Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

Bagatelizace OM

frustrovaná osoba zlehčuje situace n. nedosažený cíl (kyselé hrozny)

Barofobie

chorobný strach z tíže

Beneficence

dobročinnost

Benigní

nezhoubný

Bilancování

hodnocení

Brainstorming

metoda skupinového tvůrčího myšlení, podstatou je snaha uvolnit podvědomé procesy, odstranit zábrany a uvolnit fantazii, cílem je nalezení netradiční řešení problému

Brainwashing

jakákoliv technika snažící se ovládnout myšlení a jednání člověka proti jeho vlastní vůli

Burnout

vyhoření, ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka helping professions