NĚMECKO


Rozloha: 357 020,22 km2

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva:
V Německu žije 82 532 tisíc obyvatel (dtv 10.2004). Z toho je 91% německé národnosti. Průměrná hustota obyvatelstva v SRN je 236 obyvatel na km2. Ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo v roce 2004 v Německu přibližně 42 miliónů, z čehož 38,19 miliónů představovali výdělečně činné osoby. Počet nezaměstnaných dosáhl rekordního počtu 5,1 miliónů výdělečně činného obyvatelstva. Náboženské složení je návledující: katolíci s 32,3 %, evangelíci s 31,9 %, židé s 0,2 % a muslimové s 3,9 %.
Úředním jazykem je němčina a ostatními nejčastěji používanými jazyky jsou dánština, fríština a lužická srbština.
Od 1. 3. 2002 platí v Německu pouze Euro, jiné peněžní jednotky se oficiálně nepoužívají.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba:
Státní svátky se z náboženských důvodů a z důvodu zemského členění částečně liší mezi různými Spolkovými zeměmi. 


Pracovní doba je flexibilní a regulována pouze sjednanými tarify v jednotlivých odvětvích, pro některé podniky je pracovní doba jednotlivě sjednána. Tarify se liší i podle kvalifikačních skupin zaměstnanců.
Průměrná pracovní doba tak pro rok 2004–5 činila 37,7 pracovních hodin týdně při práci na plný úvazek, skutečná pracovní doba je ovšem odhadována na 39,9 hodin týdně.


Pracovní doba bank:
Pracovní doba bank je rozdílná – obvykle:
Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 18:00, Pátek: 9:00 – 13:00
Ve velkých městech existují filiálky velkých bank, které mají v pondělí až pátek otevřeno do 20:00 hod a rovněž v sobotu do 14:00 hod. Pro výběr hotovosti a eventuelně i pro bezhotovostní převody lze využívat bankomaty v samoobslužných zónách.
Prodejní doba:
1. Prodejní doba velkých obchodních domů a supermarketů je obvykle:
Pondělí - Pátek 09:30 – 20:00 hod. (Některé řetězce, např. Kaufland, do 22:00 hod.) Sobota 09:00 – 18:00 - 20:00 hod.
2. Prodejní doba samoobsluh s potravinami je obvykle:
Pondělí – Pátek 08:00 – 19:00 hod. ev. až do 20:00 hod. Sobota 08:00 – 18:00 hod. ev. až do 20:00 hod.

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty:
Za nejdůležitější se dají považovat:
• serióznost a spolehlivost
• vysoká technická úroveň a kvalita výrobku
• rozumná /resonable/ cena
• goodwill a nutnost „být přitom" - na veletrzích, vědeckých sympoziích, konferencích, významných společenských akcích atp.
• navázání osobních kontaktů
• umění lobbovat, napojit se na aktivity státu /mise atp./
• mít na trhu registrovanou firmu
• budování Joint-Venture pro aktivity na místním trhu, event.na třetích trzích
• členství v roce 2004 registrovaném Sdružení českých firem v Německu /Vereinigung tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V./
• aktivní využívání státní sítě obchodně-ekonomických zastoupení při ZÚ, GK a zastoupení zahraničních kanceláří agentur CzechTrade, CzechInvest a ČC
• využívání znalostí specifické mentality partnerů v jednotlivých regiónech SRN
• aktivní využívání specifik trhů jednotlivých 16 spolkových zemí


SRN

Obchod: maloobchod a velkoobchod:

Maloobchod: V posledních letech se jeho obrat vyvíjel méně uspokojivě. Průměrná roční míra jeho růstu v letech 1996-2001 byla pouhých 0,8%, v maloobchodě bylo zrušeno na 30 tisíc pracovních míst a ve struktuře výdajů domácností klesl podíl nákupu zboží v maloobchodní síti z 32% na 25%, zejména ve prospěch vydání do oblasti zdravotní péče a vzdělávání. V letech 2001-2003 maloobchodní obrat dokonce klesá. Až teprve roky 2004 a 2005 zaznamenaly mírný růst. Podle výsledků statistického úřadu ze začátku roku 2007 se v roce 2006 zvýšil obrat celého odvětví meziročně nominálně o 0,8%, reálně o 0,1%. Na rok 2007 prognózoval ústřední svaz německého maloobchodu nárůst obratu mezi 0,5 -1,0%. Výsledky za rok 2007 zveřejněné statistickým úřadem hovoří bohužel o opaku. Nominálně klesly oproti roku 2006 obraty podle předběžných propočtů o 0,7%-1%, reálný obrat zaznamenal pokles o 1,5% až 1,8%.

Meziroční srovnání ovlivnilo zejména silné předzásobení z konce roku 2006 a následné zvýšení DPH na 19% (s účinností od 1.1.2007). V neposlední řadě se na úrovni nákupní motivace konzumentů podepsal v roce 2007 podstatný růst dalších výdajových položek domácností, především energií a pohonných hmot. Prognózy střešního německého svazu maloobchodu na letošní rok byly ještě na jaře 2008 lehce optimistické. Počítaly se zhruba 2% nárůstem nominálních obratů oproti roku 2007 a se skromným nárůstem reálného obratu o + 0,5%. Podle zprávy svazu za leden - září 2008 se vývoj branže pohybuje přibližně v rámci očekávání. Obraty sektoru se oproti srovnatelnému období roku 2007 zvýšily nominálně o 1,5% a dosáhly celkem 291,3 mld. Euro. V reálném vyjádření ale klesly oproti předchozímu období o mínus 0,9%. Předběžné hodnocení růstu německého hospodářství za 1. pololetí nicméně ukazuje, že stále více klesá privátní spotřeba. Maloobchod zaměstnává celkem na 2,5 mil. lidí, t.j. přes 6% veškerého zaměstnaného obyvatelstva. Dosahuje obratů přes 500 mld. EUR ročně a působí v něm kolem 410 tisíc samostatných firem. Střešní spolkovou zaměstnavatelskou organizací maloobchodu je HDE - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (internet: www.einzelhandel.de).

Velkoobchod: Stejně jako v maloobchodu docházelo na počátku milénia i v tomto sektoru k horším hospodářským výsledkům, charakterizovaným snižováním obratu, redukcí počtu zaměstnanců a nižšími investicemi. K mírnému ozdravění trhu došlo s předstihem jednoho roku před maloobchodem. Od roku 2003 již mají velkoobchodní obraty rostoucí tendenci. V roce 2005 se obrat zvýšil o 3,8%, velmi pozitivní výsledek zaznamenal i rok 2006. Nominálně se meziročně velkoobchodní obrat zvýšil o 6,7% a reálně o 3,2%. Přes mírnější nárůsty oproti roku 2006 pokračoval růstový trend i v roce 2007. Nominální obrat se zvýšil meziročně o 2,4% a reálný o 0,3%. Velkoobchodní obraty tak pokračovaly již pátý rok po sobě v kontinuálním růstu. V roce 2007 dosáhl velkoobchodní obrat hodnoty kolem 770 mld. Euro. Za měsíce leden - srpen 2008 dosáhly obraty v běžných cenách přitom již celkem 889,7 mld. Euro.

V prvních měsících roku pokračoval pozitivní vývoj, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku rostly nominální obraty velkoobchodu na začátku roku měsíčně o zhruba 10% , reálné obraty se zvyšovaly o zhruba 5%. V květnu zaznamenaly obě hodnoty jistý pokles oproti srovnatelnému období 2007, září a říjen 2008 zaznamenávají opět další růstová plus. Podle říjnových údajů střešního německého svazu vzrostl německý velkoobchod v období leden - září 2008 oproti loňskému srovnatelnému období nominálně celkem o 10,9%, reálně o 3,5%. Jeho další vývoj bude záviset dle šéfa organizace mj. od situace na finančních trzích a opatření spolkové vlády. Německý velkoobchod je klasickým odvětvím středního stavu. Odvětví zaměstnává kolem 1,2 mil. lidí, tj. kolem 2,3% všech pracujících SRN. Řada firem působí jak ve vnitřním velkoobchodu, tak současně na zahraničních trzích. Střešní zaměstnavatelskou organizací je Spolkový svaz velkoobchodu a zahraničního obchodu - BGA (Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels e.V.), internet: www.bga.de.
Kontakt na další distribuční kanály:

V SRN existuje kromě toho více než stovka komoditně zaměřených spolkových svazů a spolků sdružujících ve svých řadách velkoobchodníky, distributory, maloobchodníky, dále exportně orientované obchodníky apod. Jako zdroj informací a potenciálního navazování kontaktů jsou uvedeny nejdůležitější střešní svazy:
• Spolkový svaz německého exportního obchodu -BDEx
(Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. - BDEx)
Internet : www.bdexport.de
• Spolkový svaz německého velkoobchodu a zahraničního obchodu - BGA
(Bundesverband des Deutschen Gross-und Aussenhandels e.V.)
Internet: www.bga.de. Z internetových stránek spolkového svazu velkoobchodu a ZO BGA se lze dostat na 27 zemských a regionálních svazů a oborově členěných svazů.
• Spolkový svaz německého maloobchodu - HVE
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels
Internet: www.einzelhandel.de
Kontakt na české firmy působící v SRN
Přes několikaletou recesi německé ekonomiky si čeští exportéři na zdejším trhu udrželi dobrou pozici. Pro české MSP nově usilující o vstup na trh SRN se zde nabízí možnost využití zkušeností stávajících českých firem přítomných na německém trhu, případně navázání zastupitelských / zprostředkovatelských vztahů. Přehled všech OEÚ ZÚ Berlín dostupných adres na zastoupení českých firem v SRN, resp. na jejich dceřiné společnosti v SRN, je možné získat na vyžádání OEÚ.
Supermarkety v Německu:
ANDURONDA C + C GMBH
BERNHARD BOLLWEG
BURKHARD KUFFNER
C + C OBERALLGAEU LANG-STEUDLER GMBH
DIRK KOCH
EDEKA HANDEISGES. BERLIN-BRANDENBURG MBH
ELMAR ROTH
FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH
HIT HANDELSGRUPPE GMBH & CO. KG
HUBERT DICK GMBH & CO. KG
HUGO BRUMMER
K + K KLAAS & KOCK B.V. & CO. KG
KARL PREUSS GMBH & CO.
LIEBSCH GMBH
LOGO DISCOUNT GMBH
LUPUS HANDELSGESELLSCHAFT MBH
METRO GROUP ASSET MANAGEMENT SERVICES GMBH
MUENCHNER HANDELSGESELLSCHAFT KURT RITZ & CO. GMBH
NATEX SERVICE STATION
NIEMERSZEIN & CO. KG
PETER SCHARDT
PLUS WARENHANDELSGES. MBH
PUG-VARIO KAUF EG
RAIFFEISEN EMSCHER-LIPPE EG
REWE-CENTER HILLEBRECHT GMBH & CO. KG
REWE-INFORMATIONS-SYSTEME GMBH
RICHARD DEMHARTER GMBH
ROLF MICHEL GMBH
SB HANDELSGESELLSCHAFT SACHSEN - THÜRINGEN MBH
SPAR HANDELS-AG
VPV LAMICH KG
WALTER VOIGT
WERNER GERSPACHER
WERNER HAUPT INHABERIN BRIGITTE HAUPT
WIDDEL UNTERNEHMENSGRUPPE GROß- UND EINZELHANDEL E. KFM.
WOLFGANG SCHMIDT OHG
WOLFGANG STRUVE & CO. KG 


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM