Úvod

Volba prezidenta České republiky 2013 proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo 25. a 26. ledna 2013.
Půjde o historicky první přímou volbu prezidenta České republiky. Ta byla zavedena ústavním zákonem č. 71/2012 Sb., který 14. prosince 2011 schválila Poslanecká sněmovna, 8. února 2012 odsouhlasil Senát a 17. února 2012 podepsal prezident Václav Klaus.
Byl také přijat příslušný prováděcí zákon č. 275/2012 Sb., který stanoví podrobnosti navrhování kandidátů, vyhlašování a provádění volby, vyhlašování jejího výsledku a možnost soudního přezkumu. Bez větších potíží byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 13. června, Senátem dne 18. července a prezident republiky jej podepsal 1. srpna 2012.
Oba nabyly účinnosti dne 1. října 2012. Téhož dne pak předseda Senátu Milan Štěch vyhlásil termín volby.