FRANCIE


Základní informace

Oficiální název státu: Francouzská republika (République française).

Rozloha: Kontinentální Francie se rozkládá na 551 602 km2.

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel Francie včetně zámořských území dosáhl podle odhadů INSEE (FR statistický úřad) k 1.1.2008 63,6 mil. obyvatel. Francie se podílí na celkovém počtu obyvatel EU-25 12,8% a po SRN (16,62%) je Francie druhou nejlidnatější zemí před Velkou Británií a Itálií.
Ekonomicky činných je 74,8% mužů a 64,8% žen.

Nezaměstnanost: Nezaměstnanost ve Francii činí něco přes 8%.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:
Úředním jazykem je francouzština. Regionální jazyky, jejichž použití je však silně teritoriálně i funkčně omezené, jsou bretonština, katalánština, baskičtina a alsasština.

Národnostní složení:
Oficiální statistiky národnostní složení nesledují. Odhaduje se, že  na území Francie žije  4,9 milionů imigrantů, z nichž zhruba 2 miliony dostaly francouzské občanství. Celkově imigranti představují  zhruba 7% obyvatelstva.

Náboženské složení:
Církev je od r. 1905 oddělena od státu.
Podle nových odhadů za rok 2006 je:
51% populace katolického vyznání,
31% ateistů či agnostiků,
10% bez vyhraněného názoru,
4% vyznavačů islámu,
3% protestantů a
1% židovské víry.

Demografické složení:
Zhruba 76% populace (2006) bydlí ve městech a městských zónách, přičemž dále pokračuje ”vylidňování” venkova. V letech 1960 – 1999 zaznamenalo úbytek populace 15 zemědělských departementů, přičemž v extrémním případě Creuse se jednalo o odliv 24% populace. Hlavní město Paříž má v současnosti 2 153 600  obyvatel, pařížská aglomerace čítá 9,9 miliónu obyvatel a je tak 25. největší aglomerací na světě a druhou v Evropě (po německém Essenu).

Administrativní členění země:
Francie je rozčleněna na 26 regionů (z toho 22 v metropoli, 4 zámořské), regiony se dělí na departementy. Departementů je ve Francii 100, z toho 4 zámořské – Martinique, Guadeloupe, Réunion a Francouzská Guyana. 
Kromě toho má Francie zámořská území Mayotte, Wallis a Futuna, St. Pierre a Miquelon, Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie).
Hlavní město je Paříž, další velké městské aglomerace jsou Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nice, Toulon, Nantes, Grenoble, Rennes.

Peněžní jednotka:
Peněžní jednotkou je společná měna používaná v rámci Evropské měnové unie - Euro

Další informace:

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba:
Státní svátky:
1.1., 1.5., 8.5., 14.7., 11.11., 25.12.

Obvyklá pracovní doba:
9 - 18 hodin s delší pauzou na oběd. Velký kulturní zlom v pracovní době přinesl 35ti hodinový pracovní týden zavedený od roku 2001. V současné době je toto opatření silně kritizováno jak ze strany francouzských podnikatelů, tak ze strany zahraničních investorů (např. 93% dotázaných členů Americké obchodní komory vidí 35 hodinový pracovní týden jako překážku konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, zejména v kontextu konkurenčního tlaku ostatních zemí). Od 1. 10. 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok).

Obvyklá prodejní doba:
9 - 19 (20) hodin v pondělí až sobotu, v některých velkých supermarketech i v neděli.

Retailingové společnosti:
V této seminární práci jsem se zaměřil především na retailingové společnosti ve smyslu hypermarketů.

Levné stravování:
Na levnější stravování nelze poradit nic jiného, než nakupování ve velkých supermarketech a hypermarketech. Ve městech to jsou supermarkety
Casino
8 à huit
Champion
Lidl
Velké jsou
Carrefour
Intermarché
Leclerc
Monoprix
Není problém jíst ve Francii levně, pokud chcete. Ceny v supermarketech jsou ve většině sortimentu stejné jako u nás, něco o trochu levnější, něco o trochu dražší. Rozhodně maso, šunka a masné výrobky jsou o dost dražší, na prsní kuřecí řízky počítejte kolem 8 €. Naopak sýry a jogurty jsou levnější.

Oběd v restauraci:
Záleží samozřejmě na regionu, městě, typu stravovacího zařízení, jak bude Váš oběd vypadat a kolik bude stát. Obecně se však dá říct, že služby jsou ve Francii drahé. Zboží v supermarketech je na podobné cenové hladině jako u nás, ovšem posezení v baru či restauraci je několikrát dražší.

Carrefour
Během posledních 40 let se skupina Carrefour rozrostla, aby se stala jedním z předních světových distribučních skupin. Na světě druhý-největší prodejce a největší v Evropě, v současné době pracuje se skupinou čtyř hlavních formátů obchodů : hypermarkety, supermarkety, diskonty a „pohodlných obchodech“. Carrefour skupina má v současné době více než 15.000 obchodů, buď-provozovaných společností nebo koncese.

Groupe Casino
S více než 10.000 prodejnách po celém světě, Casino získala vedoucí pozici na francouzském potraviném maloobchodě.  Stejně jako služby ve Francii s jejími Géant, Casino Supermarché, kasino kavárna, Monoprix, Franprix  řetězci, vychází ještě s jeho vývody v Argentině, Uruguay, Venezuela, Brazílie, Kolumbie , Thajska, na Indickém oceánu, v Nizozemsku,
Rychlejší organický růst na 5,9% oproti 3,8% v roce 2007. Trvalý 7,3% nárůst zisku obchodování . Podkladový čistý zisk připadající až 6,0%.

8 à Huit
8 à Huit je řetězec prodejen potravin moderní, jednoduchý a funkční, dostupné blízko svým zákazníkům. Nová koncepce je zahájena. Obchody, které se snaží odpovědět na všechny touhy spotřebitelů. Založena v roce 1977, patří k Carrefour Group, prostřednictvím dceřiné společnosti Prodima. Společnost nabízí minimálně 2 000 mezinárodních.

Intermarché
Je obchodní řetězec založený v roce 1973. V roce 2007 Intermarché obsahuje 474 prodejen po celé Francii. Celková prodejní plocha všech prodejen je více než 2 660 000 m².

E. Leclerc
Je družstvo obchodníků zaměřené převážně na francouzské jídlo.  Skládá se nezávislých prodejen v několika evropských zemích založených na dodržování požadavků organizace.
V roce 2006, E. Leclerc je vedoucí značka ve Francii s 17,2% podílem na trhu a 30 miliard eur obratu. Jeho hlavním konkurentem na tomto trhu je Carrefour, který má 14% podíl na trhu.
Řetězec zaměstnává více než 100 000 lidí.
561 prodejen ve Francii, 391 hypermarketů, supermarketů 131 a 39 speciálních obchodů.

Monoprix
je znakem francouzské distribuce. Dnes je Monoprix 50%  Casino a 50% Galeries Lafayette.
Vyznačují se zejména místními prodejnami v centru. Obrat z roku 2007: 3,575 miliardy eur.  Počet zaměstnanců se pohybuje okolo 17 000. Počet prodejen: 301, včetně 41 členů a 147 v regionu parisienne. Skupina se snaží prosadit pomocí ekologických produktů.

Zdroje:
www.businessinfo.cz
www.wikipedia.org
http://francie.orbion.czOficiální stránky uvedených francouzských hypermarketů
www.monoprix.fr
www.carrefour.fr
www.e-leclerc.com
www.intermarche.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_%C3%A0_Huit
www.groupe-casino.frFRANCIE (2)

FRANCIE


1.    Základní zeměpisné údaje [2]

1.1  Poloha
Francie leží mezi Atlantským oceánem a Středozemním mořem, ve kterém leží i Korsika, jenž Francii také náleží.

1.2  Zeměpisná šířka
Údaj nenalezen

1.3  Rozloha
543 965 km²

1.4  Sousední státy 
Belgie, Lucembursko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Andorra, Monako


2.    Oficielní název země [2]
Oficiálním názvem Francie (La France) je Francouzská republika ( République française), geografický tvar Francie připomíná šestiúhelník, proto se jí někdy přezdívá L´Hexagone (fr. šestiúhelník)


3.    Státní zřízení [6]
pluralitní republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem


4.    Současná hlava státu
Nicolas Sarkozy


5.    Úřední jazyk a další nejčastěji používané jazyky[6]
Úředním jazykem ve Francii je francouzština. Používá se zde ale spousta dialektů většinou vázané k místu výskytu. Nejvýraznější rozdíly nalezneme zejména na okrajích. Např: katalánština, bretonština, vlámština, baskický jazyk a jiné.


6.    Písmo
Latinka


7.    Používaná měna – její členění, jiné používané měny [1,2]
Euro, pacifická teritoria nadále používají Polynéský frank,který má kurz vázán na euro.


8.    Administrativně správní členění země [2]
Součástí Francouzské republiky jsou i tzv. departementy
Francie se skládá z 26 regionů, které se dělí na 100 departementů (číslovány dle pořadí v abecedě)
Regiony evropské části: Alsasko, Akvitánie, Auvergne, Dolní normandie, Burgunsko, Bretaň, Centrum, CHampagne-Ardenne, Korsika, Franche-Compté, Horní Normandie, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lotrinsko, Pikardie, Azurové pobřeží, Střední Pyreneje,  Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
Zámořské regiony (departementy): Gaudeloupe, Martinik, Reunion, Francouzská Guyana

8.1  Hlavní město státu
Paříž (Paris)

8.2  Další velká města [2,3]
Marseille,Strasbourg,  Nice, Lyon, Toulouse, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Rennes,


9.    Počet obyvatel[10]
64 667 000 obyvatel

9.1  Hustota obyvatel na1 km2  [2]
111 ob. / km²

9.2  Národnostní složení obyvatel [6]
Francouzi 93,5%, Portugalci 1,3%, Alžířané 1,1%, Španělé 0,4%, Italové 0,4%, ostatní 2,2%

9.3  Počet ekonomicky aktivních obyvatel[11]
Přibližný počet ekonomicky aktivního obyvatelstva je přibližně 52,7% (20-59 let) počet obyvatel mladších 20 let a starších 60 let je přibližně stejný, avšak dle prognóz statistik počet starších obyvatel roste rychleji.

9.4  HDP na 1 obyvatele [2]
31 825 USD, z toho služby se na HDP podílejí 68,5%

9.5  Náboženské složení  [2]
Křesťanství 83-88%, Islám 5-10%, Protestanství 2%, Židovské náboženství 1%
Při průzkumu  51% se přihlásili ke křesťanství, 41% neuznává existenci boha a 33% se prohlásilo za ateistu


10.    Obchodní podmínky [8]
Již v roce 1945 stanovuje vláda vyhláškou ceny výrobků. Tato vyhláška obsahuje i jejich dlouhý seznam. Za vlády Raymonda Barre (ke konci roku 1978) se ceny uvolňují, jistá regula ministerstva financí zůstává.
V roce 1997 je částečně omezena hospodářská soutěž nastavením kritérií pro prodej pod cenou, toto nařízení nahrazuje v lednu 2006 další zákon, který stanový horní i dolní hranici. Roku 2008 byly přijaty zákony o distribuční marži s cílem snížit ji a kontrolu tvorby prodejen. Zákon z července 2008 slibuje podporu kupní síly domácností, uvolnění cen mezi dodavateli a odběrateli a uvolnění podmínek pro zřizování obchodů s hranicí pod 1000 m²

10.1  Svátky [7]
1. ledna -Nový rok - Jour de l´An
1. května -Svátek práce - Féte du Travail
8. května- Den vítězství - Féte de la Victorie (1945)
14. července- Dobytí Bastilly - Féte nationale
15. srpna -Nanebevzetí Panny Marie- Assomption
1. listopadu- Všichni svatí - Toussaint
11.listopadu- Den příměří - Armistice (1918)
25. prosince- Vánoce - Noel

svátky bez pevného data:
Velikonoční pondělí Lundi de páques
Zmrtvýchvstání Ascension
Svatodušní svátky Lundi de Pentecóté

10.2  Zvláštnosti země v obchodě – trhy, tržiště apod.
Údaj nenalezen

10.3  Místní zvyklosti důležité pro obchodování.
Většina obchodů na svátky zavírá stejně jako banky a úřady. Mají-li Francouzi možnost, prodlouží si víkend díky svátku připadající na úterý nebo čtvrtek. Potrpí si taktéž na správné stolování a vychutnání si jídla, proto mají ve většině zaměstnání stanovenou pauzu na oběd 2 hodiny na rozdíl od našich 30 minut.

10.4  Prodejní doba v jednotlivých typech obchodů (pultové prodejny, obchodní domy,   
          diskontní prodejny atd.)
Údaj nenalezen

Hypermarket-Hypermarché - prodejní plocha nad 2500  m²
Supermarket-Supermarché – prodejní plocha mezi 400-2500  m²
Průměrná plocha-Moyenne surface
Samoobsluha (malá) Superette – prodejní plocha mezi 100- 400  m²
Diskontní prodejna Hard-discount – prodejní plocha do 600 m²


11  Seznam globálních řetězců [9]
Hypermarkety
Auchan (Groupe Auchan),
Carrefour (Groupe Carrefour),
Cora (Groupe Louis Delhaize),
E.Leclerc
Géant Casino (Groupe Casino),
Hyper U (Système U),
Supermarkety
Carrefour Market (Groupe Carrefour),
Casino Supermarchés (Groupe Casino),
Intermarché (les Mousquetaires),
Super U (Système U).
Match (Groupe Louis Delhaize).
Prodejny s průměrnou plochou
Albinuta (Groupe Louis Delhaize),
Atac (Groupe Auchan),
Biocoop (coopérative Biocoop),
Carrefour Contact (Groupe Carrefour),
Coccinelle (Francap),
Diagonal (Diapar),
ÉcoMarché (les Mousquetaires),
Marché U (Système U),
Migros (coopérative Migro - Suisse),
Monoprix (Groupe Casino),
Simply Market (Groupe Auchan),
Supermarché Maxi (Groupe Coop).
Samoobsluhy
8 à huit (Groupe Carrefour),
Carrefour Contact (Groupe Carrefour),
Carrefour Montagne (Groupe Carrefour),
Cocci Market (Francap),
Éco Service (Groupe Casino),
Maxi Coop (Groupe Coop),
Point Coop (Groupe Coop),
Proxi (Groupe Carrefour),
Relais des Mousquetaires (les Mousquetaires),
Sherpa (coopérative approvisionnée par le groupe Casino),
Spar (Groupe Casino),
Supermarché Match (Groupe Louis Delhaize),
Utile (Système U),
Vival (Groupe Casino),
Votre Marché (Diapar),
Samoobsluhy (městské)
Carrefour City (Groupe Carrefour),
Diagonal (Diapar),
Franprix (Groupe Casino),
G20 (Diapar),
Marché Plus (Groupe Carrefour),
Marché U (Système U),
Petit Casino (Groupe Casino),
Shopi (Groupe Carrefour),
Sitis (Diapar),
Supermarchés Coop (Groupe Coop),
U express (Système U).
Diskontní prodejny
Aldi (Groupe Aldi),
Dia (Groupe Carrefour),
Ed - Europa Discount (Groupe Carrefour),
Leader Price (Groupe Casino),
Lidl (Groupe Schwarz - Allemand),
Mutant (groupe coop),
Mutant express (groupe coop),
Netto (les Mousquetaires),
Norma (Allemand).
11.1  Ke každému řetězci uvést např. počet provozoven atd.
Vybrané velké řetězce
Carrefour [12,13]
Tento maloobchodní řetězec je 2. největším na světě hned za americkým Wall-Martem. V České republice se objevil poprvé v roce 1998, ale díky tvrdé konkurenci svoji činnost ukončil již v roce 2006. Výskyt jejich obchodů je celkem rozptýlen, najdeme je především v Evropě, ale výjimkou není ani severní Afrika, Asie či Argentina a brazilie

Auchan[12,14]
Je další nadnárodní korporace působících ve 12 zemích, kde zaměstnává okolo 175 tis. zaměstnanců. Celkový obrat se pohybuje kolem 40 miliard eur (včetně DPH) a téměř 40% je získáno ze zahraničí v zemích jako je Polsko, Maroko, Čínská lidová republika, Ukrajina, Španělsko a další. Hlavní sídlo společnosti je v Croix ve Francii.

Cora[12,15]
Tento maloobchodní supermarket je součástí menší regionální skupiny nazývající se Louis Delhaize. Pod ní patří známé zahradnictví Truffaut, internetový obchod Houra.fr, supermarkety Match a jiné. Za rok 2007 přesáhl obrat 11 miliard eur.
První hypermarket Cora byl otevřen roku 1969 a nyní zaměstnávají více než 22 tis. zaměstnanců

E. Leclerc[12,16]
E. Leclerc je sdružení supermarketů vyskytujících se především ve Francii a zastřešuje i nezávislé prodejny v zemích EU. Výše obratu za rok 2009 se pohybuje blízko hranice 30 miliard eur a zaměstnávají cca 100 tis. zaměstnanců.

Géant Casino[12,17]
Tento evropský řetězec byl založen v Saint-Etienne a je považován za 4. největší řetězec ve Francii. Své zákazníky lákají na to, že se snaží mít všechny druhy zboží pod jednou střechou. Skupina Casino vyčíslila obrat za rok 2009 na 26,7 miliard eur a dává práci více než 200 tis. lidem.

Hyper U[12,18]
Tento název skrývá hypermarkety skupiny Systéme U. Za rok 2008 činil jejich obrat 17, 92 eur.


12.Zdroje

[1] Polynéský frank  [online] cit. [10.4.2010] dostupné z
http://cs.wikipedia.org/wiki/CFP_frank

[2] Francie  [online] cit. [10.4.2010] dostupné z
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie

[3] Seznam francouzských měst  [online] cit. [10.4.2010] dostupné z
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_francouzsk%C3%BDch_m%C4%9Bst

[4] Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích A-L

[5] Denní režim ve Francii [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://francie.orbion.cz/rezim-stravovani/

[6] základní informace  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.zemepis.net/zeme-francie

[7] Svátky  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.turistika.cz/rady-cestovatelum/show/statni-svatky-ve-francii.html

[8] Obchodní podmínky  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_de_la_grande_distribution_en_France

[8] Globální řetězce na území Francie  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_de_la_grande_distribution_en_France#Contr.C3.B4le_et_encadrement_des_prix_de_vente_du_commerce_de_d.C3.A9tail

[9] Seznam globálních řetězců  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27enseignes_de_la_grande_distribution#Moyenne_surface

[10] Počet obyvatel  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.insee.fr/en/default.asp

[11] Počet ekonomicky aktivních obyvatel  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.insee.fr/en/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02107

[12] Informace o jednotlivých vybraných řetězcích  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://fr.wikipedia.org

[13] Carrefour  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.carrefour.fr/

[14] Auchan  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.auchan.fr/index.jsp

[15] Cora  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.cora.fr/

[16] E.Leclerc  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.e-leclerc.com/home.asp

[17] Géant Casino  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.geantcasino.fr/Pages/welcome.aspx

[18] Hyper U  [online] cit. [14.4.2010] dostupné z
http://www.magasins-u.com/portailu/national/supermarche-hypermarche-uLast modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM