Případová studie - Obchodní jednání

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Klíčová slova

empatie, fyzický kontext – místo a čas, psychologický kontext – typ osobnosti, pocity; srozumitelná informace, naslouchání, komunikační bariéry, reakce na námitky, transakční analýza a hry