schlecker.cz
www.rzp.cz


SCHLECKER (2)

1. Zápis v obchodním rejstříku
Firma Schlecker a.s je vedená u rejstříkového soudu v Praze
1.1 Název řetězce a jeho právní forma
Název subjektu je SCHLECKER  právní forma akciová společnost
1.2 Sídlo řetězce v České republice
Firma má v České republice své sídlo na adrese
Praha 8, U libenského pivovaru 63
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze dne 21.11.1995

1.3 Vlastník řetězce
Jediný akcionář
SCHLECKER SOCIEDAD ANONIMA
Tarragona, S/N Pol Ind Roques Planes Torredembarra 43
Španělské království
1.4  Základní kapitál řetězce
K dnešnímu dni má firma splacený základní kapitál ve výši 210 226 600
1.5  Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
 Nákup a skladování a prodej hormadně výráběných léčivých přípravků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které se mohou prodávat bez lékařského předpisu

2. Strategie obchodního řetězce
Shlecker přichází na trh s novou koncepcí a to kombinace lékárny s drogerií. Momentálně je lékárna v našem  kraji pouze v Liberci a celkově v naší republice se s touto kombinací mužeme setkat na osmi místech.

2.1 Historie řetězce na území České republiky
Firma je v Čechách od roku 1996 do dnešního dne vybudovala řetězec o 170 prodejnách. Do roku 2007 ji známe pod názvem Droxi
2.2 Obchodní značky řetězce
AS, Marabello, Rilanja , vysoka kvalita nizka cena

3. Zaměstnanci řetězce
Řetězec zaměstnáváv celosvětově okolo 50 000 zaměstnanců
Firma pro své zaměstnance nabízí, obsáhlé systematické zaškolení, odpovednou a různorodou práci, příjemnou pracovní atmosféru a nadprůměrné mzdové ohodnocení

4.Provozovny obchodního řetězce
4.1 Počet provozoven
Firma má po celé republice 170 prodejen z nichž 8 je komibnací lékárny a dorgerie
4.2 Typ provozoven
Prodejny Schleckeru jsou samoobslužné, vetšínou na vetším prostoru s možností samostatného výběru z regálovým  prodejem. Zboží je rozděleno do sektoru aby se zákazník mohl lépe orientovat.
4.3 Prodejní doba
Běžná prodejní doba dorgerií Schlecker je od 8:30 do 18:00, s přihlédnutím na pozici prodejny a návštěvnosti se může prodejní doba lišit.
4.4 Nabízené služby
Slevové kupony
Věrnostní program – Schlecker Clup, Schlecker Baby Club
5. Hospodářské výsledky řetězce
V současnosti dosahuje řetězec obratu 7 miliard EUR
6. Postavení a ocenění řetězce
Schlecker se řadí mezi Evropskou drogistickou špičku na trhu
6.3 Získaná ocenění – Prodejce roku atd.
Řetězec získal v roce 2004 ocenění Obchodník roku
Použíté zdroje
http://www.schlecker.cz/
http://www.schlecker.com/


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM