POLSKO


1. Obecné informace

Originální název: Rzeczpospolita Polska Český název: Polská republika
Rozloha: 312 685 km2 Státní zřízení: republika
Využití plochy: 47 % orná půda, 13 % pastviny, 29 % lesy, 11 % ostatní Datum vzniku: 1918

Hlavní město: Varšava (1 641 000 obyv.) Další města (tis. obyv.): Lódź 828, Krakov 746
Správní členění: 16 vojvodství Forma vlády: parlamentně prezidentská

Hlava státu (2006): Lech KACZYNSKI Předseda vlády (2006): Jaroslaw KACZYNSKI
Členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD
Počet obyvatel (2006): 38 536 869 Hustota zalidnění: 124 obyv./km2
Národnostní složení: Poláci 98 %, Němci, Ukrajinci Náboženství: katolíci 95 %
Věkové složení: 0-14 r. 18,39 %, 15-64 r. 69,17 %, nad 65 r. 12,44 % Roční přirozený přírůstek: 0,02 %
Střední délka života - muži: 69,26 let Střední délka života - ženy: 77,82 let
Gramotnost: 99% Urbanizace: 62,5 %
Úřední jazyk: polština
Tvorba HDP: 59,6 % služby, 36,6 % průmysl, 3,8 % zemědělství Zaměstnanost: 50,4 % služby, 22,1 % průmysl, 27,8 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 514 mld. USD HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 13 300 USD
Inflace (2005): 2,2 % Hospodářský růst: 3,2 %
Nezaměstnanost (2005): 18,2 % Dluh (2005): 101,5 mld. USD
Vývoz: stroje a dopravní prostředky, potraviny
Dovoz: stroje a dopravní prostředky, chemikálie
Odběratelské země: Německo, Itálie, Nizozemsko, Francie, VB, Česká republika
Dodavatelské země: Německo, Itálie, Francie, Rusko

Polsko je největší z východoevropských zemí, které vstoupily v květnu 2004 do EU. Polsko je velikostí srovnatelné s Itálií nebo Německem a s populací čítající přibližně
39 miliónů patří mezi nejvlivnější a nejpozoruhodnější země střední a východní Evropy. Polsko je stabilní demokracií s bohatou historií a kulturním dědictvím.

2. Nakupování v Polsku

Otvírací doby se mohou hodně různit a je obtížné stanovit nějaké pravidlo. Většina obchodů s potravinami je v pracovní dny otevřena od 7 hod ráno do 7 hod večer, ale je zde mnoho výjimek. Menší obchody zavírají v sobotu dříve a v neděli nemívají otevřeno vůbec. Najdete zde rovněž množství supermarketů patřících k mezinárodním řetězcům, které mívají často otevřeno sedm dní v týdnu, a to až do pozdních hodin. Moderní nákupní střediska rostou ve všech větších městech jako houby po dešti; zvláště ve Varšavě nemá boom nákupních středisek obdoby v žádném jiném městě východní Evropy. Zvláštním prvkem jsou “bazary” (tržiště), které se obvykle nacházejí v blízkosti městských center. Vedle čerstvého ovoce
a zeleniny je zde k dostání téměř cokoli.

3. Obchody v Polsku

V letech 2006-2007 vzniklo v Polsku několik desítek obchodních center. Celkové náklady na jejich stavbu přesáhly 4 miliardy PLN. V nových centrech je k pronajmutí
1,3 milionů m2 obchodní plochy. Pro srovnání: v objektech postavených za posledních
10 let vzniklo 3 miliony m2 plochy.
V roce 2007 mnoho super- a hypermarketů změnily loga a názvy, což je důsledek transakcí uzavřených v roce 2006. Především zmizely hypermarkety Geant, spravované francouzskou společností Casino. Síť Real, patřící německé skupině Metro, převzala
od Casino Poland za částku 224 miliony euro 19 stávajících Geantů a dalších 7, které se staví nebo existují v podobě plánů. Casino prodalo také 220 obchodů Leader Price britskému řetězci Tesco. Hodnota transakce dosáhla 72 miliony liber.
Třetí a zároveň největší transakcí v roce 2006 byla koupě realizována Carrefourem
za částku 375 milionů euro 179 supermarketů Albert a 15 obchodů Hypernova, jež jsou součásti Ahold Polska. Tato poslední transakce byla pro firmu Carrefour příslovečným "být, či nebýt". Zainteresovaní tvrdí, že pokud by se nepodařilo převzít obchody Aholdu, Francouzi by s největší pravděpodobností opustili polský trh. Oficiální důvod odchodu Aholdu z Polska je úmysl přenést investice do Česka, kde je tato společnost lídrem na trhu. Neoficiální zdroje hovoří, že Casino se svých obchodů v Polsku zbavilo, jelikož nezískalo uspokojivou pozici.

Stále větší koncentrace
Centralizace maloobchodu v Polsku není v evropském měřítku ničím výjimečným. Téměř ve všech zemích EU je tento trh rozdělen mezi několik velkých hráčů a vypadá to, že nejinak tomu bude i v Polsku.
Výše uvedené převzetí a fúze pouze potvrzují obecně známou pravdu, že boj o pozice na polském trhu je stále silnější a vydrží pouze nejsilnější. Však také je oč bojovat, jedná
se o podíl na trhu v hodnotě 135,5 miliard PLN. Přesně tolik Poláci v roce 2005 utratili
v maloobchodech. Hlavní evropští hráči chtějí pro sebe získat největší možnou část tohoto trhu, proto konkurence kupuje nebo se spojuje v Polsku stále více firem. Dle mínění expertů je ve většině zemí EU koncentrace mnohem větší než v Polsku a změny vlastníků uskutečněné během posledních měsíců jsou pouhým začátkem. Ve srovnání s mnoha zeměmi vypadá polský trh velice decentralizovaně a podíl žádného z velkých hráčů nepřesáhl 8 %.
V Německu, na Slovensku, Španělsku patří prvním deseti obchodním společnostem více než 80 % celkových příjmů sektoru FMCG, v Polsku tento podíl nepřesahuje 25 %.
Konsolidace na trhu hyper- a supermarketů, tedy zmenšování počtu firem, způsobí, že obchodní řetězce se budou v konkurenčním boji snažit více využít speciálních nabídek, tedy věrnostních programů, atraktivních lokalizací obchodů, sortimentu nebo kvality obsluhy.
Probíhající konsolidace a vlastnických změn se nejvíce obávají majitelé malých rodinných obchodů, které jsou mnohdy jediným zdrojem příjmů jejich majitelů. Mnoho obchůdků se již nyní hroutí pod tlakem nízkých cen.
Již několik let se v Polsku objevují tzv. centra třetí generace, ve kterých kromě marketu a nákupní galerie je rovněž zábavní část: restaurace, kino, bowling atd. Kromě nákupů zde lze trávit také volný čas.

Mini hypermarkety
Dle zprávy ConsumerScan Gfk Polonia, rok od roku klesá počet tradičních maloobchodů. Ještě v roce 1998 jich bylo téměř 156,5 tisíc, ke konci roku 2005 – pouhých 130 tisíc Poláci si oblíbili super- a hypermarkety. V roce 1998 jich bylo 930, v roce 2005
již 2346.
Pouze někteří z Poláků si ještě pamatují, že na začátku 90. let hypermarkety byly spíše postrachem než nákupním centrem. Často byly obviňovány, že ničí polské hospodářství, že
se jejich majitelé obohacují, ale neplatí žádné daně. I přes tato nařčení si je polští konzumenti velmi oblíbili..., avšak více než polovina polských domacností tvrdí, že častěji nakupuje
v tradičních pultových obchodech na sídlištích (v těchto obchodech nakupuje pouze 12 % Slováků a 5 % Čechů). Dalších 17 % používá také blízké obchody, ale samoobslužné.
Z průzkumu GfK Polonia vyplývá, že nejdůležitějším kritériem při volbě obchodu je jeho lokalizace. Na druhém místě jsou příznivé ceny a dále zvyk, široká nabídka a profesionální obsluha.
Velké obchodní řetězce se z těchto průzkumů ponaučily a začínají "útočit" na sídliště
a menší města. Před několika měsíci Carrefour otevřel v Ostródzie Express – malý obchod
s levným zbožím a britská síť Tesco stále rychleji staví svoje Jedničky – samoobsluhy
s plochou do 1000 m2. Dalším krokem bude otevírání ještě menších obchodů - Tesco Express.
Zda-li se gigantům známým především díky svým hypermarketům podaří dobýt tzv. polskou provincii? Je jasné, že je to nelehký úkol. Velcí hráči trhu s hypermarkety se utkají
s potravinovými diskonty, které již tamní trh znají a jejichž rozvojové plány pro příští léta jsou stejně ambiciózní.

Módní diskonty
Diskont je přijatý název pro supermarket střední velikosti specializující se na zboží
v nejnižších cenových hladinách, bez ohledu na jeho kvalitu, často vyráběného pro potřeby těchto obchodů. V diskontech je obvykle značně menší výběr zboží než v hypermarketech
a není zde k dostání "luxusní" zboží. Sortiment se omezuje do 1000-2000 základních výrobků, z nichž podstatnou část tvoří vlastní značky, vyráběné na objednávku řetězce. V případě Leader Price je to 100 % produktů, Biedronky – cca 80 % a Plusu – více než 30 %. Plocha obchodu je nejčastěji cca 500 m2.
Diskonty dokážou velice pružně reagovat na potřeby trhu, zavádět nový sortiment, nové ceny. Stejně tak dokáže řetězec rychle otevřít nový obchod a protože potřebuje menší plochu než hypermarket, může ho lokalizovat i na sídlišti.
Polský trh diskontního prodeje se rozvíjí teprve několik let. Za tuto krátkou dobu vyrostlo několik tisíc nových prodejen jednotlivých řetězců. Nejznámějšími jsou: Leader Price, Biedronka, Plus, Lidl, Netto. Diskonty se rozvíjejí velice rychle. Ke konci minulého roku jich bylo více než 1,5 tisíce a do roku 2010 by měl jejich počet vzrůst o další tisíc. Téměř každý čtvrtý polský konzument nakupuje potraviny v diskontech. Mají téměř 11% podíl
na příjmech z polského maloobchodu.
Dle četných analytiků jsou diskonty v Polsku jednou z nejrychleji se rozvíjejících forem současného obchodu. Velké supermarkety mohou narazit na problémy se získáním tohoto sektoru, jelikož trh je mnohem více koncentrovaný. Působí zde pět zahraničních řetězců, z nichž stojí v popředí Biedronka – ke konci roku 2006 provozovala 905 prodejen. Firma plánuje, že v roce 2007 počet stoupne na 1000. Dle průzkumů je Biedronka nejoblíbenějším maloobchodním řetězcem v Polsku, pravidelně zde nakupuje až 46 % dotazovaných.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM