OBCHODNÍ REJSTŘÍK


Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje
o podnikatelích a vede ho příslušný rejstříkový soud.

Do obchodního rejstříku se zapisují:
- akciové společnosti, družstva, evropská zájmová hospodářská sdružení, komanditní společnosti, odštěpné závody, organizační složky podniku zahraničních osob, příspěvkové organizace, s.r.o., v.o.s., evropské družstevní společnosti, evropské společnosti, cizí právnické osoby, které přenesly sídlo na území ČR
- dále se zapisují: nadace, nadační fondy, obecně prospěšné organizace, společenství vlastníků jednotek
- fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají (povinný zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období 120 mil. Kč) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis


Zapisuje se:
- firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště
- předmět podnikání
- právní forma právnické osoby
- u fyzické osoby rodné číslo nebo datum jejího narození, nebylo-li jí rodné číslo přiděleno
- identifikační číslo (IČO), které podnikateli přidělí rejstříkový soud, potřebná identifikační čísla sdělí rejstříkovému soudu příslušný orgán státní správy
- jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce, je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem
- jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná
- u právnické osoby identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno
- další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis
+ změny těchto údajů

Příklad Úplného výpisu z obchodního rejstříku firmy APEX-CZ, s.r.o. uveden v Příloze č.1


Zapisují se také další údaje specifické pro jednotlivé typy právnických osob a další údaje. Rejstřík také obsahuje Sbírku listin, která obsahuje důležité listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. Zakladatelskou smlouvu společnosti).


Podle obchodního zákoníku se musí uvádět údaje, týkající se subjektu na faktury, např.:

Název společnosti: Raiffeisenbank a.s.
Sídlo společnosti: Hvězdova 2b, Praha 4, 140 78
IČO: 492 40 901
DIČ: CZ 492 40 901


Návrh na zápis:
- lze podat v listinné nebo elektronické podobě (to platí obdobně pro dokládání listin prokazujících skutečnosti uvedené v návrhu a listin zakládaných do sbírky listin). Zápis v elektronické podobě může podat pouze osoba podepsaná s uznávaným elektronickým podpisem
- lze podat pouze na formuláři, podpis musí být úředně ověřen ( formuláře stanoví Ministerstvo spravedlnosti)
- musí být podán bez zbytečného odkladu


Důležitý je také princip publicity. Princip formální publicity spočívá v tom, že obchodní rejstřík je přístupný každému, že každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin. Princip materiální publicity spočívá v tom, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav. To spočívá na principu dobré víry.
Řízení o zápisu do Obchodního rejstříku upravuje Občanský soudní řád.Příloha č.1

Ú p l n ý    v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 31964
________________________________________
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
________________________________________
Datum zápisu: 16.října 1998
Obchodní firma: APEX-CZ, s.r.o.
Zapsáno: 16.října 1998
Sídlo: Brno, Zákoutí 43, okres Brno-město, PSČ 616 00
Zapsáno: 16.října 1998 Vymazáno: 19.června 2000

Bílovice nad Svitavou, Tyršova 465, PSČ 664 01
Zapsáno: 19.června 2000 Vymazáno: 12.října 2004

Brno, Stojanova 6, PSČ 602 00Zapsáno: 12.října 2004
Identifikační číslo: 255 42 036Zapsáno: 16.října 1998
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
-  obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a
prodej
Zapsáno: 16.října 1998-  zprostředkovatelská činnost
Zapsáno: 16.října 1998 Vymazáno: 1.března 2005
-  ekonomicko organizační poradenství
Zapsáno: 16.října 1998 Vymazáno: 1.března 2005
-  dokončovací stavební práce
Zapsáno: 1.března 2005-  inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zapsáno: 1.března 2005-  zprostředkování obchodu a služeb
Zapsáno: 1.března 2005-  správa a údržba nemovitostí
Zapsáno: 1.března 2005-  činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Zapsáno: 1.března 2005-  činnost technických poradců v oblasti elektrotechniky, stavebnictví a architektury
Zapsáno: 1.března 2005-  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Zapsáno: 1.března 2005
Statutární orgán:
Jednatel: Ing. Ladislav Bok, r.č. 430211/435
Brno, Vlčnovská 9, okres Brno-město, PSČ 629 00
Zapsáno: 16.října 1998 Vymazáno: 19.června 2000
Jednatel: Ing. Pavel Průša, r.č. 550513/2468
Brno, Úprkova 1, okres Brno-město, PSČ 621 00
Zapsáno: 16.října 1998 Vymazáno: 19.června 2000
jednatel: Alena Carbolová, r.č. 566224/2168
Brno, Oblá 32, PSČ 634 00
den zániku funkce:  2.října 2002
Zapsáno: 19.června 2000 Vymazáno: 12.října 2004
jednatel: Ing. Karel Carbol, r.č. 470430/429
Bílovice nad Svitavou, Šebelova 695, PSČ 664 01
den vzniku funkce:  2.října 2002
den zániku funkce:  16.března 2004
Zapsáno: 12.října 2004 Vymazáno: 12.října 2004
jednatel: Ing. Lukáš Telecký, r.č. 740318/3986
Brno, Stojanova 6, PSČ 602 00
den vzniku funkce:  16.března 2004Zapsáno: 12.října 2004
jednatel: Ing. Lukáš Telecký, r.č. 740318/3986
Brno, Stojanova 6, PSČ 602 00
den vzniku funkce:  16.března 2003
Zapsáno: 12.října 2004 Vymazáno: 12.října 2004
Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně.
Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti
připojí svůj podpis jeden z jednatelů.
Zapsáno: 16.října 1998
Společníci:
Ing. Ladislav Bok, r.č. 430211/435
Brno, Vlčnovská 9, okres Brno-město, PSČ 629 00
Vklad: 76 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 16.října 1998 Vymazáno: 19.června 2000

Ing. Pavel Průša, r.č. 550513/2468
Brno, Úprkova 1, okres Brno-město, PSČ 621 00
Vklad: 24 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 16.října 1998 Vymazáno: 19.června 2000

Alena Carbolová, r.č. 566224/2168
Brno, Oblá 32, PSČ 634 00
Vklad: 51 000,- Kč
Splaceno: 51 000,- Kč
Zapsáno: 19.června 2000 Vymazáno: 12.října 2004

Vladimir Alxeev, dat. nar. 25.06.1954
Timaševsk okres Krasnodar, Strojitělnaja 61
Ruská federace
Vklad: 49 000,- Kč
Splaceno: 49 000,- Kč
Zapsáno: 19.června 2000 Vymazáno: 12.října 2004

Ing. Lukáš Telecký, r.č. 740318/3986
Brno, Stojanova 6, PSČ 602 00
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 100 % Zapsáno: 12.října 2004
Základní kapitál: 100 000,- KčZapsáno: 16.října 1998
________________________________________
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 23.03.09 10:52:14
Údaje platné ke dni 23.03.2009, 6:00
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM