1. Studijní cíle

cíle Po prostudování tohoto textu budete umět vysvětlit:
  • základní mechanismy mezilidských interakcí
  • zákonitosti sociální percepce a komunikace
  • jakým způsobem se utvářejí postoje a jak je lze ovlivňovat
  • strukturu malých sociálních skupin a základy skupinové dynamiky
  • základní strategie vyjednávání na pracovišti, problematiku osobní motivace pracovníka, styly řízení pracovního týmu
  • nejčastěji se vyskytující varianty patologické komunikace, patologického jednání a patologických jevů skupinového života