Studijní materiál se vztahuje vždy k jednotlivýcm lekcím. Kliknutím na modrý text se materiál otevře.

1. Úvodní blok, co nás čeká, jak na to. Elektronická pošta

a. Založení e-mailové schránky na Seznam.cz (3 strany)
b. Přihlášení a odhlášení z e-mailu, základní orientace (2 strany)

2. Elektronická pošta

a. Odeslání nové e-mailové zprávy (1 strana)
b. Čtení příchozích e-mailových zpráv (1 strana)
c. Odpovídání na e-mailové zprávy, přeposílání dál (2 strany)

3. Přílohy v elektronické poště

a. Odeslání e-mailové zprávy s přílohou (1 strana)
b. Uložení došlé přílohy z e-mailu do počítače (1 strana)
c. Odeslání velké přílohy pomocí tzv. úschovny (1 strana)
d. Příjem zásilky z tzv. úschovny (1 strana)

4. Nepamatujeme si e-mailové adresy

a. Uložení e-mailových adres do adresáře (2 strany)
b. Použití uložených adres z adresáře (1 strana)

5. Práce se složkami a soubory

a. Různé režimy zobrazení v průzkumníku (2 strany)
b. Přesun a kopie složek a souborů (4 strany)

6. Práce se složkami a soubory.

a. Přejmenování složek a souborů. (1 strana)

7. Pokročilé funkce MS Word.

a. Co je odstavec, základní vlastnosti. (3 strany)
b. Řídící znaky, základní pravidla při psaní dokumentů. (2 strany)

8. Pokročilé funkce MS Word.

a. Odrážky a číslování. (2 strany)
b. Víceúrovňové seznamy. (2 strany)
c. Záhlaví a zápatí, číslování stránek. (2 strany)

9. Styly odstavců v MS Word.

a. Styly odstavců, aplikování na odstavce. (1 strana)
b. Automatický obsah. (2 strany)

10. Tabulky v MS Word.

a. Vložení tabulky, sloupce, řádky. (2 strany)
b. Pozadí buněk a styly tabulky. (2 strany)

Last modified: Monday, 13 December 2010, 11:57 AM