Lepší spolupráce

Vedoucí pracoviště Halík potřeboval, aby někdo vypracoval určitý projekt, zpracoval veškerou související agendu a související akce (obhajobu apod.), v případě úspěchu získání dotace také realizaci celé věci po stránce organizační. Rozhodl se pověřit tím úkolem několik lidí a přemýšlel, kdo by se té věci nejlépe zhostil.

Halík zašel za podřízeným Bílkem. Rozumí si s ním, Bílek ho podporuje a nejsou s ním žádné problémy. Nestěžuje si pořád na něco jako ostatní, nevrtá do všech rozhodnutí, nechová se jako opozice. Rád by, aby se Bílek té věci ujal. Má také příslušné odborné kvality. Ale koho mu dát k ruce? Snad by to šlo s Mikešem a Polákovou. Jsou celkem schopní a pro tenhle úkol by se hodili. Dovedou také spolupracovat.

Vedoucí se domluvil s Bílkem a rozhodl se pověřit prací na projektu také Mikeše a Polákovou. Všichni tři dostali také stejné písemné pověření. Halík si s Bílkem, Mikešem a Polákovou domluvil první pracovní setkání. Sešli se, domluvili se na způsobu práce, Halík rozhodl, že malý tým povede Bílek, formulovali zadání, rozdělili úkoly a domluvili termíny. Halík také upřesnil, jaké budou mít podmínky pro svoji práci.

Tým se začal scházet a pracovat podle dohody. Bílek byl nadmíru spokojený a tak nelenil a také podle dohody informoval vedoucího. Popovídali si o všem a přitom je ledacos napadlo. Bílek to bral trochu jako pokyn – představa vedoucího je důležitá.

Na další schůzce týmu se Bílek vytasil s novou vizí. Mikeš a Prokešová byli překvapeni. Museli si tedy znovu ujasnit, kdo je pověřen prací, kdo je odpovědný za výsledek, jak byl zformulován cíl. Začínat opakovaně od začátku nechtěli a hodlali trvat na dohodnutém způsobu práce. Mikeš dokonce prohlásil, že v takovém případě nemusí tým vůbec existovat.

Bílek byl na rozpacích. Svěřil se s nimi vedoucímu. Ten ho však ujistil, že úkol delegoval na tým a nehodlá do jeho práce zasahovat, pokud nepůjde o mimořádnou situaci.

Bílek, Mikeš a Poláková měli od té chvíle jasno. Pustili se do práce a měli z ní radost. Poláková vynikala v dotahování práce do detailů a dokázala odhadnout možné komplikace, Mikeš měl neotřelé nápady a odmítal se smířit se stereotypními variantami, Bílek uměl hledat zdroje informací a uplatnil také svoji schopnost navazovat kontakty s lidmi. Informace o práci týmu přenášel dál Bílek. Vedoucí se snažil do dění nezasahovat. Ostatně měl své vlastní práce dost. Informováni byli také ostatní spolupracovníci. Na poradách se dozvěděli, na čem se pracuje a jaké jsou výsledky. Nemuseli mít pocit, že se vedle nich „peče“ něco tajně, občas dokonce utrousili nějakou poznámku k věci. Jejich nápady se hodily! Výsledek byl dobrý

klukCo se zlepšilo?