Klíčová slova

motivace, McGregorova teorie, hodnocení, styl vedení, sebenáhled, rozhodování, komunikace, informační tok, bariéry v komunikaci, asertivita, naslouchání, dvojná vazba