Finanční řízení pro nefinančníky

Syrovátková, J. Finanční řízení pro nefinančníky. Studijní text.

1. Finanční řízení domácnosti včetně optimální výše její zadluženosti

Při vedení domácnosti je třeba si umět rozvrhnout finanční prostředky, které má domácnost k dispozici.

Český statistický úřad sleduje každoročně statistiku rodinných účtů. V rámci této statistiky dělí domácnosti na

 • domácnosti zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi
 • domácnosti zaměstnanců a důchodců bez nezaopatřených dětí

U domácností pak sleduje jejich příjem a výdej.

Příjem domácnosti tvoří

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy z podnikání
 • sociální příjmy
 • ostatní příjmy

Sociální příjmy tvoří:

 • důchody
 • dávky nemocenského pojištění,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • dávky státní sociální podpory: přídavky na děti, sociální přípatek, rodičovský
 • příspěvek, jiné dávky
 • ostatní sociální příjmy

Ostatní příjmy tvoří:

 • kapitálové příjmy: výnosy z vlastnictví, prodej cenných papírů
 • jiné příjmy: prodej nemovitostí, movitých věcí
 • pojistné náhrady od pojišťoven
 • podpory sociálního charakteru
 • dary od příbuzných
 • příjmy jinde neuvedené

Vydání domácností tvoří

 • spotřební vydání
 • vydání neklasifikovaná jako spotřební

Vydání neklasifikovaná jako spotřební tvoří

 • daň z příjmů
 • zdravotní pojištění
 • sociální pojištění

Vydání podle druhu tvoří

 • potraviny: potraviny, nápoje, veřejné stravování
 • průmyslové zboží
 • služby
 • platby

Domácnosti se často zadlužují, protože si pořizují

 • nemovitosti – domy, byty, pozemky, rekreační zařízení
 • movité věci – vybavení domácností, dopravní prostředky
 • rekreace a dovolená
 • vzdělávání

1. Průměrná výše celkového dluhu v domácnosti

25 %                 1 – 299 000 tis. Kč
42 %     300 000 – 599 000 tis. Kč
14 %     600 000 – 999 000 tis. Kč
19 %  1 000 000 a výše

2. Věřitelské skupiny tvoří ze 62 % banky a 38 % tvoří nebankovní instituce.

3. Věková struktura dlužníků

32 %    50 let a více
28 %    30 – 40 let
22 %    20 – 30 let
18 %    40 – 50 let

4. Klienti bank podle stupně vzdělání

  6 % základní
40 % vyučen
45 % středoškolské
  7 % vyšší odborné
  2 % vysokoškolské

5. Měsíční příjmy dlužníků

35 % má měsíční příjem od 0 do 15 000 Kč
55 % má měsíční příjem od 15 do 25 000 Kč
10 % má měsíční příjem 25 000 Kč a výš

6. Nejčastější témata k řešení v domácnostech při problémech se splácením a návrhy na řešení

 • exekuce
 • pr oblém se splácením
 • oddlužení – osobní bankrot
 • zadlužení obecně
 • insolvenční správce
 • konsolidace úvěrů
 • rozhodce
 • restrukturalizace
 • ručení (spoludlužnictví)
 • konkrétní firma
 • obsah smluv
 • dluhy z podnikání

7. Nejčastější důvody finančních problémů domácností v případě splácení závazků:

 • nemoc, odchod do důchodu
 • odchod do důchodu blízkého
 • narkomanie
 • alkoholismus
 • naivita
 • snížení příjmů – přechodné
 • snížení příjmů blízkého
 • snížení příjmů – trvalé
 • závazky vůči státu
 • nekomunikace
 • neočekávané výdaje
 • zavinění poskytovatele
 • ručení - spoludlužník
 • zařízení bytu
 • dědictví
 • výkon trestu
 • úraz
 • ztráta zaměstnání
 • změna zaměstnání
 • rozvod - rozchod
 • úmrtí blízkého
 • narození dítěte
 • nemoc či úraz blízkého
 • hazardní hry
 • donucení
 • mnoho závazků - přecenění sil
 • závazky z podnikání
 • závazky blízkého
 • úvěr pro třetí osobu
 • mateřská dovolená
 • koupě nemovitosti

Podle nedávné studie finanční gramotnosti obyvatelstva bylo zjištěno, že

 • pouze jedna třetina obyvatelstva si pravidelně sestavuje svůj rodinný rozpočet
 • rozpočet si sestavuje většinou pouze na jeden měsíc
 • pouze malá část rodin, které si rozpočet sestavují ho vytváří na delší dobu než jeden rok
 • většina rodin žije od výplaty k výplatě
 • více jak jedna třetina rodin není schopna pokrýt své životní náklady již po prvním měsíci po ztrátě příjmů
 • více než šest měsíců je schopna rodina pokrýt své životní náklady pouze u 23 % domácností

Financování životních nákladů ve stáří

 • 30 % lidí z důchodu
 • 29 % z penzijního připojištění
 • 20 % z úspor
 • zbytek z různých jiných zdrojů – např. z výnosu z cenných papírů, z pronájmů vlastních nemovitostí atd.

Třetina lidí ve věku 30 až 44 let ještě vůbec nepřemýšlela nad tím, z čeho bude žít v důchodovém věku.