VLASTNÍ ZNAČKY MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ


V dnešních maloobchodních řetězcích je možné najít velké množství výrobků různých značek. Lze se zde setkat se značkami známých výrobců, které spotřebitel může znát z reklam nebo jiných zdrojů, které výrobci používají prostřednictvím marketingové komunikace k tomu, aby zvýši zákazníkovo podvědomí o značce. Existují zde však také produkty od výrobců, které v maloobchodních řetězcích vystupují anonymně a svoje výrobky prodávají pod tzv. privátní značkou.
V současné době představuje značení takovou sílu, že jen méně kvalitní zboží se prodává bez značení.  V případě, že výrobce umí vyrábět kvalitní zboží, ale nemá peníze na reklamu, PR atd.je způsob značení maloobchodní značkou jednou z možností jak proniknout na trh.

Privátní značka:
Jedná se o označení výrobků maloobchodní značkou řetězce namísto značky výrobce .
Důvody výrobců pro využití privátní značky:
Nejčastějším důvody proč výrobci prodávají svoje produkty pod značkou maloobchodního řetězce jsou:
 Nedostatek finančních prostředků výrobce pro marketing a logistiku
 Posílení vztahu s daným řetězcem
 Lepší možnost využití svých výrobních kapacit
 Posílení své vyjednávací schopnosti při zalistování položek  svého sortimentu v daném řetězci (což je hlavně u malých výrobců bývá velká překážka)
 Umožňuje proniknout na zahraniční trhyMaloobchodní značka
Jedná se o značky vlastněné maloobchodními řetězci, pod jejichž jménem se prodávají ve vlastní síti.

Důvody maloobchodních řetězců proto mít svojí vlastní značku:
 Omezení vlivu značkových výrobců
 Prodejci se nemusí dělit o zisk
 Mají možnost odlišit se od konkurence
 Vybudovat loajalitu zákazníků k vlastním produktům [3]

Na jednu stranu je pro malé výrobce velmi výhodné dodávat do maloobchodních řetězců pod privátní značkou, protože jak už bylo uvedenou, šetří nejen peníze, které by sloužili na pokrytí marketingových a logistických akcí, ale také se dostanou do řetězců, to kterých by se jen obtížně dostávali, zejména proto, že dodávat do obchodních řetězců pod téměř neznámou je skoro nemožné a hlavně poplatky spojené se zalistováním sortimentu v daném řetězci, jsou vysoké a pro malé výrobce, téměř nemožné zaplatit.Na druhé straně privátní značky berou výrobcům prestiž jejich vlastní značky a možnost vytvořit si tak vlastní spotřebitelskou základu.

Současná praxe maloobchodních řetězců


Pro tuto část své semestrální práce jsem si vybrala TESCO STORES ČR a.s., která dle mého názoru má nejširší pokrytí produktů svojí vlastní značkou. A která se nesnaží jen svými značkami konkurovat, ale také přímo cílit na různé segmenty zákazníků.

TESCO STORES ČR a.s.
V řetězci Tesco je možné nalézt až 4000 výrobků, které společnost spotřebitelům předkládá pod svojí vlastní značkou Tesco. Jedná se o výrobky se srovnatelnou kvalitou, ovšem o 15% nižší než nabídka konkurence. Společnost se snaží svojí značkou zacílit na různé druhy spotřebitelů.
Druhy vlastní značky ve společnosti TESCO STORES ČR a.s.:


Jedná se o výrobky, které odpovídají svojí kvalitou značkovým produktům, jejich cena je však běžně o 15 % nižší než výrobky konkurence.

Značka TESCO VALUE (TESCO VÝHODNÝ NÁKUP)

Jedná se o nejlevnější produkty této značky, která se soustředí především na cenově nestále spotřebitele.

Značka: TESCO ORGANIC
Tato značka se zaměřuje především na distribuci bio potravin.

Značka: TESCO HEALTHY LIBINY
Produkty pod touto značkou jsou zaměřeny především na produkci výrobků pro zdravý životní styl.


Jiné maloobchodní řetězce a jejich značky

AHOLD CZECH REPUBLIK a.s.
         
KAUFLAND
 
Značka Best Farm dodává čerstvé maso, mastné výrobky, uzeniny.   

SPAR ČOS s.r.o. (INTERSPAR)
                                                                         
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM