HOLANDSKOZákladní informace
Počet obyvatel: 16,3 milionu
Rozloha: 41 865 
Hustota zalidnění: 394 obyv./

Maloobchod v Holandsku stále roste
Dle průzkumu dosahuje holandské maloobchodní odvětví silného růstu každý rok.  Hlavním důvodem byl v posledních letech velmi rychlý hospodářský růst, který vedl k nárůstu spotřebitelské kupní síly, silnému rozšiřování větších subjektů, jako jsou nákupní střediska, hypermarkety, supermarkety a další, a vstupu a silné expanzi mezinárodních maloobchodníků v mnoha oblastech. V Nizozemí se v současné době stále více a více objevuje vytlačování menších obchodů většími a finančně zajištěnějšími obchodními řetězci.

Nové obchodní řetězce nabírají na síle
V každém odvětví, ať už hovoříme o prodeji oblečení či prodeji automobilů, se vždy setkáváme s konkurencí. Není tomu jinak ani v již nastíněné otázce maloobchodních řetězců v Holandsku. Ve většině maloobchodních kanálů můžeme narazit na velmi silnou konkurenceschopnost jednotlivých prodejců. Velkou roli zde hrají řetězce jako je Royal Ahold NV, Inter IKEA Systems Holding NV, C&A Nederland BV a AS Watson (Health & Beauty Europe), některé budou podrobněji zmíněny v následující kapitole.

Internetový maloobchod pokračuje v silném růstu
Holanďané patří mezi největší uživatele internetu v Evropě, více než 75% domácností v Holandsku disponuje vysokorychlostním připojením. Tím je jasné, že jsou zde jedny z nejlepších podmínek pro vznik a následný růst internetového maloobchodu, než kdekoliv jinde na světě. Můžeme zaznamenat velmi silný růst internetového retailingu v druhém čtvrtletí roku 2008. V současnosti nabývá tzv. „Online shop systém“ na síle a začíná být velkou silou v celkovém pohledu na maloobchod Nizozemí. V prvopočátcích, kdy internet začínal být každodenní součástí našeho života, převládaly mezi spotřebiteli pocity skepse a obavy, že by takový způsob prodeje zboží mohl fungovat a být spolehlivý. Ale ony pocity rychle opadly a dnes se setkáváme se stále více lidmi, kteří tento způsob nakupování upřednostňují a vyhledávají.

Velké obchodní řetězce pokračují v dominanci
Royal Ahold je jedním z nejvíce rozšířených obchodních řetězců v Holandsku. U nás se setkáváme s podobným řetězcem Ahold a.s.. Dalším řetězcem je Albert Heyn, což je podružný maloobchod společnosti Royal Ahold. Již zmíněná Inter IKEA si v Holandsku drží velkou oblibu, v porovnání s ostatními státy je na tom Holandsko podobně. Nesmíme zapomenout ani na Spar International, který je považován za mezinárdní obchodní řetězec v Evropě. Neméně známým je v Nizozemí De Boer, který je členem skupiny De Jong supermarketů a Trekpleister lékáren. Největší hypermarketovou organizací je KonMar, který je součástí společnosti Vendex. V oblasti farmacie si první místo drží koncern Brocacef.

Z menších maloobchodů můžeme zmínit např. C1000, což je především supermarketový řetězec, a další jako například Edah (další člen Vendexu) a v neposlední řadě Vomar. Ale tyto menší obchody jsou v současném rozpoložení na ústupu. Stále častěji se u běžných holandských spotřebitelů setkáváme s oblibou velkých a větších obchodních řetězců.

Pozitivní vyhlídky, ale stále častější starosti
Pokud hovoříme o prognóze v oblasti retailingu v Nizozemí můžeme upřímně říci, že se stále pohybuje v plusu a v nadcházejících 5ti letech zde můžeme i nadále hovořit o rostoucí tendenci. Mezinárodní hospodářská krize, která napadla světovou ekonomiku, v roce 2008 možná naruší tyto velmi pozitivní vyhlídky. Ekonomická recese na hlavních světových trzích je více než pravděpodobná a může mít negativní vliv i na nizozemskou ekonomiku, navzdory faktu, že v současnosti tamní ekonomika roste. Dle oficiálních vyhlídek bude holandské hospodářství skromně růst, s čímž i souvisí růst retailingu.

Zdroje
www.euromonitor.com
users.skynet.be
www.ah.nl
www.spar-int.com
www.boerwink.nlLast modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM