SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (VELKÁ BRITÁNIE)


Spojené království Velké Británie a Severního Irska (označované nepřesně Velká Británie, Británie nebo Anglie) je ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velkou Británii a severovýchodní část ostrova Irsko, kde hraničí s Irskou republikou.
• Celková rozloha:  241 752 km2 (Anglie 130 423, Wales 20 766, Skotsko 77 080, Sev. Irsko 13 483)
• Počet obyvatel:  59,6 mil. obyvatel
• Hlavní město:      Londýn - 6,9 mil. obyvatel
• Významná hospodářská centra:
-Birmingham - 1 021 tis. obyv.,
                                                           
Leeds - 727 tis. obyv.,
                                                           
Glassgow - 616 tis. obyv.,
                                                           
Sheffield - 530 tis. obyv.,
                                                           
Liverpool - 481 tis. obyv.

• Úřední jazyk:      Angličtina
• Národnostní složení:  Angličané 81,5 %;
                                        Skotové 9,6 %;
                                        Irové 2,4%;
                                        Welšané 1,9%;
                                        dále Indové, Pákistánci, Bangladéšané, Číňané aj.
• Náboženství: Anglikánské (27 mil.), římskokatolické (9 mil.), muslimské (1 mil.), presbyteriánské (800 tis.), metodistické (760 tis.), šíitské (400 tis.), hinduistické (350 tis.), židovské (300 tis.)
• Měna: Jednotkou britské měny je libra šterlinků (pound sterling - mezinárodní zkratka GBP). Dělí se na 100 nových pencí (new pence - p). V oběhu jsou bankovky o hodnotách 5,10,20 a 50 GBP a mince 1 GBP, 50, 20, 10p.

Ekonomická charakteristika
Zdaleka nejvýznamnějším sektorem v Británii je sektor terciální (sektor služeb) na výši britského HDP se podílí  74 %  a zaměstnává téměř 75 % celkové pracovní síly. V těchto hodnotách není započteno stavebnictví, které vytváří 7 % HDP a zaměstnává 4,3 % pracujících.
Z hlediska zaměstnanosti mají silné postavení velkoobchod a maloobchod, služby pro průmysl, sociální a zdravotní služby, vzdělání, ubytování a pohostinství, veřejná správa, doprava a skladování a finanční služby. Hlavním centrem služeb je Londýn.

Podnikatelské služby
Londýn je významným centrem právních služeb a ústředí zde mají 3 ze 4 největších právních firem na světě (Clifford Chance, Linklaters, Allen&Overy). V Londýně má kancelář přes 200 zahraničních právních firem, přičemž polovina z nich je z USA. V právních službách pracuje v GB téměř 270.000 lidí.
Hlavní britské město hraje také nezanedbatelnou roli v oblastech jako poskytování námořních služeb (International Maritime Organization (IMO)), či v poradenských činnostech (audit, daně, finanční řízení). Dominantní postavení na trhu mají firmy z „velké čtyřky“: PwC, Deloitte, KPMG a Ernst&Young. Londýn je také důležitým centrem reklamy a vytváření „public relations“. Mezi největší reklamní agentury patří Abbott Mead Vickers BBDO, J. Walter Thompson, Leo Burnett, Ogilvy & Mather.

Maloobchod
Sektor vytváří téměř 6 % HDP a 10 % pracujících. Zhruba 8 % představuje prodej přes internet. Největšími potravinovými řetězci jsou:
Tesco (tržní podíl 31,6 %) – největší britská maloobchodní síť, působí na globálním trhu a jeho profit v minulém roce 2008 dosáhl 2 miliard liber. Obchodní značka byla zaregistrována již v roce 1919, dnes Tesco vlastní celkem 2 212 provozoven a zaměstnává přes 273 000 pracovníků.
Asda (tržní podíl 17 %) – řetězec maloobchodů působících ve Velké Británii od roku 1965 je dceřinou společností amerického retailového giganta Wal-Martu. V současné době se na území VB nachází 243 supermarketů a 37 hypermarketů Asda.
Sainsbury's (tržní podíl 15,9 %) – třetí největší a nejstarší řetězec ve VB byl založen v roce 1869, do devadesátých let minulého století byl číslem 1, ale neochota zavádění nových přístupů do této pozice posunula progresivnější Tesco a později i Asdu.
Morrisons (tržní podíl 11,1 %) – Čtvrtý největší řetězec v Anglii založený roku 1899 v Bradfordu, své obchody soustřeďuje hlavně na severu a jihu Britských ostrovů.
Somerfield (tržní podíl 4,5 %) – je řetězcem menších a středních provozoven, v současné době jich provozuje okolo 980ti, což ho řadí na páté místo v UK.
Waitrose (tržní podíl 3,9 %) – jeho 220 supermarketů nabízí vysoce kvalitní výrobky a zákaznický servis. Jeho nadstandardní služby mu zajišťují pevnou pozici na britském trhu, jeho tržní podíl ho řadí na 6. místo v UK.
Aldi (tržní podíl 2,5 %) a Lidl (tržní podíl 2,1 %) jsou německými společnostmi, které operují i na britských trzích jejich tržní podíl je řadí mezi 10 největších britských řetězců.
Největšími nepotravinovými řetězci jsou Tesco (3,6 %), Argos a Homebase (3,5 %), Dixons (2,9 %), Asda (2,6 %), Marks & Spencer (2,3 %).

Otevírací doby a svátky
Obvyklou pracovní dobou ve většině úřadů a firem ve VB se rozumí čas mezi 9.00 hod a 18.00 hod. Ve sféře služeb jako jsou supermarkety, samoobsluhy a ostatní obchody je však běžné, že jsou tyto otevřeny dlouho do nočních hodin a některé pak i 24 hodin denně, kromě sobot a nedělí s otvírací dobou do 19.00, resp. 17.00. Britské "pubs" tedy hospody s čepovaným pivem zavírají ze zákona v 23.00, déle zůstávají otevřeny jen restaurace, bary a noční kluby. V současné době se vedou debaty, zda mají být "pubs" otevřeny déle.

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje 8 oficiálních státních svátků, tzv. public a bank holidays, v Severním Irsku pak takových svátků mají 10. Svátky jsou označovány jako bank holidays z toho důvodu, že o takovém dni zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna obvykle v následující pondělí po takovém víkendu. Ve VB je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, jako např. při mimořádných slavnostních událostech u královského dvora, nebo jak tomu bylo v r. 1999 při oslavách nového tisíciletí, tzv. Millennium holiday.

Obchodní zvyklosti
Mezi ustálené obchodní zvyklosti v Británii patří dochvilnost, upravený vzhled a ne příliš pestré barvy oděvu (pro dámské i pánské oděvy spíše tmavší odstíny), kvalitní příprava na jednání včetně prostudování dostupných podkladů, za samozřejmost se pak považuje předání navštívenky (v anglosaských zemích bez uvádění titulu). Používání mobilního telefonu během jednání je všeobecně považováno za neslušné. Zvláště důležitým aspektem v komunikaci s britskými firmami je rychlá reakce na zaslanou korespondenci. Běžné je odpovídat na písemnou, tedy i faxovou či emailovou korespondenci ještě týž den po obdržení. Při obchodních jednáních je obvyklé, že se projednává maximum bodů a učiní-li obě strany závěr, předpokládá se, že se k němu netřeba vracet a že ho obě strany budou respektovat. Při jednáních není zvykem nabízet alkoholické nápoje. V britských "pubs" není běžná obsluha u stolu, objednávky přijímá personál za barovým pultem, kde se také objednávka platí. Není zvykem dávat spropitné na rozdíl od restaurací a barů, kde je spropitné, obvykle ve výši 10 %, připočítáno automaticky k útratě.

Finanční služby
Sektor finančních služeb vytváří 10 % HDP a zaměstnává 3,6% pracujících. Význam sektoru pro ekonomiku se každoročně zvyšuje. Finanční služby zahrnují bankovnictví, pojišťovnictví, správu investičních fondů, obchod s cennými papíry a deriváty. Investoři oceňují vysoce kvalifikovanou a dostupnou pracovní sílu, flexibilní pracovní trh a nejlepší regulační systém na světě. Skutečnost, že GB není členem evropské měnové unie, neznamená pro investory žádnou překážku. Spíše naopak považují finanční investoři nezávislost země v oblasti měnové politiky za velkou výhodu.
Londýn je nejdůležitějším finančním centrem v Evropě. Ve finančních čtvrtích City a Canary Wharf pracuje cca 390.000 lidí. V Londýně působí nejvíce zahraničních bank na světě (cca 250) a všechny největší světové pojišťovny a zajišťovny.

London Stock Exchange (LSE) je jedna z nejstarších akciových burz na světě a její počátky sahají do roku 1698. LSE je zároveň největší burzou na světě v počtu kótovaných zahraničních firem (554) a třetí největší burzou v Evropě podle tržní kapitalizace svých akcií za Deutsche Börse Frankfurt a Euronext Paříž. Více než čtvrtinu akcií LSE vlastní americká burza Nasdaq.

London Metal Exchange (LME) je největší burzou na světě pro obchodování se základními a barevnými kovy. Na LME se obchoduje od r. 1877. Na LME se nyní realizuje 90 % všech světových obchodů se základními kovy (železo, hliník, měď, olovo, nikl, zinek, cín, atd). Londýn je také významným centrem burzovního obchodu se zemědělskými komoditami (káva, kakao, cukr, pšenice, ječmen, kukuřice, brambory), ropou a ropnými produkty.

Cestovní ruch
Cestovní ruch je významnou součástí ekonomiky a vytváří 3,5 % HDP. Roční tržby sektoru dosahují zhruba 75 mld. GBP, přičemž převážná většina připadá na domácí turisty. Nejvíce turistů přijíždí z USA, Francie, Německa, Irska a Nizozemska. Podle výše příjmů z cestovního ruchu je GB na 6. místě ve světě za USA, Španělskem, Francií, Itálií a Německem.

Stavebnictví
Stavebnictví vytváří 7 % HDP a zaměstnává 4,3 % pracujících. Britští kontraktoři a konzultanti působí téměř v každé zemi na světě a mají výbornou pověst. Britské standardy a stavební kodex jsou uznávány celosvětově a tvoří základ řízení stavebnictví v mnoha zemích světa. V britském stavebnictví převažují menší a střední firmy (SME's), počet velkých firem je relativně malý. Většina stavebních firem má ústředí v Londýně nebo na jihovýchodě Anglie. Mezi největší firmy patří Persimmon, Bovis Lend Lease, Balfour Beatty, Halcrow, Amec, Carillion, aj.

Doprava
Silniční – patří k nejrozvinutějším v Evropě i na celém světě. Silniční a dálniční síť patří k nejhustším v Evropě.  Auta a motocykly registrované v GB platí silniční daň (road tax). Její výše závisí u osobních aut a motocyklů na objemu motoru a množství emisí uhlíku. Maximální výše daně je nyní 215 GBP ročně. U nákladních aut a autobusů závisí výše silniční daně na počtu sedadel, náprav nebo hmotnosti vozidla a pohybuje se v rozmezí 165–1.850 GBP ročně. V Británii se dosud neplatí za používání dálnic a silnic.
Železniční – britské železnice přepravily v r. 2005 téměř 1,1 mld. cestujících a 104 mil. tun zboží. Podílí se 5% na celkové nákladní dopravě. Osobní železniční dopravu v GB provozuje 10 firem na základě licence od Ministerstva dopravy. Nákladní železniční dopravu provozují 4 firmy. Téměř všechny vlakové soupravy vlastní přes leasingové společnosti (Angel Trains, HSBC Leasing, Porterbrook Leasing) největší britské banky (RBS, HSBC, Abbey).
Letecká – přímo zaměstnává 200 tis. lidí a dalších 600 tis. pracovních míst na ní závisí nepřímo (cestovní ruch, catering, výroba leteckých součástek, atd.). Londýnské letiště Heathrow je 3. největší letiště na světě (za Atlantou a Chicagem). Letecká doprava proto patří k významným ekon. sektorům. Největší britskou leteckou společností je British Airways. K dalším britským aerolinkám patří easyJet, BMI British Midland, Virgin Atlantic, Flybe, Jet2.
Námořní – zajišťuje 95 % britského zahraničního obchodu (dle hmotnosti). GB se podílí 6 % na světové obchodní flotile a registruje téměř 800 lodí o tonáži nad 500 tun. Lodní doprava je pátým největším exportním sektorem služeb; významnější než média, telekomunikace, počítačové služby.Mezi největší kontejnerové přístavy patří Felixstowe, Southampton, Liverpool, Swansea, Portsmouth.
Z ostatních druhů dopravy je pro fungování britské ekonomiky významná potrubní a říční doprava. GB má hustou potrubní síť zahrnující ropovody, plynovody a na komunální úrovni také horkovody. V říční dopravě hraje důležitou roli nákladní přeprava. V GB je velmi rozsáhlá a vzájemně propojená síť říčních kanálů.

Telekomunikace
Telekomunikace zaměstnávájí 0,9 % pracujících a patří k nejvyspělejším na světě. Dynamický rozvoj sektoru začala liberalizace domácích i mezinárodních telefonních hovorů v roce 1984 za vlády M. Thatcherové. Postupně došlo k rozvoji mobilní sítě, internetu a datových služeb.
Největšími provozovateli pevných linek jsou firmy British Telecom (BT – 60 % podíl), NTL, Carphone Warehouse, Cable & Wireless. V GB působí 6 mobilních operátorů: O2, Vodafone, Orange, T-Mobile, Virgin Mobile a 3. Mobilní penetrace převýšila 100 % populace.
Příznivé podnikatelské prostředí umožnilo do GB přilákat hlavní světové telekomunikační firmy (Telefónica, Deutsche Telekom, France Télecom, Motorola, Nokia, Cisco, Lucent). K prvotřídním technologickým centrům patří Cambridge, Silicon Glen ve Skotsku, Greater Manchester, Midlands a Thames Valley. Hlavním lákadlem pro zahraniční firmy je finančně a personálně silný výzkum a vývoj. Optická vlákna byla např. vynalezena právě v GB. Na vysoké úrovni je spolupráce univerzit s firmami při aplikaci výzkumu a vývoje. GB je světovým leadrem v oblasti digitálního vysílání. GB má nejvyšší penetraci na světě (70 % obyvatel) v digitálním televizním vysílání. Analogové televizní vysílání bude kompletně nahrazeno digitálním do roku 2012.

Energetika
Sektor energetiky vytváří 3,2 % HDP a je plně liberalizovaný. Elektřina se vyrábí z těchto zdrojů: zemní plyn (40 %), uhlí (33 %), uran (19 %), obnovitelné zdroje (4 %), dovoz (3 %), ropa (1 %). Největším výrobcem elektřiny je státní firma British Energy (20 % celkové produkce). Největší energetickou společností je British Gas/Centrica. K významným energetickým firmám dále patří RWE Npower, Powergen/Eon UK, EDF Energy, Scottish Power, Scottish & Southern Energy, International Power, Drax Power. Třetina britských domácností odebírá elektřinu i zemní plyn od stejného dodavatele. Vlastníkem elektrické rozvodné sítě v Anglii a Walesu a sítě plynovodů v GB je firma National Grid. Vlastníkem elektrické rozvodné sítě ve Skotsku jsou firmy Scottish Power a Scottish & Southern Energy. GB je významným producentem ropy a zemního plynu. Těžba se realizuje v britském kontinentálním šelfu v Severním moři.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM