Případová studie - Týmová práce

Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Klíčová slova

motivace, frustrace, delegování, týmová práce, týmové role, předpoklady práce týmu, tok informací