MISE A VIZE V OBCHODĚVize obchodu:

Je vhodné, aby byla na základě představ zakladatelů obchodu o jeho působení a prospěšnosti pro společnost výstižným způsobem definována vize obchodu.  Ta bývá někdy nazývána obchodní filozofií. Měla by se vejít do jedné věty a vyjádřit jednoduchým způsobem základní myšlenku daného obchodování a přístup obchodu k zákazníkovi. Na základě vize obchodu lze formulovat konkrétní obchodní principy, které představují základní pilíře fungování obchodu, nebo také etický kodex, který vyjadřuje obchodem vyznávané a dodržované hodnoty. Vhodně definovaná vize obchodu se pak stává důležitým faktorem pro prezentaci obchodu vnějším směrem vůči zákazníkům, ale také podstatným motivačním faktorem směrem dovnitř pro zaměstnance.

Vizí obchodu management vymezuje směřování obchodu a jeho pozice v budoucnosti.

Důvody pro stanovení vize:

Někteří obchodníci ji pokládají za pouhou vizitku na veřejnosti, avšak pravdou je, že skutečně velmi dobře promyšlená obchodní filozofie a další hodnoty jsou považovány za klíčový nástroj strategického plánování a řízení obchodu a jeho orientace na hlavní obchodní aktivity.

Filozofii či vizi obchodu lze definovat jako trvalou součást současných i budoucích činností obchodu v oblasti produktu, služby, trhu, hodnot, názorů a způsobů konkurenčního odlišení. Právě schopná  konkurenceschopnost obchodu je velmi důležitou součástí jeho trvalé prosperity.

Důležité požadavky na vizi:

1. Je třeba se vyvarovat jak příliš obecné, tak příliš specifické definici.
2. Definovat vztah obchodu k hlavním cílovým skupinám, které mají být osloveny.
3. Nastínit strategii a cíle obchodování.
4. Vize musí být jedinečná.
5. Vize musí být orientována na trh, ne na produkt.Konkrétní příklady vizí:

Bohemian Lions - Partnerství při zvládání přicházejících změn
S.Oliver - Móda a životní styl pro všechny věkové skupiny
RE/MAX - Porazíme konkurenci a staneme se jedničkou na trhu. Dosáhneme maximální spokojenosti a loajality zákazníků tím, že se zaměříme na jejich skutečné potřeby.

Mise obchodu:

Mise, označovaná někdy přímo jako poslání, je zformulovaná a napsaná vize. Při konkretizování mise si můžeme klást otázky typu: ,Jaký je důvod naší existence? Jaký je základní smysl našeho bytí? ,Jaké závazky máme vůči různým zájmovým skupinám? ,Jaký důraz budeme klást na uspokojování potřeb jednotlivých zájmových skupin? ,Co je jedinečného na našem obchodu? Čím je náš obchod výjimečný? ,Co se asi na našem obchodu změní v průběhu budoucích 3-5 let? ,Kdo je naším hlavním zákazníkem, klientem, jaký je náš klíčový segment?

Mise obchodu má úzkou vazbu na cíle obchodu. Mise by měla říkat, jaké vyznává hodnoty, jaký je vztah obchodu k veřejnosti a jaký k zaměstnancům.

Konkrétní příklady misí:

Kooperativa (výrobně obchodní družstvo) i Fimes a.s. - Pomocí kvalifikovaného lidského zázemí, kvalitních a moderních technologií a know-how poskytovat zákazníkům neustále se zkvalitňující výrobky a služby ve všech svých oblastech činnosti.
RE/MAX - Stavíme na celosvětovém úspěchu společnosti RE/MAX v obchodu s nemovitostmi a chceme strategicky a dlouhodobě budovat silnou pozici této společnosti v České republice.
Vysokou profesionalitou našich makléřů překonáváme očekávání zákazníků a pozitivně ovlivňujeme způsob obchodování na českém realitním trhu.
Spolu s našimi partnery, dodavateli a akcionáři tvoříme silný tým, který má společný zájem maximálně uspokojovat potřeby zákazníků v obchodu s nemovitostmi.
Budujeme přátelské a korektní vztahy s našimi zákazníky, místní komunitou, obchodními partnery a kolegy, protože lidi a mezilidské vztahy jsou pro nás v obchodě nejdůležitější.Zatímco vize a mise mají různá časová měřítka, cílem obou „prohlášení“ je povzbudit zacílení a angažovanost sil rozvoje v obchodě. Dalo by se říci , že vize a mise jsou dvě různé ohniskové vzdálenosti téhož směru pohledu a v mnoha případech mohou být soustředěny do jednoho prohlášení. Mise je střednědobá budoucnost a vize dlouhodobá budoucnost. Zatímco vize se snaží poskytnout vzrušující a podmanivý obraz budoucnosti, mise typicky definuje účel a cíle obchodu. Aby tato prohlášení byla účinná, musí být mise a vize:
• unikátní a důvěryhodné,
• dynamické a inspirující,
• stručné a zapamatovatelné.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM