MAĎARSKO


Základní údaje
Hlavní město Budapešť
Plocha 93 030 km2
Počet obyvatel 10 045 000 (k 1. 1. 2008)
Hustota obyvatel 108,0 (rok 2008)
Státní zřízení republika
Správa 19 žup, 23 měst se župními pravomocemi
Měna 1 forint (HUF) = 100 fillérů


Provozní doba obchodů, nákupy
Otevírací doba v obchodech (všeobecně):

pondělí-pátek sobota-neděle
obchody s potravinami
velká nákupní centra
specializované prodejny 7.00 - 19.00 7.00 - 14.00
obchodní domy 10.00 - 18.00 9.00 - 13.00


Ve všech městech existují prodejny s potravinami, které mají otevřeno nepřetržitě. Vliv privatizace je nejmarkantnější v odvětví obchodu a služeb. Stále více světových firem zřizuje v Budapešti a jiných městech země svá zastoupení.

Budapešť
Větší obchodní domy, nákupní a zábavní centra (v Budapešti: Árkád Üzletház, Budagyöngye Bevásárlóközpont, Lurdy-Ház, Mammut, Skála Metro, Skála Budapest Nagyáruház, Centrum Áruházak, Flórián Üzletközpont, Sugár Üzletközpont, Pólus Center, TESCO, Duna Plaza Bevásárló- és Szórakoztatóközpont, Csepel Plaza, EUROPARK, Arzenál Áruház), soukromé obchody (mnohé s nepřetržitým provozem i v noci) a prodejny ve významnějších nákupních čtvrtích a ulicích jsou otevřeny i v neděli. V okruhu zahraničních turistů jsou velmi oblíbeny
a vyhledávány též bleší trhy (Ecseri: otevřeno po-pá 8-16 hodin, so 8-14 hodin, Petőfi, otevřeno so-ne 7-14 hodin).

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
Tisíciletá historie maďarského národa v soužití s ostatními národy Evropy určila jeho základní chování v mezilidské komunikaci, a proto i obchodní jednání vychází u Maďarů z evropských norem chování. Samozřejmě jako každý národ, i Maďaři mají svá specifika, která vycházejí z historických zkušeností národa.

Pro obchodní jednání Maďarů je charakteristická dobrá připravenost, promyšlená strategie
a houževnatost. Pokud si Maďar sedne k obchodnímu jednání, očekává, že s partnerem dosáhne dohody. Je ochoten dělat kompromisy, které má ve variantách předem připravené. Pro styl jednání je u Maďara spíše charakteristická konformita a kolektivní spolupráce. Maďarsko je národ hrdých a sebevědomých občanů s určitou dávkou národovectví. Proto
se u nich při jednáních projevuje velká míra asertivity. Jednání vedou spíše neformálně.

Maďaři jako jednací jazyk rádi preferují svoji mateřštinu. Jsou si vědomi důležitosti cizích jazyků, bohužel znalost cizích jazyků je srovnatelná se středoevropským standardem. Pokud maďarština nemůže být jednacím jazykem ani pomocí tlumočníka, preferují spíše angličtinu nebo v menší míře němčinu. Výuka ruštiny byla v Maďarsku nutnou a formální záležitostí,
a proto se jako jednací jazyk téměř nevyskytuje. Používání titulů není v Maďarsku příliš rozšířené.

Práce je považována za zdroj obživy. Řemeslo se necení natolik jako v Čechách. Fluktuace zaměstnanců nevybočuje z evropského průměru. Ke vzdělání mají větší úctu než Češi. Společnost je více rozvrstvená. Existuje úzká vrstva bohatých lidí, ale ostatní obyvatelé svoje majetkové poměry mohou považovat mezi sebou za srovnatelné

Dochvilnost pro Maďara při jednání bývá zpravidla samozřejmostí. Zpoždění ze strany obchodního partnera není rozhodně považována za “faux-pas”, který zásadním způsobem ovlivní průběh a výsledky obchodního jednání. Pokud by dané slovo z různých důvodů nemohlo být dodrženo, Maďar raději podá informaci nebo vysvětlení, eventuálně  včas vyvolá nové jednání. Má dobrou znalost trhu, zná zpravidla své konkurenty, cenovou úroveň na trhu pro projednávané zboží, málokdy blufuje, raději logickými argumenty podpoří, proč potřebuje právě takové podmínky pro obchod. Zpravidla má jasné představy do budoucna jak vydobýt na trhu pro projednávané zboží odpovídající místo. Ovšem je na místě tyto představy brát s rezervou neboť podmínky na trhu se neustále mění, partner může někdy záměrně nebo pouze z nedostatku informací přecenit své síly a možnosti. Ve vytváření důvěry dominuje osobní kontakt. Doporučuje se na začátku často partnera navštěvovat a také ho pozvat k sobě. Maďaři se vyjadřují stručně a jasně, často argumentují. Nedělá jim potíže mluvit o nepříjemných věcech, naopak mají za to, že to pomůže zredukovat problémy vznikající
při pozdějším obchodování.

Maďaři preferují v interpersonálních vztazích bližší kontakt. Odstup od partnera považují
za projev pohrdání a nedůvěry. Toto chování může zkomplikovat i nadějně vypadající obchodní kontakty.


Šeky, platební karty, směnárny
Cestovní šeky a Euro-šeky (nevýše tři, každý v maximální hodnotě 35 000 Ft) se proplácejí
ve směnárnách. Symboly šeků a mezinárodních kreditních karet, které jsou akceptovány, jsou vyznačeny hned u vchodu do směnárny. V nepřetržitém provozu jsou na stále se rozšiřujícím počtu míst peněžní automaty pro výdej hotovosti (AMEX, Diners Club, EnRoute, Euro/Mastercard, JCB a kreditní karty VISA). Zahraniční měnu je povoleno směnit pouze
v oficiálních směnárnách (také v cestovních kancelářích, hotelích). V opačném případě riskuje každý turista, že bude podveden.

Konkrétní vyhledané řetězce:
Makro – Metro
13 obchodů s otevírací dobou (Po - So 5:00 – 21:30, Ne 8:30 – 19:00)
Obi
- v Maďarsku od roku 1994, nyní 21 obchodů
- funguje formou franšízy
Interspar
- velká expanze, nyní asi 200 obchodů
- 2002 a 2003 převzetí převzato 14 obchodů Billa a 22 Keiser´s
Tesco
- Budapešť – 17 obchodů
- Ostatní 73
Zepter
- butik se nachází na hlavní třídě v Budapešti
Bauhaus
- 2 obchody v Maďarsku
- otevírací doba Po - Pá 6:30 - 21:00, So 8:00 - 21:00, Ne 8:00 - 20:00
Baumax
- 15 domů (z toho 5 v Budapešti)
- otevírací doba Po-Pá 7:00 (příp. 8:00) – 20:00, So, Ne 8:00 - 18:00
Hunguest Hotels - Hotelový řetězec
- 26 hotelů na celém území Maďarska (městské, lázeňské, horské a balatonské hotely)

V Maďarsku se dále nachází firmy:
Schell, OMW, Ikea, Bauhaus, Electro World, Asko, Tchibo
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM