Případová studie - Poplach na pracovišti

Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Klíčová slova

motivace, McGregorova teorie, hodnocení, styl vedení, sebenáhled, rozhodování, komunikace, informační tok, bariéry v komunikaci, asertivita, naslouchání, dvojná vazba