POSLÁNÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ


Obecně lze definovat poslání jako první krok v procesu stanovení strategie firmy. Poslání organizace by mělo vycházet z její trady a současných záměrů firmy, mělo by definovat rozsah působnosti. Je dáno představami; zdroji; situací na trhu a ve společnosti. Poslání je určeno vedení, zaměstnancům, zákazníkům a široké veřejnosi.

Poslání by mělo být definované už od okamžíku vzniku. Neměly by zde být vysloveny měřitelné cíle, naopak by mělo odrážet filozofii a politiku organizace, mělo by být motivující pro zaměstance.

Poslání organizace by mělo specifikovat, o co bude organizace usilovat z dlouhodobého hlediska.

Tato vize by měla vytyčovat dlouhodobé cíle a hlavní strategie vedoucí k jejich dosažení.

Smyslem je poskytnout představu o zaměření a významu podnikatelských činností organizace.

V různých zdrojích býva často různě definováno z čeho je poslání tvořeno, proto zde bude uvedeno jen několik prvků:

1. historie a předchozí vývoj – organizace by se v průběhu času měla drzět určité linie
2. aktuální prefence vedení – kam si vedení představuje, že by se měla org. vyvíjet
3. zdroje – hmotný i nehmotný majetek se kterým firma disponuje
4. pozice ve veřejném mímění –zde si chceme zlepšit nebo udržet image
5. tržní hospodářství


Poslání firmy vymezuje předmět činnosti, hranice ve kterých se pohybuje, zpravidla vymezuje okruh výrobků a služeb. Mělo by také vymezit velikost trhu, na kterém se bude firma pohybovat. Naopak zisk by zde neměl být zmiňován.

Jako příklad zde bude uvedeno poslání dvou firem. Firma Fakro se zabývá výrobou a prodejem střešních oken a jejich doplňky. Druhá fima Asolo se zabývá dovozem a prodejem značkových sportovních bot.

Naším cílem je nabízet výrobky té nejvyšší kvality určené do podkroví a zároveň vyplnit očekávání klientů celého světa. Stanovujeme si tyto cíle a zároveň si plně uvědomujeme odpovědnost za zdraví a bezpečnost našich zákazníků, včetně ochrany životního prostředí.

Posláním firmy Asolo je vytvořit obuv, která odpovídá Vašim potřebám: od procházek k trekkingu, od turistiky po nejnáročnější výstupy v ledu či těžkém terénu. Za každého počasí a v jakékoliv nadmořské výšce.


Závěr

Poslání prentuje firmu na veřejnosti a dotváří její image. Proto by ho měla firma vytvářet co nejpečlivěji a měla by mu věnovat náležitou pozornost.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM