1. Studijní materiál: ukázkový příklad s řešením: Hranatá součást - svěrka
  2. Úkoly k samostatné práci:

2.1 Brzda: zadání - řešení

2.2 Držák – fréza: zadání - řešení

2.3 Páka: zadání - řešení

2.4 Svěrka: zadání - řešení

Last modified: Monday, June 11, 2012, 12:07 PM