Abschnitt Name Beschreibung
Textseite Základní informace o studiu
Základní informace o studiu
Datei Studijní plán kurzu
Studijní plán kurzu
Buch Sylaby jednotlivých předmětů
Sylaby (obsah) jednotlivých předmětů
Veřejná správa Textseite Shrnutí učiva: PowerPointové prezentace přednášek
PowerPointové prezentace přednášek, autor Ing. Jaroslava Syrovátková
Buch Úvod do problematiky veřejné správy
Syrovátková, J. Úvod do problematiky veřejné správy
Buch Ústavní pořádek České republiky
Syrovátková, J. Ústavní pořádek České republiky
Buch Vybrané problémy veřejné správy
Syrovátková, J. Vybrané problémy veřejné správy
Buch Případová studie: prezident České republiky
Případová studie od Ing. Syrovátkové - volba prezidenta 2013
Základy psychologie, sociální psychologie Buch Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál
Vágnerová, M Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál k tištěným studijním textům
Buch Studijní text Janošová, P. Základy sociální psychologie
Studijní text Janošová, P. Základy sociální psychologie
Buch HadjMoussová, Z. Doplňující text ze sociální psychologie
HadjMoussová, Z. Základy sociální psychologie
Sociální komunikace Datei Přednáška k modulu Sociální komunikace
PowerPointová prezentace Sociální komunikace, autor Dr. Jana Procházková
Datei Sociální komunikace - verze k tisku
Přednáška Sociální komunikace - formát pdf., určeno pro tisk
Buch Případová studie - Telefonování

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Buch Případová studie - Náhodné setkání

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Buch Případová studie - Obchodní jednání

Případová studie k předmětu Sociální komunikace,
Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová

Základy finančních dovedností pro nefinančníky Buch Daňové zákony
Syrovátková, J. Daňové zákony
Buch Peníze, peněžní prostředky, banky
Syrovátková, J. Peníze, peněžní  banky
Buch Finanční řízení pro nefinančníky
Syrovátková, J. Finanční řízení pro nefinančníky. Studijní text.
Textseite Shrnutí učiva: PowerPointové prezentace přednášek
Syrovátková, J. Přednášky k modulu Základy finančních dovedností pro nefinančníky
Buch Případová studie: Alterntivní formy financování
Ukázky alternativních forem financování
Buch Případová studie: Finanční analýza podnikatelského subjektu
Případová studie, autor Ing. Jaroslava Syrovátková
Buch Případová studie: SWOT analýza podnikatelského subjektu
Případová studie, autor Ing. Syrovátková
Komunikace v pracovním prostředí Buch Případová studie: Telefonické domlouvání schůzky
Případová studie: Telefonické domlouvání schůzky, autor Dr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie: Pohovor
Případová studie: Pohovor, autor Dr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie: Průběh pohovoru
Případová studie: Průběh pohovoru, autor Dr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie: Ještě jednou průběh pohovoru
Případová studie: Ještě jednou průběh pohovoru, autor Dr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie: Pohovor – nepříjemné otázky
Případová studie: Pohovor – nepříjemné otázky, autor Dr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie: Konflikt v kanceláři
Případová studie: Konflikt v kanceláři, autor Dr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie: Kamarádi (na pracovišti)
Případová studie: Kamarádi (na pracovišti), autor Dr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie: Kdo je tu vedoucím?
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie - Poplach na pracovišti
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Buch Případová studie - Týmová práce
Případová studie - Autorka: PhDr. Stanislava Exnerová
Písemná a elektronická komunikace Textseite Studijní materiál k předmětu Písemná a elektronická komunikace
Manuál a přílohy, autorka
Datei Shrnutí učiva: prezentace z přednášky
Prezentace z přednášky Ing. Kovářové
Evropská unie Textseite PowerPointové prezentace přednášek k 1. semestru
PowerPointové prezentace přednášek Ing. Syrovátkové k předmětu Evropská unie, 1. semestr
Textseite PowerPointové prezentace přednášek ke 2. semetru
Přednášky Syrovátková, J. Evropská unie, 2. semestr
PC pro pokročilé Textseite Cvičení 1: Hranaté součásti
Olehlová, M. Hranaté součásti
Textseite Cvičení 2: Rotační součásti
Olehlová, M. Rotační součásti
Textseite Cvičení 3: Odlitky
Olehlová, M. Odlitky
Textseite Cvičení 4: Obrobky
Olehlová, M. Obrobky
Textseite Cvičení 5: Sestavy
Olehlová, M. Sestavy
Textseite Cvičení 6: Plechové součásti
Olehlová, M. Plechové součásti
Textseite Cvičení 7 Knoflíky
Olehlová, M. Knoflíky