1. Finanční řízení domácnosti včetně optimální výše její zadluženosti

Při vedení domácnosti je třeba si umět rozvrhnout finanční prostředky, které má domácnost k dispozici.

Český statistický úřad sleduje každoročně statistiku rodinných účtů. V rámci této statistiky dělí domácnosti na

 • domácnosti zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi
 • domácnosti zaměstnanců a důchodců bez nezaopatřených dětí

U domácností pak sleduje jejich příjem a výdej.

Příjem domácnosti tvoří

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy z podnikání
 • sociální příjmy
 • ostatní příjmy

Sociální příjmy tvoří:

 • důchody
 • dávky nemocenského pojištění,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • dávky státní sociální podpory: přídavky na děti, sociální přípatek, rodičovský
 • příspěvek, jiné dávky
 • ostatní sociální příjmy

Ostatní příjmy tvoří:

 • kapitálové příjmy: výnosy z vlastnictví, prodej cenných papírů
 • jiné příjmy: prodej nemovitostí, movitých věcí
 • pojistné náhrady od pojišťoven
 • podpory sociálního charakteru
 • dary od příbuzných
 • příjmy jinde neuvedené

Vydání domácností tvoří

 • spotřební vydání
 • vydání neklasifikovaná jako spotřební

Vydání neklasifikovaná jako spotřební tvoří

 • daň z příjmů
 • zdravotní pojištění
 • sociální pojištění

Vydání podle druhu tvoří

 • potraviny: potraviny, nápoje, veřejné stravování
 • průmyslové zboží
 • služby
 • platby

Domácnosti se často zadlužují, protože si pořizují

 • nemovitosti – domy, byty, pozemky, rekreační zařízení
 • movité věci – vybavení domácností, dopravní prostředky
 • rekreace a dovolená
 • vzdělávání

1. Průměrná výše celkového dluhu v domácnosti

25 %                 1 – 299 000 tis. Kč
42 %     300 000 – 599 000 tis. Kč
14 %     600 000 – 999 000 tis. Kč
19 %  1 000 000 a výše

2. Věřitelské skupiny tvoří ze 62 % banky a 38 % tvoří nebankovní instituce.

3. Věková struktura dlužníků

32 %    50 let a více
28 %    30 – 40 let
22 %    20 – 30 let
18 %    40 – 50 let

4. Klienti bank podle stupně vzdělání

  6 % základní
40 % vyučen
45 % středoškolské
  7 % vyšší odborné
  2 % vysokoškolské

5. Měsíční příjmy dlužníků

35 % má měsíční příjem od 0 do 15 000 Kč
55 % má měsíční příjem od 15 do 25 000 Kč
10 % má měsíční příjem 25 000 Kč a výš

6. Nejčastější témata k řešení v domácnostech při problémech se splácením a návrhy na řešení

 • exekuce
 • pr oblém se splácením
 • oddlužení – osobní bankrot
 • zadlužení obecně
 • insolvenční správce
 • konsolidace úvěrů
 • rozhodce
 • restrukturalizace
 • ručení (spoludlužnictví)
 • konkrétní firma
 • obsah smluv
 • dluhy z podnikání

7. Nejčastější důvody finančních problémů domácností v případě splácení závazků:

 • nemoc, odchod do důchodu
 • odchod do důchodu blízkého
 • narkomanie
 • alkoholismus
 • naivita
 • snížení příjmů – přechodné
 • snížení příjmů blízkého
 • snížení příjmů – trvalé
 • závazky vůči státu
 • nekomunikace
 • neočekávané výdaje
 • zavinění poskytovatele
 • ručení - spoludlužník
 • zařízení bytu
 • dědictví
 • výkon trestu
 • úraz
 • ztráta zaměstnání
 • změna zaměstnání
 • rozvod - rozchod
 • úmrtí blízkého
 • narození dítěte
 • nemoc či úraz blízkého
 • hazardní hry
 • donucení
 • mnoho závazků - přecenění sil
 • závazky z podnikání
 • závazky blízkého
 • úvěr pro třetí osobu
 • mateřská dovolená
 • koupě nemovitosti

Podle nedávné studie finanční gramotnosti obyvatelstva bylo zjištěno, že

 • pouze jedna třetina obyvatelstva si pravidelně sestavuje svůj rodinný rozpočet
 • rozpočet si sestavuje většinou pouze na jeden měsíc
 • pouze malá část rodin, které si rozpočet sestavují ho vytváří na delší dobu než jeden rok
 • většina rodin žije od výplaty k výplatě
 • více jak jedna třetina rodin není schopna pokrýt své životní náklady již po prvním měsíci po ztrátě příjmů
 • více než šest měsíců je schopna rodina pokrýt své životní náklady pouze u 23 % domácností

Financování životních nákladů ve stáří

 • 30 % lidí z důchodu
 • 29 % z penzijního připojištění
 • 20 % z úspor
 • zbytek z různých jiných zdrojů – např. z výnosu z cenných papírů, z pronájmů vlastních nemovitostí atd.

Třetina lidí ve věku 30 až 44 let ještě vůbec nepřemýšlela nad tím, z čeho bude žít v důchodovém věku.