AHOLD CZECH REPUBLIC, A.S.


1. Hlavní část
1.1. Zápis v obchodním rejstříku
Název řetězce: AHOLD Czech Republic, a. s.
Právní forma:  Akciová společnost
Registrováno:  Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 544, dne 16.10.1991
Sídlo řetězce v ČR: Slavíčkova ulice, PSČ 63800, Brno
IČO: 44012373
DIČ: CZ44012373
Vlastník řetězce: AHOLD se sídlem v holandském Amsterdamu
Základní kapitál řetězce: 2 000 000 000,- Kč
Předmět činnosti ve vztahu k obchodu:  Obchodní a výrobní činnost v oblasti spotřebního, průmyslového a potravinářského zboží včetně franchise a leasingu.

2. Strategie obchodního řetězce
Strategie společnosti staví na nabídce potravin za nízké ceny při úspoře peněz, a to vše každý den.

2.1. Historie řetězce na území České republiky
AHOLD Czech Republic, a. s., byla založena v roce 1990, původně pod názvem Euronova, a. s., a na český trh vstoupila mezi prvními maloobchodníky. Svůj první supermarket s názvem Mana, otevřela v roce 1991 v Jihlavě. V současnosti společnost AHOLD Czech Republic, a. s., provozuje více než 280 prodejen Albert supermarket a Albert hypermarket. V roce 2008 společnost obsloužila téměř 200 milionů zákazníků a zaměstnávala více než 14 500 lidí.

2.2. Vize a mise řetězce
Hlavní poslání řetězce pokračuje v plnění strategie společnosti, a to především snaha o poskytnutí kvalitních potravin, za nízké ceny, při úspoře peněz, a to každý den.

V jednotlivých projektech pak společnost uvádí, že klade důraz na zdravý život. Do tohoto plánu spadá široká nabídka biopotravin. V rámci vlastní značky Albert Bio je připravován koncept tzv. „zdravých výrobků“. Dále pak je to udržitelný obchod, kde firma klade důraz na to, aby jím nabízené produkty byly kvalitní a bezpečné. S tím souvisí i vývoj vlastních značek. V dalším programu se  snaží o ochranu klimatu. Vzhledem k tomu, že zaměstnává přes 14 tisíc lidí a provozuje více než 280 prodejen, cítí spoluodpovědnost za životní prostředí. Tým pracovníků oddělení Správy nemovitostí proto sleduje spotřebu energií v prodejnách a navrhuje opatření pro její snižování. V rámci ochrany klimatu si společnost vytyčila cíl snížit do roku 2015 limity skleníkových plynů o 20 %. Posledním z uvedených projektu je zapojení do komunit, které spočívá především v pravidelné podpoře dobročinných projektů. Nejznámějším projektem je „S Bertíkem za dětským úsměvem“, v rámci kterého zákazníci získávají žluté žetony, které jsou následně proměněny ve skutečné peníze. Ty jsou pak věnovány na podporu vzdělávání a osobního rozvoje dětí z konkrétních dětských domovů a dalších sociálních institucí.

2.3. Obchodní značky řetězce
Společnost Ahold vlastní několik velice silných maloobchodních značek na americkém trhu, jako jsou Stop & Shop, Giant Food of Landover, Giant Food Stores of Carlisle nebo přední internetový obchod s potravinami Peapod. V Evropě je Ahold leaderem trhu v Nizozemsku, kde provozuje maloobchodní síť Albert Heijn, kosmetickou síť Etos a maloobchodníka s nápoji Gall & Gall. Společnost rovněž provozuje internetový obchod albert.nl, v němž si zákazníci mohou objednávat zboží všech tří holandských značek. Ve střední Evropě provozuje společnost Ahold supermarkety a hypermarkety Albert v České republice a hypermarkety Hypernova a supermarkety Albert na Slovensku. Vedle toho působí společnost i ve Švédsku, Norsku a Pobaltí prostřednictvím společného podniku se společností ICA. Rovněž vlastní prodejny v Portugalsku prostřednictvím společného podniku s firmou Jeronimo Martins.

2.4. ISO
Informace o normách ISO nejsou k dispozici.

2.5. Značky kvality
Privátní značka maloobchodní sítě prodejen Albert se skládá ze čtyř produktových řad - Albert Excellent, Albert Bio, Albert Quality a Euro Shopper. Jedná se o značku a jednotlivé řady vysoce kvalitních produktů, které jsou srovnatelné se značkovými výrobky a přitom nabízejí výhodnější ceny. Pod touto značkou zákazníci najdou produkty v celé šíři sortimentu. Na jejich výběru a přípravě se aktivně podílejí odborníci maloobchodní sítě prodejen Albert. Všechny produkty privátní značky i jejich dodavatelé jsou podrobeni přísným kontrolám.


3. Zaměstnanci řetězce
V prodejnách Albert a Albert hypermarket je zaměstnáno přes 13 500 zaměstnanců, kteří obslouží ročně přes 200 milionů zákazníků. Supermarkety a hypermarkety Albert nabízejí své služby ve všech krajích České republiky, řadí se tak mezi 10 největších zaměstnavatelů v zemi.

3.1. Složení zaměstnanců řetězce
K plynulému a bezproblémovému chodu prodejen je potřeba těchto zaměstnanců:
• prodavač/ka - objednává a doplňuje zboží, kontroluje kvalitu a zprostředkovává kontakt se zákazníky
• prodavač/ka specialista - pracuje v obsluhovaném úseku nebo jako pokladní
• skladník - stará se o zboží ve skladech a jeho distribuci
• administrátor/ka - zpracovává administrativu prodejny
• prodavač/ka senior - zástupce vedoucího úseku
• vedoucí úseku - zodpovídá za přidělený sortimentní úsek a vede tým pracovníků tohoto úseku
• vedoucí prodejny - zodpovídá za efektivní vedení prodejny, za její ekonomické výsledky a personál

3.2. Benefity zaměstnanců

3.3. Odbory v obchodním řetězci a benefity zaměstnanců
O případných benefitech pro své zaměstnance ani o odborech v obchodním řetězci se společnost na svém webu nezmiňuje.


4. Provozovny obchodního řetězce
4.1. Počet provozoven – pokud je mapa, kde jsou umístěny provozovny, seznam provozoven
V současnosti společnost AHOLD Czech Republic, a. s., provozuje více než 280 prodejen Albert supermarket a Albert hypermarket. Jejich rozmístění je rovnoměrné. Jejich mapa je k dispozici na http://www.ialbert.cz/jnp/cz/nase_prodejny/mapa_prodejen/index.html.

4.2. Typ provozoven
Provozovny má společnost rozděleny na supermarkety Albert a hypermarkety Albert, tzv. „Super Alberty“ a „Hyper Alberty“.

4.3. Prodejní doba
Prodejní doba provozoven se mění v závislosti na její velikosti a významnosti. Většinou je to od sedmé až osmé hodiny ranní a až po sedmou až desátou hodinu večerní.

4.4. Nabízené služby
Značka Albert má svůj slogan, který zní: „Jsme tu pro vás.“  Cílem společnosti je vybudovat Albert nejsilnější značkou na českém maloobchodním trhu s potravinami. Sama uvádí, že myslí i na potřeby a přání zákazníků, které se neustále mění, a proto se vyvíjet bude i ona. V rámci supermarketů a hypermarketů Albert nabízí úplný nákup, během něhož mají zákazníci možnost vybírat nejen ze širokého sortimentu potravin a nepotravinového zboží, ale mohou využít i některé ze služeb umístěných v obchodech před vstupem do prodejen Albert.


5. Hospodářské výsledky řetězce
5.1. Maloobchodní obrat řetězce – např. od roku 2005 – 2009
Provozní zisk nizozemského maloobchodního řetězce Ahold loni stoupl o osm procent na 1,3 miliardy eur, tedy přes 33 miliard korun. Méně se mu už ovšem dařilo v Česku a na Slovensku, kde po předloňském provozním zisku milion eur propadl do ztráty 76 milionů euro, tedy téměř dvě miliardy korun.
Celkové tržby společnosti loni stouply o devět procent na 27,9 miliardy eur. V České republice a na Slovensku se ale snížily o pět procent na 1,7 miliardy eur.


6. Postavení a ocenění řetězce
6.1. Postavení řetězce v TOP 10, TOP 100
Podle studie společnosti Czech Top 100 patří společnost AHOLD Czech Republic, a.s. mezi nejvýznamnější firmy naší republiky a je osmým největším zaměstnavatelem. A dlouhodobě patří mezi 100 nejvýznamnějších firem v České republice.


7. Vztah řetězce s okolím
Společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se svou značkou Albert pravidelně s dlouhou tradicí pořádá tzv. projekty společenské zodpovědnosti (corporate responsibility). Stojí na čtyřech hlavních pilířích a vycházejí z předpokladu, že šanci na úspěch má pouze taková iniciativa, která se stane přirozenou součástí našeho podnikání. Společenská odpovědnost Alberta vychází z celkové strategie Královského Aholdu, nizozemské mateřské společnosti. V rámci jednotlivých okruhů – zdravý životní styl, udržitelný obchod, ochrana klimatu a zapojení do komunit – si vybírá a dále rozpracovává konkrétní projekty, které nejlépe odpovídají sociálně-ekonomickým a společenským podmínkám, v nichž Ahold v České republice působí. Mezi nejznámější projekt patří „S Bertíkem za dětským úsměvem“, o kterém už je podrobněji pojednáno v kapitole 2.2.


8. Zajímavosti uveřejněné o řetězci
Již několikrát se v médiích objevily zprávy o prošlých potravinách v prodejnách Hypernova, tato podezření byla většinou potvrzena a společnost AHOLD Czech Republic, a. s. musela několikrát vyinkasovat Státní zemědělské a potravinářské inspekci velmi vysokou pokutu. Další zajímavosti nebyly uveřejněny.

Odkazy na zdroje na internetu:
iAlbert.cz [online]. 2010 [cit. 2010-04-07]. Dostupný z WWW: http://www.ialbert.cz/jnp/cz/index.html
Obchodní rejstřík [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2010, [cit.
2010-04-07]. Dostupný z WWW: http://www.justice.cz/
Zprávy Hospodářských novin - FinWeb.iHNed.cz [online]. Dostupný z WWW: http://finweb.ihned.cz/c1-40879350-ahold-skoncil-v-cesku-ve-ztrate-celkove-ale-zvysil-zisk
Zprávy FinExpert [online]. Dostupný z WWW: http://www.finexpert.cz/default.aspx?section=17&server=1&article=4209

AHOLD CZECH REPUBLIC, A.S. (2)

1.  Zápis v obchodním rejstříku
1.1 Název řetězce a jeho právní forma
AHOLD Czech Republic, a.s., Akciová společnost

1.2 Sídlo řetězce v České republice
Brno, Slavíčkova 1a, PSČ 638 00

1.3 Vlastník řetězce
Albert  Heijn

1.4 Základní kapitál řetězce
2 000 000 000,- Kč

1.5 Předmět činnosti ve vztahu k obchodu
-  řeznictví a uzenářství
-  hostinská činnost
-  mlékárenství
-  mlynářství
-  pekařství
-  obchod s elektřinou
-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování
-  projektová činnost ve výstavbě
-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
-  výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické


2.  Strategie obchodního řetězce
2.1 Historie řetězce na území České republiky
AHOLD Czech Republic, a. s., je českou dceřinou společností nadnárodní společnosti Ahold se sídlem v Amsterdamu. Společnost byla založena v roce 1990, původně pod názvem Euronova, a. s., a na český trh vstoupila mezi prvními maloobchodníky. Svůj první supermarket s názvem Mana otevřela v roce 1991 v Jihlavě.

2.2 Vize a mise řetězce

Vize: „Vše pro zákazníka“

Albert přichází se sloganem: Jsme tu pro Vás. Touto jednoduchou větou chceme svým zákazníkům sdělit, že se snažíme plnit jejich potřeby a přání a chceme se stát součástí jejich života. Možná to ještě nedokážeme na sto procent, ale děláme vše pro to, aby tomu tak bylo v blízké budoucnosti.

Poslání:
• V Albertu vždy najdete skvělé potraviny za nízké ceny.
• Naše supermarkety, které jsou Vám blízko, nabízí ten správný výběr pro Vaše každo-denní potřeby.
• Naše hypermarkety Vám usnadní veškeré nákupy pro potřeby Vaší domácnosti.
• A navíc, nákupem v Albertu ušetříte.
To je náš každodenní závazek vůči zákazníkům. Skvělé potraviny, nízké ceny a úspora peněz.
Každý den!
http://www.ialbert.cz/jnp/cz/o_nas/pro_novinare/presspack/index.html

Mise: Strategie firemní zodpovědnosti je rozdělena do čtyř základních pilířů s jasně definovanými cíly pro jednotlivé projekty.
Zdravý život – nabídkou produktů a služeb podporuje zdraví a pohodu zákazníků.
www.zdrava5.cz.

Udržitelný obchod – etické a zodpovědné podnikání, produkty jsou bezpečné a zodpovědné.
Vývoj nových bio produktů pod obchodní značkou Albert bio.
Ochrana klimatu: efektivní podnikání s ohledem na životní prostředí
Cílem je snížit limity skleníkových plynů o 20% do roku 2015.
Zapojení do komunit: podpora komunity, které slouží
„S Bertíkem za dětským úsměvem“
Výsledky mohou zákazníci sledovat v roční zprávě na uvedené adrese:
http://www.crreport2009.ahold.com/

2.3 Obchodní značky řetězce
Supermarkety a hypermarkety Albert nabízejí vedle výrobků od tradičních českých a některých zahraničních výrobců také zboží vlastních značek.
Najdete je ve čtyřech produktových řadách –
Albert Excellent,
Albert Bio,
Albert Quality a
Euro Shopper.
Představují kombinaci kvality, ceny a sortimentu, ze které si vybere opravdu každý. Důraz klademe zejména na to, aby v privátních značkách byly zastoupeny produkty, které jsou zajímavé a denně vyhledávané.

2.4 ISO
ČSN EN ISO 14001 (010901) – řízení životního prostředí
ČSN EN ISO 9001 (010321) – management jakosti

2.5 Značky kvality

EURO SHOPPER
EURO SHOPPER je obchodní značka pro výrobky prodávané za nejnižší dosažitelné ceny. Ahold sesterské společnosti v Holandsku, Švédsku a Norsku již několik let velmi úspěšně výrobky EURO SHOPPER prodávají.

ALBERT
ALBERT je vlastní značkou českého AHOLDu, se kterou se můžete setkat jedině v supermarketech stejného jména. Zboží značky ALBERT nabízí zákazníkům převážně potravinářské zboží vyšší kvality, srovnatelné s výrobky renomovaných značek, za značně příhodnější ceny.

HYPERNOVA
Výrobky privátní značky HYPERNOVA, najdete ve stejnojmenných hypermarketech.Vždy jsou připravené, aby zákazníkům nabídly vysokou kvalitu za příjemnou cenu.

SELSKÝ DVŮR
SELSKÝ DVŮR je exkluzivní vlastní značkou některých supermarketů Albert, která je synonymem zdraví a ekologie. Touto značkou mohou být označeny pouze ekologicky vyráběné a zpracované potraviny, které navíc obdržely certifikát Bio, garantovaný Ministerstvem zemědělství.

A selection
V prodejnách Hypernova i Albert naleznete také kvalitní textil a výrobky do domácnosti pod značkou A selection. Oděvy a spotřební zboží do kuchyně, ložnice, koupelny a pokojů jsou exklusivně vyrobené pro Ahold.

Track & Field
Výrobky vlastní značky Track & Field, jsou určeny pro volný čas. Je to především sportovně laděné módní pánské, dámské i dětské oblečení ve střední cenové hladině a dále sportovní zboží.

3.  Zaměstnanci řetězce

3.1 Složení zaměstnanců řetězce
• prodavač/ka - objednává a doplňuje zboží, kontroluje kvalitu a zprostředkovává kontakt se zákazníky
• prodavač/ka specialista - pracuje v obsluhovaném úseku nebo jako pokladní
• skladník - stará se o zboží ve skladech a jeho distribuci
• administrátor/ka - zpracovává administrativu prodejny
• prodavač/ka senior - zástupce vedoucího úseku
• vedoucí úseku - zodpovídá za přidělený sortimentní úsek a vede tým pracovníků tohoto úseku
• vedoucí prodejny - zodpovídá za efektivní vedení prodejny, za její ekonomické výsledky a personál

3.2 Benefity zaměstnanců
• Možnosti kariérního rozvoje
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na dopravu do zaměstnání
• Kupóny na slevu pro rodinný nákup v našich prodejnách
• Stravenky nebo možnost stravování v jídelnách
• Cenově zvýhodněné mobilní a datové tarify u vybraného telefonního operátora
• Zvýhodněné produkty od vybraných finančních společností zaměřených na pojišťovnictví a bankovnictví
• Odměna u příležitostí pracovního výročí
• Odměna při odchodu do důchodu
• Rekondiční volno
• Firemní časopis s aktuálním děním ve společnosti
• Společné zábavné a kulturní akce s možností setkání s kolegy z jiných provozoven a oddělení


3.3 Odbory v obchodním řetězci

4.  Provozovny obchodního řetězce

4.1 Počet provozoven – cca 236 provozoven
www.kamworld.com/cz/retezce/ahold-czech-republic-a-s-

Mapa provozoven je k nahlédnutí na této adrese:
http://www.ialbert.cz/jnp/cz/nase_prodejny/mapa_prodejen/index.html
Seznam provozoven:
http://www.ialbert.cz/jnp/cz/nase_prodejny/mapa_prodejen/index$162.html?region=-&district=-&results=1&tab=advanced

4.2 Typ provozoven
Supermarket
Hypermarket

4.3 Prodejní doba
Supermarket – 6 dní v týdnu
Hypermarket – 7 dní v týdnu

4.4 Nabízené služby
Tyto služby se liší podle možností jednotlivých provozoven.

◦ Cashback
◦ Platba stravenkami
◦ Platební karty
◦ Cestovní kancelář
◦ Čistírna oděvů
◦ Dárkové služby
◦ Hračkářství
◦ Kadeřnictví
◦ Knihkupectví
◦ Květinářství
◦ Lékárna
◦ Mobilní telefony
◦ Nápojový automat
◦ Občerstvení
◦ Obuv
◦ Papírnictví
◦ Parkoviště
◦ Sport
◦ Textil a oblečení
◦ Trafika
◦ Výroba klíčů

5.  Hospodářské výsledky řetězce

5.1 Maloobchodní obrat řetězce – od roku 2006 – 2009

2009 – 1.683 mil.
2008 – 1.772 mil.
2007 – 1.558 mil.
2006 – 1.385 mil.
www.ahold.com

V současné době procházejí prodejny společnosti Ahold remodelingem a rebrandingem, jehož cílem je vznik pouze jednoho banneru prodejen pod značkou Albert. Největší prodejny ponesou jméno hyperAlbert.

www.kamworld.com/cz/retezce/ahold-czech-republic-a-s-


6.  Postavení a ocenění řetězce

6.2 Postavení řetězce v TOP 10, TOP 100

100 nejvýznamnějších firem dle tržby 2008 – 18. Místo
http://www.ct100.cz/index.php?article=100nejvyznamnejsich-2008#

Top 10 2001 – 2. Místo Ahold Czech Rep.
2. Ahold Czech Rep.-29,6 (23,5)-1,26-VHP(Hypernova)-7(5)

6.3 Získaná ocenění – Prodejce roku atd.

3.místo -  ocenění Ge Money Multiservis Obchodník roku 2009
kategorie: supermarket/hypermarket roku za rok 2009
3.místo – ocenění Ge Money Multiservis Obchodník roku 2008 – CENA VEŘEJNOSTI
1.místo – ocenění Ge Money Multiservis Obchodník roku 2008
v kategorii supermarket roku (Albert)
4.místo – ocenění Ge Money Multiservis Obchodník roku 2008
v kategorii hypermarket roku (Hypernova)

http://www.obchodnik-roku.cz/index.php?option=vysledky&rok=2008
http://aktualne.centrum.cz/finance/grafika/2009/11/11/obchodnik-roku-2009-podivejte-se-na-vysledky-vsech/?cid=652666

7.  Vztah řetězce s okolím

7.1  Vztah s okolím řetězce

Vztah s okolními řetězci funguje především na bázi konkurenčního boje přiměřeným a obvyklým způsobem. Tedy především  reklamou v inzertních novinách a na billboardech.

7.2  Vztah s dodavateli
EDI Ahold 2009 = bezpapírová fakturace = elektronické doklady s certifikovaným elektronickým podpisem
http://www.ialbert.cz/jnp/cz/o_nas/pro_dodavatele/obecne_informace/index.html

7.3  Vztah s územní samosprávou (městem, krajem)

Vztah řetězce s místní nebo oblastní samosprávou funguje především v poskytování pracovních míst. Další pomocí pro tento řetězec je vhodné rozmístění v oblasti vzdělávání, a to jak středoškolského tak i v oblasti rekvalifikací.

7.4  Vztah s obyvatelstvem (sponzorování tělesně postižených obyvatel)

Řetězec nevystupuje přímo jako sponzor tělesně postižených obyvatel, ale spíše se zaměřuje na sociálně znevýhodněné děti a dospělé, kterým přispívá na činnost zájmových sdružení přes neziskovou organizaci ‚S BERÍKEM ZA DĚTSKÝM ÚSMĚVEM‘.

7.5  Vztah s neziskovými organizacemi
S BERTÍKEM ZA DĚTSKÝM ÚSMĚVEM
ZDRAVÁ PĚTKA

NADAČNÍ FOND ALBERT
Hlavními cíly nadačního fondu jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí a dospělých.
Zdravý život pro společnost a pomoc těm, kteří ji potřebují Nadační fond Albert začal fungovat k 1. září 2009 a jeho úkolem je efektivně naplňovat strategii společenské odpovědnosti značky Albert. Hlavními cíli nadačního fondu jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí a dospělých.
http://www.ialbert.cz/jnp/cz/o_nas/spolecenska_odpovednost/nadacni_fond_albert/index.html
http://www.nadacnifondalbert.cz/rubrika/24/grantove-programy/programy-pro-rodinu.html


8.  Zajímavosti uveřejněné o řetězci (kácení stromů, likvidace odpadů, prošlá záruční lhůta 
      atd.)
http://www.ialbert.cz/jnp/cz/o_nas/novinky/albert_snizil_spotrebu_plastovych_tasek.html
Prodejny Hypernova v Praze a okolí se mění na moderní Albert hypermarkety


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM