1. Úvod

Veřejná správa je poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb na ústřední i místní úrovni a to v určitém rozsahu, považovaném za nezbytný a účelný. Veřejná správa patří neodmyslitelně k základním funkcím moderního státu a chápe se především jako služba občanům (v širokém smyslu, zahrnujícím i její funkce ochranné, výchovné, zásahové a donucovací). Takové chápání má naprosto zásadní význam pro vymezení všech funkcí, forem, principů a metod činnosti veřejné správy jako celku i jejích jednotlivých orgánů a pracovníků.