Section Nom Description
Page Základní informace o studiu
Základní informace o studiu
Fichier Studijní plán kurzu
Studijní plán kurzu
Livre Sylaby jednotlivých předmětů
Sylaby (obsah) jednotlivých předmětů
Veřejná správa Page Shrnutí učiva: PowerPointové prezentace přednášek
PowerPointové prezentace přednášek, autor Ing. Jaroslava Syrovátková
Livre Úvod do problematiky veřejné správy
Syrovátková, J. Úvod do problematiky veřejné správy
Livre Ústavní pořádek České republiky
Syrovátková, J. Ústavní pořádek České republiky
Livre Vybrané problémy veřejné správy
Syrovátková, J. Vybrané problémy veřejné správy
Livre Případová studie: prezident České republiky
Případová studie od Ing. Syrovátkové - volba prezidenta 2013
Základy psychologie, sociální psychologie Livre Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál
Vágnerová, M Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál k tištěným studijním textům
Livre Studijní text Janošová, P. Základy sociální psychologie
Studijní text Janošová, P. Základy sociální psychologie
Livre HadjMoussová, Z. Doplňující text ze sociální psychologie
HadjMoussová, Z. Základy sociální psychologie
Sociální komunikace Fichier Přednáška k modulu Sociální komunikace
PowerPointová prezentace Sociální komunikace, autor Dr. Jana Procházková
Fichier Sociální komunikace - verze k tisku
Přednáška Sociální komunikace - formát pdf., určeno pro tisk
Livre Případová studie - Telefonování

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Livre Případová studie - Náhodné setkání

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Livre Případová studie - Obchodní jednání

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Základy finančních dovedností pro nefinančníky Livre Daňové zákony
Syrovátková, J. Daňové zákony
Livre Peníze, peněžní prostředky, banky
Syrovátková, J. Peníze, peněžní  banky
Livre Finanční řízení pro nefinančníky
Syrovátková, J. Finanční řízení pro nefinančníky. Studijní text.
Page Shrnutí učiva: PowerPointové prezentace přednášek
Syrovátková, J. Přednášky k modulu Základy finančních dovedností pro nefinančníky
Livre Případová studie: Alterntivní formy financování
Ukázky alternativních forem financování
Livre Případová studie: Finanční analýza podnikatelského subjektu
Případová studie, autor Ing. Jaroslava Syrovátková
Livre Případová studie: SWOT analýza podnikatelského subjektu
Případová studie, autor Ing. Syrovátková
Komunikace v pracovním prostředí Livre Případová studie: Telefonické domlouvání schůzky
Případová studie: Telefonické domlouvání schůzky, autor Dr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie: Pohovor
Případová studie: Pohovor, autor Dr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie: Průběh pohovoru
Případová studie: Průběh pohovoru, autor Dr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie: Ještě jednou průběh pohovoru
Případová studie: Ještě jednou průběh pohovoru, autor Dr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie: Pohovor – nepříjemné otázky
Případová studie: Pohovor – nepříjemné otázky, autor Dr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie: Konflikt v kanceláři
Případová studie: Konflikt v kanceláři, autor Dr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie: Kamarádi (na pracovišti)
Případová studie: Kamarádi (na pracovišti), autor Dr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie: Kdo je tu vedoucím?
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie - Poplach na pracovišti
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Livre Případová studie - Týmová práce
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Písemná a elektronická komunikace Page Studijní materiál k předmětu Písemná a elektronická komunikace
Manuál a přílohy, autorka
Fichier Shrnutí učiva: prezentace z přednášky
Prezentace z přednášky Ing. Kovářové
Evropská unie Page PowerPointové prezentace přednášek k 1. semestru
PowerPointové prezentace přednášek Ing. Syrovátkové k předmětu Evropská unie, 1. semestr
Page PowerPointové prezentace přednášek ke 2. semetru
Přednášky Syrovátková, J. Evropská unie, 2. semestr
PC pro pokročilé Page Cvičení 1: Hranaté součásti
Olehlová, M. Hranaté součásti
Page Cvičení 2: Rotační součásti
Olehlová, M. Rotační součásti
Page Cvičení 3: Odlitky
Olehlová, M. Odlitky
Page Cvičení 4: Obrobky
Olehlová, M. Obrobky
Page Cvičení 5: Sestavy
Olehlová, M. Sestavy
Page Cvičení 6: Plechové součásti
Olehlová, M. Plechové součásti
Page Cvičení 7 Knoflíky
Olehlová, M. Knoflíky