BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ
(nizozemsky Koninkrijk België, francouzsky Royaume de Belgique)

Oficiální název státu je Belgické království, úředními jazyky jsou holandština, francouzština a němčina.
Belgie se historicky dělí na Flandry (13.522,3 km2) a Valonsko (16.844,3 km2). Tedy celé Belgické království se rozkládá na více jak 30 tisících km2. Celý stát má 10,66 milionů obyvatel. Z toho je přes 6 milionů Vlámů, žijících ve Flandrech, a méně jak 3,5 milionů Valonů. Zbylí milion obyvatel žije v hlavním městě Bruselu, který je dvojjazyčný.

Celková rozloha: 30.527,9 km2
Vlámsko:       13.522,3 km2
Valonsko:      16.844,3 km2
Brusel:          161,4 km2

Počet obyvatel :      10.666.866 (stav k 1.1.2008)
Vlámové (žijící ve Flandrech)    6.161.600 (k 1.1.2008)
Valoni (žijící ve Valonsku)          3.456.775 (k 1.1.2008)
Brusel (dvojjazyčný)        1.048.491 (k 1.1.2008)

Hustota na km2: 346,7/km2,
ve Vlámsku 452,4/ km2
ve Valonsku 204,0/ km2

HDP/ obyv. (tis.) 31,25€
Nezaměstnanost 7,5%


Běžný belgický rok má 10 celostátních svátku a další 3 regionální. K těmto dnům pracovního klidu můžeme přidat ještě všechny neděle, kdy všechny obchody zůstávají zavřené. Výjimkou mohou být pouze obchody sloužící k rozvoji turismu.
Problematika pracovní doby je v komplikované struktuře belgické federace zvlášť obsáhlá. Je obvykle předmětem každoročně se opakujících tripartitních jednání mezi odborovými centrálami a podnikateli v jednotlivých sektorech hospodářství. Sektoriální vymezení průměrné pracovní doby neumožňuje přesně definovat celobelgický průměr (jde o cca 300 oborů s modifikovanými podmínkami). Obecně ovšem platí, že pracovní doba v Belgii alternuje mezi 36 a 40 hodinami týdně.
Belgie, obzvláště Flandry, jsou nákupním rájem. V menších městech většina obchodů zavírá přes oběd. Velká obchodní centra mívají otevřeno celý den, v pátek někdy i do 21:00 hodin. Ve většině obchodů můžete používat mezinárodní platební karty. Mezi typické belgické produkty můžeme zařadit  například bruselskou nebo bruggskou krajku, belgické pivo a nebo belgické pralinky.
V Belgii se také často setkáme s trhy, konají se každý týden, téměř v každém městě či větší vesnici. Vedle toho se konají i další speciální trhy, například se starožitnostmi, květinové trhy, zeleninové trhy, bleší trhy, trhy se zvířaty či trhy s uměním.
Vedle celé řady drobných obchodů mají zde své provozovny i velké obchodní řetězce. Za nejvýznamnější považuji místní skupinu Delhaize, která se u nás představila např. se sítí Delvita, jinde figuruje pod názvem Cora. Domovské sídlo v Belgii má také firma Spar (365 obchodů). Z velkých firem které známe z českého trhu v Belgii také působí například Lidl, společnost Ahold (Hypernova, Albert), Makro nebo Carrefour. Ze značek u nás ne tak běžných bych zmínil Vanden Borre ( jednička na trhu elektroniky) nebo řetězec Aldi Nord, který má zastoupení snad ve všech státech západní a severní Evropy.

Přibližné otvírací doby:
Malé obchody:
pondělí-sobota 9-18 hod.
polední pauza mezi 12. - 14. hod.

Obchodní domy:
pondělí-sobota 9-20 hod.
některé v pátek až do 21 hod.

Banky:
pondělí-pátek 9-12 a 14-16 hod. Směnárny na nádražích a letištích jsou otevřeny od 6-22 hod.

Pošty:
pondělí-pátek od 9-17 hodin
sobota 9-12 hodin.

Muzea:
úterý-neděle od 10 do 17 hodin


Použité literatury

[1] Otvírací doby [online]. [cit. 18. 3. 2009].
Dostupné z: <http://www.uamk.cz/cs/>
[2] Nákupy [online]. [cit. 18. 3. 2009].
Dostupné z: <http://belgie.orbion.cz/nakupy/>
[3] Flandry, přehled [online]. [cit. 18. 3. 2009].
Dostupné z: < http://www.flandry.cz >
[4] Belgický statistický úřad [online]. [cit. 18. 3. 2009].
Dostupné z: <http://statbel.fgov.be>
[5] Belgie [online]. [cit. 18. 3. 2009].
Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie>
Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57