ŠVÉDSKOZákladní informace

Oficiální název státu - Švédské království, Kingdom of Sweden, Konungariket Sverige

Rozloha - pevnina 410 934 km2, jezera 39 030 km2

Obyvatelstvo
-  počet obyvatel 9 182 927 (prosinec 2007)
-  hustota obyvatelstva 22,2 obyvatel/km2 (2006)
-  podíl ekonomicky činného obyvatelstva (18-64 let) cca 61,4 %
Koncem roku 2006 žilo v zemi 490 254 lidí starších než 80 let, do věkové skupině 18–64 let patřilo 61,4 % občanů. Švédsko patří mezi země s nejdéle žijícím obyvatelstvem, podíl skupiny nad 65 let činí 17,4 %.

Úřední a ostatní jazyky
-  švédština
-  všechny severské jazyky, místy laponština
-  všeobecná je znalost angličtiny, starší generace používá němčinu

Náboženství Dle informace švédského Statistického úřadu není tento údaj s ohledem na ochranu osobních údajů sledován. Složení obyvatelstva z hlediska vyznání podle starších publikovaných dat:
- luteránské 80 %
- římskokatolické 4 %
- islám 7 %

Administrativní členění
Území Švédska je rozděleno na 290 komun a 21 regionů (na způsob našich krajů), z nichž dva mají formu vlastních samospráv: Skåne a Västra Götaland. 1. ledna 2005 byla vytvořena jednotná organizace, která monitoruje zájmy nižších správních celků, poskytuje jim služby, radí a koordinuje jejich aktivity. Vláda diskutuje možnost snížení počtu krajů jejich slučováním do větších celků

Peněžní jednotka – 1 švédská koruna = 100 öre
Zahraniční měny nelze používat v maloobchodním styku (banky a směnárny směňují všechny konvertibilní měny), v příhraničních oblastech s Norskem lze platit norskými korunami. V menších hotelích není běžně akceptováno € jako platidlo, větší hotely přijímají €, ale přepočítávají v denním kurzu na SEK a odečítají provizi (cca 10 %). Malé obchody inkasují USD nebo € obvykle za lichvářskou provizi.

Rysy švédské společnosti

Cesta do hlubin švédské duše není nijak jednoduchá. Bez nezbytného základu historických znalostí, pochopení souvislostí a především na vlastní kůži prožitých událostí mohl by na konci této informace čtenář konstatovat, že Švédsko je země nepříliš zajímavá, trochu šedivá a vlastně se moc neliší od jiných evropských zemí.

Nedělám si a ani nemohu dělat ambice plně postihnout všechny rysy švédské společnosti. Ono to ani jednoznačně nejde u národa, který je na povrchu vyvážený, klidný a jakoby ospalý, ale pod povrchem složitý, trochu nedisciplinovaný a "sám sebou". Homogenní slupka žlutomodrého systému konzervativních postojů trochu klame, uvnitř nalezneme pestrobarevný kaleidoskop švédských individualit, panoptikum lidí, udržujících řadu tradičních zvyků a klišé a současně přijímací vše nevyzkoušené. Švédové jsou moderní, originalitu a svobodu milující národ.

Švédsko a jeho obyvatelé se často nápadně odlišují od ostatních západních kultur

- mají starost o ostatní a potřebu se vzájemně chránit
- zastávají názor, že by všichni lidé měli být skromní a rezervovaní
- sympatizují se slabšími
- pracují pro život a nežijí pro práci
- řídí podniky na základě konsensu a intuice
- konflikty (soukromé a pracovní) řeší jednáním a kompromisem
- uznávají a řídí se heslem: rovnost, solidarita a kvalitní život pro všechny

Trendy maloobchodu pro rok 2009

- snížení nákladů
- myslet na řízení rizik
- myslet na zákaznické zkušenosti
- myslet na lidský kapitál a jeho řízení
- myslet multi-kanálové
- přemýšlet o menších prodejnách
- myslet globálně
- znovuprověření  dodavatelských řetězců

Retailingové společnosti

Švédsko, jež patří dlouhodobě k nejrozvinutějším a nejúspěšnějším světovým ekonomikám a v celosvětovém měřítku se umisťuje na předních místech srovnávacích ekonomických studií, má několik významných retailingových společností. Za zmínku stojí IKEA, nábytkářská firma, zaměřující se na prodej a výrobu levného nábytku a bytových doplňků. Dále oděvní společnost H&M a Lindex. A nemohu zapomenout ani na nejvýznamnější obchodní řetězce, jimiž jsou Axfood a ICA.

IKEA
Založena před více než 50 lety. Obchodní myšlenka IKEA - nabízet výrobky pro zařízení domácnosti s dobrým designem a funkcí za ceny tak nízké, že si je může dovolit většina lidí -však zůstává od počátku stejná a je vidět za každým krokem, který společnost od svého založení v nejrůznějších koutech světa udělala.

V současné době IKEA Group spravuje 253 obchodních domů ve 24 zemích, dalších 32 obchodních domů je v rukách partnerů v rámci franšízových ujednání. A zatímco v roce 1958 bylo vytištěno 400 000 katalogů, v letošním roce se toto číslo přiblížilo 200 miliónům ve 27 světových jazycích. Zakládá také své restaurace IKEA, v souladu s prokázaným a oblíbeným tvrzením zakladatele Ingvara Kamprada, že "hladoví lidé nedělají obchody".

Za svůj úspěch vděčí IKEA náročné, ale geniální obchodní myšlence Ingvara Kamprada. Kvalitní a funkční výrobky za nízkou cenu - to je základem IKEA od samého počátku její existence coby malé rodinné firmy (ve vlastnictví rodiny je nicméně i dnes). Důležitou roli ve snaze o udržení co nejnižších nákladů a cen hraje úsilí o maximální využití surovin a přizpůsobení výroby potřebám a vkusu lidí. Právě tato strategie pomohla společnosti IKEA dostat se na vedoucí pozici.

V roce 2007 společnost zaujala 4. místo v celosvětové kategorii zboží pro volný čas a 32. pozici v TOP 250 světových retailingových společností.

H&M
H&M nabízí módu a kvalitu pro ženy, muže, mládež a děti. H&M byl založen v roce 1947
ve Švédsku. V současné době prodává módu a kosmetiku ve více než 1.100 pobočkách ve 22 zemích. Koncern dnes zaměstnává přibližně 52.000 spolupracovníků.

Dnešní filozofie je v podstatě stejná jako v počátcích existence H&M - politika otevřených dveří, přímá komunikace, krátké cesty rozhodování a rozumné uvažování.

Podle žebříčku společnosti Interbrand je obchodní značka švédského módního řetězce H&M ceněna na 91 miliard švédských korun. Žebříček zahrnuje 25 nejcennějších maloobchodních značek. Na druhém místě s hodnotou značky 78 miliard švédských korun se umístil britský Carrefour a třetí místo patří opět Švédsku, a to společnosti IKEA.

Společnost H&M i přes trvající krizi a nižší obrat prodeje otevírá stále nové pobočky po celém světě.

V roce 2007 se společnost umístila na 8. místě v celosvětové kategorii oděvních společností a 5. pozici v TOP 250 světových retailingových společností.

Lindex
Dvojka na švédském trhu, společnost Lindex je dnes s více než 350 obchody ve Švédsku, Norsku, Finsku, Pobaltských státech, České republice, Rusku a středním východu jedním z vedoucích módních řetězců severní Evropy.

Firma vznikla v roce 1954 a zaměřovala se na spodní prádlo. První obchod mimo Švédsko otevřeli v roce 1969 v Norsku. Dětské oblečení prodává od roku 1985.

Obchody Lindex se vyznačují charakteristickým ženským stylem, který vyjadřuje pojetí značky a také inspiruje zákazníka k tomu, aby se cítil dobře a chtěl vypadat fantasticky.

Lindex nabízí dámskou i dětskou módu pod jednou střechou. Koncept kombinovat spodní prádlo, módu pro děti a ženy v jedné prodejně oceňuje spousta zákaznic.

Axfood, ICA
Maloobchodu ve Švédsku je zcela dominují řetězce, které obvykle operují pouze s vlastním segmentem. ICA Sverige AB je leaderem na švédském trhu, následován dalšími předními potravinářskými řetězci Coop Norden Sverige a  Axfood AB.

Švédsko vstupuje do období pomalejšího hospodářského růstu. To je především důsledek změn ve světové ekonomice, zejména v případě stagnace americké ekonomiky se očekává, že dopad bude mít vliv na ekonomický růst Evropy. Pozorovatelé také očekávavají zvýšení cen mnoha produktů, a to zejména v potravinách. Objem spotřeby klesne, ale do určité míry také udrží růst hodnoty.
Skandinávským zemím se v posledních letech daří rozhýbat poměrně vyzrálé trhy s biopotravinami. Maloobchodní řetězec ICA oznámil, že prodeje biopotravin v jeho prodejnách vzrostly loni o 50 %, částečně také díky nově zavedené vlastní značce „I love Eco". Nejoblíbenější biopotravinou je biomrkev. Prodej výrobků ze systému fair trade vloni v prodejnách ICA vzrostl o neuvěřitelných 60 %. Studie vydaná švédskou spotřebitelskou organizací „Konsumentverket“ ukazuje, že 40 % Švédů již utratí více než 10 % z celkové útraty za potraviny na biopotraviny, a že desetina Švédů již více než polovinu potravin nakupuje jen v bio kvalitě.  Spotřeba biopotravin ve Švédsku vzrostla vloni o 10 % na 700 milionů EUR a biopotraviny se podílí 3 % na celkové spotřebě potravin.

Téměř třetinu obratu tvoří mléčné biopotraviny. Přesto je bio mléka nedostatek, mlékárny jako Arla a Skanemajerier se přetahují o každého bio chovatele mléčného dobytka, aby nemuseli zkracovat svoji produkci. Hlavním prodejním místem jsou konvenční supermarkety.

Ceny potravin ve Švédsku jsou stále vysoké v porovnání s evropskými. Avšak Švédsko podporuje konkurenci a přijímá kroky k tomu, aby se ceny blížily k těm jaké má EU.

V prosinci 2007 proběhla aféra, do které byl namočen řetězec ICA, který úmyslně přebaloval prošlé maso. Manažer pro kvalitu uvedl, že o situaci věděl již od roku 2003.

Provozní doba

Provoz v obchodech se řídí jejich velikostí. Supermarkety, hypermarkety a větší řetězce (např. ICA) mají prodejní dobu zpravidla od 10 do 22 hod. 24hodinový provoz mají prodejny rychlého občerstvení (např. 7 Eleven, některé provozovny McDonald´s a pouliční stánky v letních měsících), ostatní obchody jsou obvykle otevřeny do 20 hodin. V prodejnách potravin lze nakoupit i další zboží spotřební povahy. Nepotravinové obchody jsou otevřeny většinou do 18 hodin, ale ve většině z nich je upravena provozní doba v letních měsících. Velké obchody a nákupní centra mají vesměs otevřeno do 20 hodin. Často nebývá provoz přerušen ani o svátcích a ve dnech volna.

Závěr

V nejbližším období do poloviny roku 2009 se nepředpokládají žádné dramatické domácí události, které by měly zásadní vliv na ekonomickou situaci, a to ani ve švédské politice ani v ekonomice. Země je stabilní a aktivní součástí všech významných ekonomických a politických uskupení, patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším zemím světa,  a přestože v období 2007/2008 prochází obdobím slabších ekonomických výkonů, na této pozici se bezpochyby udrží.

Přestože se nepříznivá globální hospodářská situace nabývající v polovině roku 2008 charakteru recese pochopitelně promítla i do hospodářství Švédska, které je velmi otevřené a tudíž zranitelné, shodují se vládní ekonomové i nezávislí experti na tom, že švédský finanční systém není nestabilitou na globálním finančním trhu díky příznivé struktuře aktiv ohrožen.

Osobně si myslím, že Švédsko má velice dobře rozvinutý retailingový trh, společnosti úspěšně expandují po celém světě a umisťují se na vysokých příčkách hodnocení. Firmy mají vlastní sofistikovaný informační systém, systém zásobování a logistickou podporu. To vše jim pomáhá prorazit na trhu a získat si co největší oblíbenost mezi zákazníky.

Sami zákazníci v ČR mají s těmito značkami zkušenost, neboť jejich početné zastoupení je i tady. Nejčastěji se značky objevují v supermarketech, kde využívají výhody prostředí, nákupu, odpočinku a občerstvení zároveň.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM