Tematika Meno Opis
Stránka Základní informace o studiu
Základní informace o studiu
Súbor Studijní plán kurzu
Studijní plán kurzu
Kniha Sylaby jednotlivých předmětů
Sylaby (obsah) jednotlivých předmětů
Veřejná správa Stránka Shrnutí učiva: PowerPointové prezentace přednášek
PowerPointové prezentace přednášek, autor Ing. Jaroslava Syrovátková
Kniha Úvod do problematiky veřejné správy
Syrovátková, J. Úvod do problematiky veřejné správy
Kniha Ústavní pořádek České republiky
Syrovátková, J. Ústavní pořádek České republiky
Kniha Vybrané problémy veřejné správy
Syrovátková, J. Vybrané problémy veřejné správy
Kniha Případová studie: prezident České republiky
Případová studie od Ing. Syrovátkové - volba prezidenta 2013
Základy psychologie, sociální psychologie Kniha Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál
Vágnerová, M Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál k tištěným studijním textům
Kniha Studijní text Janošová, P. Základy sociální psychologie
Studijní text Janošová, P. Základy sociální psychologie
Kniha HadjMoussová, Z. Doplňující text ze sociální psychologie
HadjMoussová, Z. Základy sociální psychologie
Sociální komunikace Súbor Přednáška k modulu Sociální komunikace
PowerPointová prezentace Sociální komunikace, autor Dr. Jana Procházková
Súbor Sociální komunikace - verze k tisku
Přednáška Sociální komunikace - formát pdf., určeno pro tisk
Kniha Případová studie - Telefonování

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Kniha Případová studie - Náhodné setkání

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Kniha Případová studie - Obchodní jednání

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Základy finančních dovedností pro nefinančníky Kniha Daňové zákony
Syrovátková, J. Daňové zákony
Kniha Peníze, peněžní prostředky, banky
Syrovátková, J. Peníze, peněžní  banky
Kniha Finanční řízení pro nefinančníky
Syrovátková, J. Finanční řízení pro nefinančníky. Studijní text.
Stránka Shrnutí učiva: PowerPointové prezentace přednášek
Syrovátková, J. Přednášky k modulu Základy finančních dovedností pro nefinančníky
Kniha Případová studie: Alterntivní formy financování
Ukázky alternativních forem financování
Kniha Případová studie: Finanční analýza podnikatelského subjektu
Případová studie, autor Ing. Jaroslava Syrovátková
Kniha Případová studie: SWOT analýza podnikatelského subjektu
Případová studie, autor Ing. Syrovátková
Komunikace v pracovním prostředí Kniha Případová studie: Telefonické domlouvání schůzky
Případová studie: Telefonické domlouvání schůzky, autor Dr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie: Pohovor
Případová studie: Pohovor, autor Dr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie: Průběh pohovoru
Případová studie: Průběh pohovoru, autor Dr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie: Ještě jednou průběh pohovoru
Případová studie: Ještě jednou průběh pohovoru, autor Dr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie: Pohovor – nepříjemné otázky
Případová studie: Pohovor – nepříjemné otázky, autor Dr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie: Konflikt v kanceláři
Případová studie: Konflikt v kanceláři, autor Dr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie: Kamarádi (na pracovišti)
Případová studie: Kamarádi (na pracovišti), autor Dr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie: Kdo je tu vedoucím?
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie - Poplach na pracovišti
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Kniha Případová studie - Týmová práce
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Písemná a elektronická komunikace Stránka Studijní materiál k předmětu Písemná a elektronická komunikace
Manuál a přílohy, autorka
Súbor Shrnutí učiva: prezentace z přednášky
Prezentace z přednášky Ing. Kovářové
Evropská unie Stránka PowerPointové prezentace přednášek k 1. semestru
PowerPointové prezentace přednášek Ing. Syrovátkové k předmětu Evropská unie, 1. semestr
Stránka PowerPointové prezentace přednášek ke 2. semetru
Přednášky Syrovátková, J. Evropská unie, 2. semestr
PC pro pokročilé Stránka Cvičení 1: Hranaté součásti
Olehlová, M. Hranaté součásti
Stránka Cvičení 2: Rotační součásti
Olehlová, M. Rotační součásti
Stránka Cvičení 3: Odlitky
Olehlová, M. Odlitky
Stránka Cvičení 4: Obrobky
Olehlová, M. Obrobky
Stránka Cvičení 5: Sestavy
Olehlová, M. Sestavy
Stránka Cvičení 6: Plechové součásti
Olehlová, M. Plechové součásti
Stránka Cvičení 7 Knoflíky
Olehlová, M. Knoflíky