Případová studie: Kdo je tu vedoucím?

Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Klíčová slova


Rozhodování, hodnocení, motivace, manipulace, asertivní komunikace