• Studium je schváleno jako studium pro výchovné poradce podle § 24 odst. 2 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005. Osvědčení bude vydáno podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, je určeno výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách a doporučeno pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují. Doposud byl kurz akreditován pod č.j. 14 215/2009-25-372.

 • Studium je koncipováno formou distanční (základními studijními materiály jsou tištěné distanční studijní a informační texty), prezenční (přednášky, semináře, cvičení, konzultace) a kombinací prezenční a distanční formy.
  Studující mají též k dispozici elektronické studijní prostředí převážně informačního a komunikačního charakteru, zpracované v systému Moodle.

 • Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání a alespoň tři roky praxe ve školství. Přijímací zkouška se nekoná. O přijetí rozhoduje děkan Fakulty přírodovědně - humanitní a pedagogické TU v Liberci.

 • Celkový rozsah studia za čtyři semestry nepřekročí 253 hodin prezenční výuky.

 • Studium je rozděleno do 12. předepsaných modulů:
  1. Vývoj poradenských systémů
  2. Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení
  3. Osobnost výchovného poradce
  4. Komunikace s rodiči
  5. Školní třída, její vedení a diagnostika
  6. Právní rámec výkonu poradenské činnosti
  7. Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
  8. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  9. Žák v kontextu služeb výchovného poradce
  10. Základní diagnostické metody a intervenční techniky
  11. Kariérové poradenství
  12. Monitorování, evaluace a autoevaluace výchovného poradenství
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM