Rizikový (rozvojový) kapitál

Rizikový kapitál je známý také jako venture kapitál. Jedná se o soukromý kapitál určený k založení, rozvoji nebo odkupu společností s rychlým růstovým potenciálem. Tento kapitál poskytují jednotliví investoři, kteří se pak stávají podílníky v podniku, nebo jej poskytují fondy rizikového kapitálu, které sdružují individuální investory a pak v roli podílníků vystupují jako správci těchto fondů.
Rizikový kapitál může vstoupit do společnosti v různé fázi jejího vývoje. Podle toho rozlišujeme:
 • předstartovní financování,
  financuje se vývoj výrobku, pro nějž bude založena nová firma,
 • startovní financování,
  firma má již připravený produkt včetně prodejní strategie a je potřeba financovat výrobu a distribuci,
 • financování počátečního rozvoje,
  firma, která existuje maximálně 3 roky, avšak dosud nedosáhla zisku, ale má zajímavý projekt,
 • rozvojové financování,
  je určené k navýšení pracovního kapitálu firmy, zavedení dalšího výrobku či služby nebo vstupu na zahraniční trhy, k financování akvizic, které je určeno k profinancování podnikových kombinací,
 • financování dluhu
  investoři splatí za firmu dluh a získají ve firmě své podíly,
 • záchranný kapitál,
  je určený k udržení chodu firmy,
 • financování výkupů managementem,
  je určený k financování výkupu firmy zpět managementem.

Rizikový kapitál vstupuje do ohrožených regionů velmi opatrně a to jak český, tak i zahraniční. Díky individuálnímu přístupu pak mají některé podnikatelské subjekty, které působí v těchto regionech, jedinou šanci spolupracovat s Business Angels.

Business Angels
Business Angels jsou movité fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly nebo dosud jsou úspěšnými podnikateli nebo manažery a kteří mají volné finanční prostředky, které chtějí investovat do dynamických malých a středních podniků v České republice. Business Angels obezřetně vybírají podniky, do kterých investují, neboť zpravidla vkládají své soukromé úspory, které chtějí touto cestou zhodnotit. Úzce spolupracují s managementem společnosti, kterému předávají své rozsáhlé zkušenosti. Podílí se na formování podnikových strategií. Do chodu podniku zasahují prostřednictvím svého působení ve statutárních orgánech společnosti.

Business Angels si vybírají takové společnosti, které přicházejí na trh s novým výrobkem pro vybraný segment a mají jasnou koncepci svého rozvoje. Investoři, kteří preferují podniky podle vlastního výběru v nich získávají minoritní podíl. Do společnosti vstupují na omezené časové období 3 – 5 let s tím, že po uplynutí tohoto období svůj podíl prodají. V průběhu své investice neodčerpávají z podniku žádné prostředky a svůj zisk realizují až prodejem svého podílu dalšímu subjektu. V současné době se jejich průměrná investice pohybuje ve výši 15 mil. Kč.