OCHRANA ZÁSOB PROTI KRÁDEŽÍM

Existuje celá řada způsobů zabezpečení obchodu proti vloupání a systémů zabezpečení vlastního zboží proti krádežím. Nejprve opusťme myšlenku mříží a uzamykatelných závor, charakteristických spíše pro středověk, ale nebudeme uvažovat ani např. vibrační detekci v podlahách, která je vhodná pro objekty s nejvyšším stupněm zabezpečení (viz. níže). Je již patrné, že se zde nejvíce nabízejí různé elektronické systémy. Přehled těch nejpoužívanějších zde uvedu.
Ještě tedy zmiňované stupně zabezpečení:
Jsou stanoveny normou ČSN EN 50131-1 a oborovými předpisy pojišťoven. Orientační rozdělení stupňů zabezpečení:
Stupeň 1:  Nízké riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovny)
Stupeň 2: Nízké až střední riziko (komerční objekty)
Stupeň 3: Střední až vysoké riziko (zbraně, ceniny, informace, narkotika)
Stupeň 4: Vysoké riziko (zejména objekty národního a vyššího významu)


• Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Slouží nejen ke střežení budov, ale například i k přivolání zásahové jednotky k přepadeným osobám. Vyhodnocují veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení a po jejich analýze rozhodují o vyhlášení poplachu v souladu s naprogramováním. Skládají se obvykle z ústředny, komunikátorů, ovladačů a detektorů. Posledně zmíněné je vhodné podrobněji klasifikovat:

a) Pohybové prostorové detektory
Na základě analýzy teplot v místnosti detekují a reagují na pohyb osob ve svém zorném poli. Zajišťují prostorovou ochranu objektu.

b) Detektory tříštění skla
Určeny na detekci zvuku rozbíjejícího se skla. Nehodí se proto použití v kombinaci s bezpečnostní fólií (viz. níže), ale spolu s pohybovými detektory představuje vynikající ochranu. Mikroprocesor, který v reálném čase zpracovává všechny zvuky z hlídaného prostoru, mezi nimi spolehlivě rozezná zvuk rozbíjejícího se skla a vyšle poplachový signál do ústředny, která ho dále vyhodnotí.

c) Senzory otevření
Magnetické kontakty reagují na oddálení magnetu při otevření dveří nebo oken a zajišťují plášťovou ochranu objektu. Základní rozdělení je na povrchové a zápustné. Zápustné magnety jsou zavrtány ve výplních otvorů a jejich rámech, a tak nepůsobí rušivě na estetiku interiéru.

d) Infrazávora
Používá se pro venkovní ochranu nebo ochranu velkých prostor (skladové haly apod.). Infrazávora pracuje na bázi vysílače a přijímače infračervených paprsků, jejichž přerušení vede k vyhlášení poplachu.

e) Ostatní detektory
Jen pro úplnost uvádím kouřové, plynové a např. detektory zaplavení.

Možnými výstupy signalizace potom jsou:
o akustický a optický (sirény, blikače)
o automatické telefonní hlásiče (ATH)
o GSM brány
o přes internet nebo počítačové sítě
o napojení na síť PCO (pult centralizované ochrany - ostraha objektu, soukromé bezpečnostní služby, Policie ČR)


• Přístupové a docházkové systémy (ACS)

Zajišťují automatickou kontrolu oprávnění ke vstupu do budov, areálů, vjezdů na parkoviště atd. Na všechna místa, kde je třeba monitorovat, evidovat a řídit přístup osob s ohledem na jejich oprávnění jsou instalovány přístupové snímací terminály s autonomní vyhodnocovací elektronikou.
Kromě kontroly nad oprávněnými přístupy dokáží plnit roli všestranného docházkového systému. Velkou výhodou je jednoduchost použití přístupového čipu a jeho hmotnost (oproti svazku klíčů) – stačí jediný pro otevření všech potřebných dveří.


• Kamerové systémy

Poskytují přehled o dění ve sledovaných prostorech a umožňují nepřetržitě sledovat výstup z kamer a pořizovat záznam. Výstup z moderních kamerových systémů může být on-line přenášen po místní síti nebo internetem na PC uživatele. Kamerové systémy slouží především k prevenci a odrazení pachatele. Jsou obvykle koncipovány jako bezobslužné a bezúdržbové.

a) Kamery
- barevné/černobílé, kompaktní/skládané, vnitřní/venkovní, pevné/otočné. Specialitkou jsou kamery s infračerveným viděním, které vidí i ve tmě, a to až na 30 m.

b) Záznamová zařízení
Nejčastěji digitální videorekordéry, které umožňují přepínání jednotlivých kamer přes celou plochu monitoru, kvadrantní zobrazení nebo multiscreen (více kamer současně na jedné obrazovce). Zaznamenané informace jsou ukládány na harddisk společně s digitálním časovým údajem. Většina digitálních videorekordérů umožňuje vzdálené připojení uživatele přes internet. Součástí videorekordéru je integrovaný detektor pohybu v obraze, který umožňuje pořizovat záznam pouze takových snímků, na kterých je nějaký pohyb. Tato funkce zvyšuje dobu uložení videozáznamu a zjednodušuje vyhledávání požadovaného záběru. Doba uložení záznamu (obvykle týden) závisí na kapacitě harddisku a na kvalitě zaznamenaného obrazu.

c) Monitory
- barevné/černobílé, klasické/s LCD obrazovkou.


• Elektronická ochrana zboží (EAS)

1. Systémy na bázi RF nebo EM pole
Opět se jedná o systémy složené z několika částí:

a) Detekční antény
Umisťují se do prostoru východu z prodejny tak, aby jimi musel každý projít. Pronášené nezaplacené zboží (opatřené etiketou) rozpoznají pomocí radiofrekvenčního (RF) nebo elektromagnetického (EM) pole. Vyhlásí tak poplach, mohou zablokovat dveře nebo poslat tichý signál do kanceláře vedoucího či ochranky. Antény samozřejmě působí i preventivně a lze je použít i k počítání zákazníků.

b) Ochranné prvky

1) tvrdé etikety (plastové)
Připevňují se na zboží a lze je odejmout jen pomocí speciálního snímače etiket, tzv. detacheru. Sem lze zařadit i speciální etikety, naplněné inkoustem, které navíc při neodborném odstranění poškodí zboží.

2) měkké etikety
Připevňují se stejným způsobem jako tvrdé, jsou však ploché a ohebné. Používají se na doplňkovou ochranu.

3) papírové etikety (samolepky)
Používají se na papírové zboží, kosmetiku, knihy a podobně, dále jako druhotná ochrana.

4) jehly, lanka
Slouží k připevnění etikety ke zboží.

5) speciální etikety
Pro zboží, na které se běžné etikety špatně připevňují nebo zboží, které vyžaduje zvláštní pozornost. Zejména lahve s drahým alkoholem, brýle nebo golfové hole.

6) bezpečnostní obaly
Pro disky cd, dvd a další.

c) Uvolňovače a deaktivátory
Umisťují se do prostoru pokladny. Jedná se o mechanické uvolňovače tvrdých a měkkých etiket, bezpečnostních obalů a elektronické deaktivátory samolepicích etiket.


2. Smyčkové systémy

Bezpečnostní smyčkový vysílač na bateriové napájení je umístěný v regálu, skrz zboží jsou provlečené smyčkové okruhy. Při rozpojení okruhu vysílač vyšle radiofrekvenční signál k přijímači umístěnému u pokladny, který spustí poplach a zobrazí číslo regálu či stojanu. Výhodou je možnost rozmístění mnoha vysílačů bez nutnosti vedení spousty kabelů.
Tyto systémy jsou vidět například v obchodech s elektronikou.
• Ostatní

Bezpečnostní fólie – doplněk zabezpečovacích systémů nejen proti loupežím, ale také např. proti krupobití, výbuchům a požárům. Použití například ve výlohách obchodů (dále skla a okna rodinných domů, bank, úřadů, výrobních hal aj.)

Bezpečnostní dohledová zrcadla - jsou to mírně vypouklá odlehčená zrcadla určená pro dohled do nepřehledných částí prodejen nebo u pokladen. Obvykle se montují k dlouhým regálům, do rohů, na konce zdí nebo nad pokladny. Jsou vyrobena z akrylátu. Přesnou polohu lze nastavovat pomocí teleskopického držáku.

Trestní postih – funguje opět především jako preventivní prvek. Přímo pojem ‘krádež‘ definuje trestní zákon v části II, hlava IX – trestné činny proti majetku, § 247.
Trestný čin krádeže vyžaduje úmyslné zavinění, které se musí vztahovat i na přisvojení si věci. Nerozhoduje pak, zda si pachatel chce odcizenou věc ponechat či ji chce zničit, darovat nebo s ní naložit jinak.
Pokusil jsem se trošku zpřehlednit výši trestních sazeb podle způsobené škody:

druh škody hodnota odměna :)
škoda nepatrná do 5.000 přestupek
škoda nikoli nepatrná min. 5.000 (nezjištěno)
škoda nikoli malá min. 25.000 šest měsíců až tři léta nebo peněžitý trest
větší škoda min. 50.000 (nezjištěno)
značná škoda min. 500.000 dvě léta až osm let
škoda velkého rozsahu min. 5.000.000 pět až dvanáct let
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM