GLOBÁLNÍ RETAILING NA KYPRU

Obrázek mapy státu a státní vlajky
Mapa: http://www.hkvysehrad.cz/mapy/kypr.jpg
Vlajka: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Cyprus.svg

Kypr je třetí největší ostrov ležící ve Středozemním moři (větší jsou jen Sicílie a Sardinie). Nachází se přibližně 113 kilometrů od pobřeží Turecka. Přestože kulturně i historicky náleží k Evropě, geograficky je součástí Asie.
V současnosti je rozdělen na čtyři části. Těmi největšími je Kyperská republika na jihu a Severokyperská turecká republika na severu. Mezi nimi se nachází nárazníková zóna kontrolovaná ozbrojenými silami OSN zabraňující užšímu kontaktu a tedy i možným roztržkám mezi oběma republikami. Čtvrtou a nejmenší oblastí jsou vojenské základny Akrotiri a Dhekelia na jihu patřící Velké Británii.

Rozloha
Rozloha ostrova je 9 251 km2, z toho 43 % území se nachází mimo jurisdikci vlády Kyperské republiky (37 % území je obsazeno tureckými vojsky, na 3 % území jsou britské vojenské základny a 3 % území zabírá nárazníkové pásmo, v němž operují vojenské jednotky OSN - UNFICYP).

Zeměpisné souřadnice: 35°00´ severní zeměpisné šířky, 33°00´ východní zeměpisné délky.

Oficiální název státu
Kyperská republika, Kypriaki Dimokratia (řecky), Kibris Cumhuriyeti (turecky), Republic of Cyprus (anglicky)

Stručná charakteristika politického systému
Státní zřízení pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Kyperská republika je nezávislým státem s prezidentským systémem vlády. Podle Ústavy z roku 1960
přísluší výkonná moc prezidentovi republiky, který ji vykonává prostřednictvím jím jmenované Rady ministrů (vlády). Volby prezidenta se konají jednou za 5 let (naposledy 24.2.2008).
Volby do Sněmovny reprezentantů (parlamentu) se konají v pětiletém cyklu, poslední se uskutečnily dne 21. května 2006. Sněmovna reprezentantů má 80 poslanců, přičemž od r. 1964 je obsazováno pouze 56 křesel náležejících řeckým Kypřanům. Maronité, Arméni a Latinové (náboženské menšiny) mají, každá, svého zástupce v parlamentu v pozici pozorovatele. Parlamentní volby nemají přímý vliv na složení vlády.
V posledních parlamentních volbách přesáhlo práh potřebný pro účast v parlamentu (1,8 %)  6 politických stran, které získaly na základě proporčního systému ve Sněmovně reprezentantů následující zastoupení: AKEL 18 křesel, DISY 18 křesel, DIKO 11 křesel, EDEK 5 křesel, EP 3 křesla a GP 1 křeslo.

Hlava státu (jméno, kompetence)
Demetris CHRISTOFIAS /AKEL/ - prezident republiky, zároveň předseda vlády.

Kyperská republika (jižní řecká část)
Prezident: Dimitris Christofias
Populace: 801 600
HDP na hlavu: 27 047 USD
Měna: Euro

Návštěva Severokyperské republiky
Mapa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NCyprus_location.svg
Vlajka:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus.svg

Severokyperská turecká republika             
Prezident: Mehmet Ali Talat
Populace: 265 100
HDP na hlavu: 11 837 USD
Měna: turecká lira (TLR) 

Pro přechod mezi oběma republikami platí poněkud zvláštní pravidla. Zatímco turista z jihu může hranici bez problémů překročit a užívat si na severu všech památek, které sem návštěvníky táhnou především, návrat už je o něco složitější.
Celníci jižní Kyperské republiky při návratu často požadují jako důkaz, že turista vstoupil na Kypr „legálně“, předložení letenky. Vstup přes severní část je totiž považován za nelegální, a proto cizinci, kteří letenku nepředloží nebo předloží, ale mají na ní dokladován přílet do turecké části Kypru, nebudou na jih přes hranice puštěni.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
Úřední jazyky: řečtina a turečtina
Další nejčastěji používaný jazyk: angličtina

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
do 31.12.2007 - kyperská libra (CYP) = 100 centů
od 1.1.2008 - EURO - pevný kurz 1 EUR = 0,585274 CYP

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
Administrativně správní členění: Kypr je rozdělen na šest administrativních oblastí: Nikósie, Famagusta, Limassol, Pafos, Larnaka a Kyrenie.
Hlavní město: Nikósie (řecky Lefkosia) 234 060 obyvatel včetně 41 060 obyvatel turecko kyperského sektoru
Další města: Limassol (řecky Lemesos) 151 200 obyvatel, Larnaka 67 300 obyvatel, Pafos 41 300 obyvatel, Famagusta 21 330 obyvatel, Kyrenia 7 580 obyvatel

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva
Počet obyvatel: Počet obyvatel celého ostrova je odhadován na 867 600, z nichž ve vládou kontrolovaných územích žije 778 700 obyvatel. Podle odhadu úřadu KR žije na okupovaných územích 88 900 obyvatel (odhad za rok 2006)
Hustota obyvatel na 1 km2: 94 osob/km2 při započítání všech obyvatel celého ostrova s výjimkou cizích vojsk, 148 osob/km2 na vládou kontrolovaném území (tj. 57 % rozlohy státu). Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 51 %.

Národnostní složení
Řečtí Kypřané 79,1 % (včetně Maronitů, Arménů a Latinů), turečtí Kypřané 10,7 % a cizinci s trvalým pobytem na Kypru 10,2 %.

Náboženské složení
Řečtí Kypřané se hlásí k řecké pravoslavné církvi, turečtí Kypřané k islámu. Na Kypru působí též maronitská, arménská, katolická a anglikánská církev.

HDP na obyvatele:
v roce 2004 - 17167 Euro
v roce 2005 - 17760 Euro
v roce 2006 - 18725 Euro
v roce 2007 - 19860 Euro
v roce 2008 - 21454 Euro

Obchodní podmínky
Právní formy podnikání:
Akciová společnost

Společnost s ručením omezením – počet společníků může být 1 až 50. Výše minimálního kapitálu není stanovena zákonem, ale obecně platí, že se min. výše základního kapitálu pohybuje ve výši 1.000 EUR. Minimální vklad jednoho společníka je stanoven na 1 EUR.

Veřejná obchodní společnost – musí být zaregistrována v Registru obchodních společností do 1 měsíce od založení. Do registru se vkládají informace o jménu společnosti, adrese, předmětu činnosti,  atd. V.o.s. může mít 2 – 20 společníků, v případě výkonu bankovní činnosti max. 10 společníků. Registrační poplatek je stanoven na 102,52 EUR.

Komanditní společnost – obdoba k.s. v ČR. Registrační poplatek je stanoven na 102,52 EUR.

Podnik jednotlivce / OSVČ

Založení společnosti s ručením omezeným: Přibližná délka procesu založení: cca 2 týdny
Přibližné náklady na založení: min. cca 620 EUR
Registrace OSVČ: je potřeba zaslat žádost o registraci do obchodního rejstříku (Registrar of Companies).
Za schválení jména podniku se vybírá poplatek ve výši 12 EUR, v případě zrychleného
zápisu 25 EUR.

Založení pobočky nebo kanceláře:
Do jednoho měsíce od založení pobočky je nutné do obchodního rejstříku (Registrar of Companies) vložit následující informace:
- Notářsky ověřenou kopii stanov a společenské smlouvy podniku;
- Seznam ředitelů a jednatelů společnosti;
- Jména a adresy osob sídlících na Kypru pověřených jednat jménem společnosti.

Daňový systém
Pro zdanění příjmů na Kypru je rozhodující, zda se jedná o kyperského daňového
rezidenta či nerezidenta. Rezidentem je každá fyzická osoba, která pobývá v příslušném
kalendářním roce na Kypru více než 183 dní. U právnické osoby je za rezidenta
považovaná firma, která má řízení a kontrolu na Kypru. U rezidentů jsou zdaněny
všechny příjmy tj. plynoucí jak ze zdrojů na Kypru, tak v zahraničí, zatímco
u nerezidentů jsou zdaněny pouze příjmy dosažené na Kypru, u právnické osoby
prostřednictvím její stálé provozovny umístěné na Kypru.

Přímé daně
Daň z příjmu fyzických osob:
Zdanitelný příjem (EUR) - sazba (%)
do 19.500                      0
19.501 — 28.000        20
28.001 – 36.300          25
nad 36.300                  30
Od daně jsou osvobozeny např. úroky, dividendy, jednorázová odměna při odchodu do
důchodu, odškodnění v případě úmrtí či úrazu, zisky z prodeje cenných papírů či sumy
plynoucí fyzické osobě z plateb do schválených fondů (různé typy spoření).
Daňové povinnosti podniku jednotlivce
Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí 11,6 % ze svého příjmu do Fondu sociálního pojištění.

Nepřímé daně
DPH: na Kypru má čtyři sazby sazby – 15 %, 8 %, 5 % a 0%.

Od DPH jsou osvobozeny:
zdravotnické služby;
pojištění a finanční služby;
převod nemovitého majetku;
poštovní služby.
Povinnost registrace k DPH vyvstává v okamžiku obratu převyšujícího 15.600 EUR
v předchozích 12 měsících.
Spotřební daně : se odvádí především za:
paliva (minerální oleje, uhlovodíky, bezolovnatý benzín, motorový olej, plynový
motorový olej, kerosin do motoru, těžký topný olej, zkapalněný motorový plyn,
přírodní plyn, uhlí a koks na topení)
motorová vozidla (podle kategorie vozidla a objemu motoru)
alkohol (ethylalkohol, pivo, meziprodukty)
tabák a tabákové výrobky
kožené oděvy
kohoutky a baterie, koupelnové příslušenství z drahých kovů

Daně
Pojďme se ale podívat na to nejlákavější, čím Kypr vábí podnikatele, a tím jsou daňové zákony.

Základní vlastnosti
Zisk ke zdanění podléhá lineární sazbě 10 %, která je absolutně nejnižší sazbou v EU.
Kypr těží ze svého členství v EU a z přístupu k výhodám (osvobození od srážkových daní), jež poskytují směrnice EU Parent-Subsidiary Directive (pro dividendy - matka musí držet min. 15% podíl, od 1. 1. 2009 jen 10%) a EU-Interest and Royalty Directive (pro úroky a licenční poplatky). Tyto směrnice při splnění podmínek osvobozují od srážkových daní finanční toky mezi společnostmi rezidentními v EU. Využít lze i početnou síť Smluv o zamezení dvojího zdanění, kterých má Kypr uzavřených několik desítek a jež uvalované srážkové daně většinou významně snižují.
Kyperská legislativa neobsahuje žádná pravidla o kapitálové přiměřenosti, a lze tak financovat investice těchto kyperských společností převážně dluhově bez nutnosti nových kapitálových vstupů.
Ztráta společnosti může být započtena oproti ziskům v následujících letech, a to i oproti zisku společností ve skupině.
Zisky stálé provozovny kyperské společnosti v cizí zemi jsou také na Kypru od daně osvobozeny, za stejných podmínek jako dividendy. Ztráty stálé provozovny mohou být započteny proti kyperským příjmům.
Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů ve společnostech
Kyperská společnost neplatí žádnou daň z prodeje cenných papírů, ať už se jedná o akcie obchodované na burze nebo nakoupené jinou cestou. Osvobozeny jsou i prodeje podílů v dceřiných společnostech.
Není stanovena ani žádná min. doba držby pro osvobození. Je tedy možné dnes nakoupit a zítra prodat s nulovým zdaněním, což v ČR není vždy možné.
Na příjem kyperské společnosti z prodeje podílů a akcií se nevztahuje srážková ani zajišťovací daň. V praxi tedy lze založit kyperskou společnost, otevřít účet u brokera a realizovat obchody s akciemi osvobozené od zdanění.
Dividendy
Dividendy jsou v případě kyperské společnosti od zdanění zcela osvobozeny, což zjednodušuje jinak značně komplikovanou záležitost. Ke zdanění dividend totiž může dojít na třech úrovních. Za prvé u dceřinné společnosti při výplatě dividend na Kypr (zdanění v místě zdroje dividend), za druhé v kyperské společnosti při příjmu dividend a konečně na Kypru při výplatě dividend akcionářům kyperské společnosti. Vše bude osvobozeno od zdanění následovně:
Dividendy vyplácené na Kypr od dceřinné společnosti z EU (zdanění dividend v místě zdroje) jsou od srážkových daní zcela osvobozeny (za podmínek stanovených směrnicí EU, viz. níže). V případě dcer mimo EU záleží na konkrétní Smlouvě o zamezení dvojího zdanění (SZDZ).
Přijaté dividendy nepodléhají na Kypru zdanění, pokud kyperská společnost vlastní min. 1% podíl v této zahraniční společnosti. Toto osvobození neplatí, pokud dceřinná společnost (společnost vyplácející dividendy) splňuje následující dvě podmínky (obě musí být splněny současně):
příjmy dceřinné společnosti pocházejí z více než 50 % z investičních aktivit (pasivní příjem) a zároveň
společnost dividendy vyplácející podléhá dani z příjmu výrazně nižší, než je daň kyperská (obecně se míní méně než 5 %).
Dividendy vyplácené z kyperské společnosti zahraničním akcionářům nepodléhají žádné srážkové dani na Kypru.

           
Proč zamířit právě na Kypr?
Obecně popsané výhody jsou použitelné i pro české podnikatele. Pojďme si shrnout jakých výhod může dosáhnout český podnikatel při využití kyperské společnosti.

1) Efektivní holdingová struktura. Kyperská společnost fungující jako mateřská podnikateli zajistí:
- 0% daň z prodeje obchodovaných cenných papírů a z prodeje podílů v dcerách,
- 0% daň z příjmu z dividend,
- nízkou plochou sazbu daně z příjmů ve výši 10 %,
- 0% srážkovou daň při vyplácení dividend na Kypr od dcer z EU za podmínek dle směrnice (viz. odstavec výše), jinak vyplácení dividend od dcer mimo EU dle konkrétní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
- 0% srážkovou daň při platbě dividend z Kypru nerezidentním akcionářům, investice kyperské společnosti se mohou financovat úvěry místo kapitálem a mohou být chráněny smlouvami o ochraně investic, fúze, akvizice a jiné reorganizace mohou být prováděny bez zatížení daněmi.

2) Podnikatel může přes kyperskou společnost profinancovat své aktivity a poskytnout úvěry. Současně má zajištěny tyto výhody:
- 0% srážkovou daň při platbě úroků na Kypr od dcer z EU za podmínek dle směrnice (viz. odstavec výše), jinak vyplácení úroků od dcer mimo EU dle konkrétní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (pro ČR platí 10 %),
- 0% srážkovou daň při platbě úroků či dividend z Kypru nerezidentním akcionářům,
- nízkou plochou sazbu daně z příjmů ve výši 10 %,
- případné srážkové daně zaplacené při platbě na Kypr lze započíst oproti kyperské dani.

Další z kyperských výhod je možnost dluhového financování investic. Kypr nemá stanovena pravidla kapitálové přiměřenosti, proto firmy nemusí vyvažovat profinancování investic novými kapitálovými vstupy. Ztráta společnosti může být navíc započtena oproti ziskům v následujících letech, a to i oproti ziskům jiných společností ve skupině. Příjem z prodeje akcií se nedaní
Zajímavé jsou pro mnoho firem působících na Kypru také obchody na burze. Žádná společnost zde totiž neplatí daň z příjmů z prodeje akcií. Zdanění zisků z investování je nulové, ať už se jedná o akcie obchodované na burze nebo nakoupené jinou cestou.
Neplacení daně přitom není podmíněno žádným časovým limitem, nákup a prodej může být proveden klidně v jeden den. Založit kyperskou společnost, otevřít účet u brokera a začít obchodovat s akciemi bez zdanění lze tedy velmi snadno. Daň není vyměřena ani z prodeje cenných papírů, ani z prodeje podílů v dceřiných společnostech.

Kypr láká i na další úlevy
Prodeje cenných papírů či podílů ve společnosti jsou od daní osvobozeny. Stejně tak i zisky stálé provozovny kyperské společnosti v cizí zemi. Daně se neplatí ani při vyplácení dividend, úroků zahraničním akcionářům nebo z úroků vyplácených kyperské společnosti její dceřinou společností se sídlem v EU.
Mezi nedaňové výhody Kypru patří stabilita právního prostředí, výhodná geografická poloha mezi třemi kontinenty a velmi dobrá obchodní infrastruktura s bankovními službami na světové úrovni.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Kromě svých vlastních státních svátků se v Kyperské republice slaví i státní svátky Řecka. V dále uvedených dnech jsou úřady uzavřeny:
1. ledna Nový rok
6. ledna Svátek tří králů (Epiphany Day)
25. března státní svátek Řecka - Den nezávislosti
1. dubna Den boje za nezávislost Kypru
1. května Svátek práce
15. srpna Nanebevzetí P. Marie (Assumption)
1. října Den nezávislosti Kypru - státní svátek Kyperské republiky
28. října státní svátek Řecka - „Ne" den - připomenutí řeckého odmítnutí italského ultimata a odporu proti invazi v roce 1940
25. prosince Vánoce
26. prosince Boxing day

Pohyblivé svátky:
Zelené pondělí (50. den před Velikonocemi řecké ortodoxní církve - 2.3.2009)
Velký pátek - Epitaph ( 17.4.2009)
Velikonoční pondělí (podle řecké ortodoxní církve 20.4.2009)
Svatodušní pondělí - Kataklysmos (8.6.2009)
Festivaly a události
Leden až únor – kulturní zima v Agia Napa (různá představení tradičních tanců a hudby)
3. březen – Spidernet Paphon (běžecký maratón)
Květen – květinový festival (Anthestiria Flower Festival)
Červen – Den hudby
Červen – Ancient Greek Drama Festival (Festival řeckého antického dramatu v divadle v Kourionu)
24. červen - Pentecost Kataklysmos (Festival záplav)
1. až 8. září – Limassol Wine Festival (Festival vína v zahradách Municipal Gardens v Limassolu)
6. až 8. září – Paphos Aphrodite Festival
5. až 6. říjen – „Afamia“ Grape Festival (vinobraní)
2. prosinec – půlmaraton v Kolossi

Obvyklá pracovní doba
Vládní úřady, ministerstva:
Pondělí - pátek : 7.30–14.30 hod.
Středa: 7.30–14.00/15.00–18.00 hod.

Pošty:
Pondělí – pátek: 7.30–13.00 hod. Ve čtvrtek je otevřeno rovněž odpoledne od 15.00 do 18.00 hod.

Banky:
Pondělí-pátek: 7.30–14.30 hod. Od října do května v pondělí též od 15.00–18.00 hod. Vybrané banky v turistických centrech provádějí směnu valut i ve všední dny odpoledne.

Obvyklá prodejní doba:
Prodejní doba je regulovaná zákonem. V období od 1. 11. – 31. 3. smí mít obchody otevřeno od 5.00 do 19.30 hod. a v období  od 1.4. – 31.10. končí prodejní doba maximálně v 19.00 hod..  V neděli je zavřeno. Odchylnou prodejní dobu mají pouze provozovny s tzv. zvláštním statutem. Takovými provozovnami jsou např. pekárny, cukrárny, kiosky (tzv. Periptero), půjčovny automobilů, hotelové a letištní prodejny, které  mohou být otevřeny 24 hodin po celý týden. Základní potraviny, hygienické potřeby atd. lze zakoupit v kioscích, základní potraviny rovněž v pekárnách. Oba typy prodejen mají většinou otevřeno do pozdních večerních hodin.
Turisty nejoblíbenější jsou typické tržnice a trhy, které jsou zvlášť v sobotu nejrušnějšími částmi města (v neděli je zavřeno). Otevřeno mají stánky větší od 8 do 13 hodin a v létě také od 16 do 19 hodin.
Ceny jsou na Kypru mnohem vyšší než v České republice (vše je zaokrouhlováno nahoru), ale na trzích je možné smlouvat a srazit požadovanou částku hodně dolů.

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
V Kyperské republice se lze bez problémů domluvit anglicky, znalost řečtiny je však bezesporu výhodou.
I když zpoždění příchodu 15–30 minut není úplně neobvyklé, závisí na partnerovi - nová generace podnikatelů si více váží času.
Tmavý oblek je považován za výraz solidnosti a je na obchodních jednáních upřednostňován. V letních dnech však řada obchodních partnerů dá přednost neformálnímu oblečení.
Velký význam je přikládán osobním kontaktům, ve kterých emoce hrají svou roli. Připuštění neznalosti či neschopnosti věc zařídit nebývá obvyklou reakcí. Při jednáních či neformálních setkáních se nedoporučuje spěch, nátlak či projevy nadřazenosti. Citlivým diskusním tématem je řešení kyperské otázky. Kypřané jsou velmi přátelští a pohostinní, mnoho věcí se řeší u jídla.

Seznam použité literatury
http://www.euroskop.cz
http://kypr.libria.cz
http://www.businessinfo.cz
http://podnikani.idnes.cz/
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM