ITÁLIE
Pracovní doba

Pracovní doba v Itálii
Prodejní doba v obchodech je většinou 9 - 13 a 16 - 20/23 hodin, a to i o víkendu. Hypermarkety mívají po dobu letního času otevřeno po celý den i v neděli. Obchody se základními potravinami otevírají dříve, řádově kolem 7. hodiny. Nicméně tyto údaje jsou velmi orientační, protože každý obchodník si může stanovit otevírací dobu podle svého uvážení. Jsou tedy značné rozdíly, pramenící též z velikosti a umístění lokality, roční doby a turistického ruchu. Ceny průmyslového zboží, potravin, zvláště pak ve střediscích zvýšeného turistického ruchu bývají zpravidla vyšší než v průběhu roku.

Evropský vliv
Pracovní den běžný u nás či v ostatní Evropě 9.00-17.00 (po italsku „orario continuato“) s hodinovou obědovou přestávkou se začíná šířit především v severní části Itálie. Čím jdete Itálií níž a čím tradičnější je obchodní či výrobní náplň firmy, tím zakořeněnější je výše popsaná italská tradice.

Firma Otevírací doba Poznámka
Bennet 9:00 - 20:30 platí ve všechny dny

PAM 9:00 - 13:00 platí ve všechny dny (jižní část Itálie)
15:30 - 19:00
8:00 - 21:00 platí ve všechny dny (severní část Itálie)

Il Gigante 8:30 - 13:00 neděle
9:00 - 21:00 pondělí
8:00 - 21:00 ostatní dny

Standa 8:30 - 20:00 pondělí - sobota
9:00 - 13:00 neděle
15:30 - 19:30
obr. 1 – příklady otevíracích dob vybraných italských firem

Státní svátky
Státní svátky v Itálii, kdy státní průmyslové podniky, úřady, obchody a další služby občanům bývají uzavřeny:
1. ledna - Nový rok
6. ledna - Tří králů
velikonoční svátky
25. dubna - Den osvobození
1. května - Svátek práce
2. června - Založení Italské republiky
15. srpna - Nanebevstoupení
1. listopad - Všech svatých
8. prosince - Neposkvrněné početí
25. a 26. prosince - Vánoční svátky

V různých obdobích v průběhu celého roku jsou v jednotlivých velkých městech slaveny církevní svátky, během nichž je vše uzavřeno.
Pravidelně v měsíci srpnu, obzvláště z důvodu tzv. „čerpání celostátní dovolené“, bývají uzavřeny menší soukromé podniky, popř.  v některých menších obchodech je otevírací doba omezená.

Obchodní zvyklosti

V Itálii předepisuje zákon, že každý obchodník musí vydat pokladní blok nebo jiný daňový doklad a zákazník je povinen jej při namátkové kontrole ze strany finanční policie předložit. Za porušení předpisu ukládá finanční policie nemalou pokutu jak majiteli podniku, tak i spotřebiteli.

Obchodní řetězce působící v Itálii

Coop
• založeno v roce 1967 v Miláně (Itálie)
• logo


Conad
• založeno v roce 1962 v Bologni (Itálie)
• logo


SPAR
• založeno v roce 1928 v Zoetermeeru (Holandsko)

Panorama
• založeno v roce 1984 (Itálie)
• logo


Auchan
• založeno v roce 1961 v Roubaix (Francie); první podnik se v Itálii objevil v roce 1989
• logo


Supermercati GS
• založeno v roce 1961 v Římě (Itálie)
• logo


In`s Mercato
• založeno v roce 1993 (Itálie); podnik je součástí skupiny PAM
• logo


Billa
• založeno v roce 1953 (Rakousko)
• logo


Interdis
• založeno v roce 1999 v Miláně (Itálie)

Il Gigante
• založeno v roce 1972 v Sesto San Giovanni (Itálie)

Standa
• založeno v roce 1931 v Miláně (Itálie); firma je součástí skupiny Rewe
• logo


Lidl
• založeno v roce 1930 (Německo); první pobočka v Itálii se objevila v roce 1992 ve městě Arcola
• logoEsselunga
• založeno v roce 1957 v Miláně (Itálie)
• logo


Bennet
• založeno v roce 1964 v Comu (Itálie)
• logo


PAM
• založeno v roce 1958 v Janově (Itálie)
• logoCarrefour
• založeno v roce 1959 (Francie); první podnik se v Itálii objevil v roce 1993 ve městě Marcon
• logo


Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, většina domácích obchodních řetězců má svůj původ v severní části Itálie, což je dané rozdílností ekonomických podmínek v Itálii. Již delší dobu přetrvává nepsané rozdělení Itálie na „bohatý sever“ a „chudý jih“. Stejně tak zahraniční obchodní řetězce, které se pokoušely začlenit na italský trh, mají svůj počátek situovaný na severu Itálie.
Porovnání  obchodních řetězců v Itálii a ČR

Podle ČTK na konci roku 2004 bylo v ČR 555 supermarketů, 426 diskontních prodejen a 160 hypermarketů. Studie společnosti ACNielsen citovaná v MF Dnes v srpnu 2006 uvádí, že připadá na milion Čechů devatenáct velkopodlažních prodejen, což je nejvyšší poměr ze zemí ve střední Evropě.

SPAR
V Itálii pod jménem DESPAR se objevil první podnik v Janově roku 1959. V roce 1992 vstoupila společnost na maloobchodní trh i v tehdejší ČSFR na principu frančízy.


Pultový prodej

Co se pultového prodeje týče, je v Itálii typický především pro prodej masných výrobků, či výrobků z mléka (sýry, tvarohy aj.). Klasické pultové prodejny se převážně vyskytují v turistických centrech a v jižní části Itálie, kde dodávají oblasti „historický“ nádech a typickou italskou tradiční atmosféru. Výjimkou není ani pultový prodej vín, kdy má zákazník možnost některé vzorky vín dokonce i ochutnat přímo před jeho samotným nákupem.

Stánkový prodej

Stánkový prodej a prodej na tržnicích je v Itálii do jisté míry velmi odlišný, než jsme zvyklí v ČR. Zatímco u nás si pod pojmem „stánkový prodej“ představí většina z nás prodej oblečení a drobného spotřebitelského zboží, v Itálii je význam stánkového prodeje posunut na jinou úroveň. Také umístění stánkového prodeje je zcela odlišné. V ČR  v poslední době převažuje tendence odstranit stánkový prodej z ulic do kamenných obchodů, v Itálii se tomu až tak moc neděje. Stánky posazené na chodníku, často zasahující i do provozu na silnici, do bronzova opálení prodejci v klidu sedící pod slunečníkem, jakoby podtrhovali italské krédo „niente é problema“ (volně přeloženo; žádný stres, všechno hezky v klídku). Na ulici se tak setkáte se stánky rozličného sortimentu zboží; od oblečení, přes zeleninu, ovoce a mořské plody, až po kosmetické přípravky. Stánkový prodej je typický převážně pro turistické destinace a v oblastech nedaleko historických a kulturních památek. ČR a Itálie mají však jedno společné; konání trhů k církevním slavnostem a svátkům.

Trh s mořskými plody
Speciální druh trhů, se kterým se v ČR jen stěží setkáme je trh s mořskými plody. Tyto trhy jsou situovány především v přímořských oblastech, nicméně lze se s nimi setkat i ve vnitrozemské Itálii.

Historické trhy
Typicky italskou zvláštností jsou tzv. historické trhy. Nejedná se o prodej historických suvenýrů jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o trhy konané pravidelně ve stanovené dny v týdnu v pevný čas, obvykle umístěné do historické části města. Tyto trhy jsou zlatým rájem pro kapsáře a drobné zloděje, jelikož vzhledem k umístění trhů se stánky mačkají jeden na druhého v úzkých uličkách města tak, že je občas i problém pro jednoho člověka, aby se mezi nimi protáhl.

Prodejní automaty

Stejně jako v ČR i v Itálii se setkáme s nepřeberným množstvím prodejních automatů na každém rohu. Jedná se především o automaty s nápoji a drobným potravinářským zbožím (čokolády, čokoládové tyčinky, bonbóny aj.).

Použité zdroje

www.e-pam.it
www.e-panorama.it
www.bennet.com
www.conad.it
www.interdis.it
www.ilgigante.it
www.mpsv.cz
www.mzv.cz
www.wikipedia.cz
www.wikipedia.it
www.wikipedia.org

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM