Studijní plán na čtyři semestry je následující:

První semestr

 • Teoretická část:
  • Vývoj poradenských systémů 12 kz
  • Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení 12 kz
  • Obecný úvod do právní problematiky 4 kz
  • Školské zákony a vyhlášky 4 z
  • Výchova v rodině 8 kz
 • Praktická část:
  • Stáže 6 kz
  • Výcvikový seminář Komunikace s rodiči 12 kz


Druhý semestr

 • Teoretická část:
  • Poradenské služby a zaměstnávání osob se zdravotním postižením 4 kz
  • Osobnost výchovného poradce 12 kz
  • Školní třída, její vedení a diagnostika (teoretická část) 12 kz
  • Vedení poradenské komunikace (teoretická část) 8 kz
  • Seminář k závěrečné práci 3 z
 • Praktická část:
  • Výcvikový seminář Řešení sociálně nežádoucích jevů ve třídě 16 kz
  • Praktický seminář k předmětu Školní třída, její vedení a diagnostika 12 z

Třetí semestr

 • Teoretická část:
  • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 12 kz
  • Žák se zdravotním postižením 8 kz
  • Žák v kontextu služeb výchovného poradce 16 kz
  • Nadaní žáci 4 z
 • Praktická část:
  • Výcvikový seminář vedení poradenské komunikace 12 z
  • Stáže 12 kz

Čtvrtý semestr

 • Teoretická část:
  • Obecné aspekty kariérového poradenství 8 kz
  • Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 8 kz
  • Základní diagnostické metody a intervenční techniky 12 kz
  • Monitorování, evaluace a autoevaluace výchovného poradenství 12 kz
 • Praktická část:
  • Výcvikový seminář poradenský rozhovor a intervenční techniky 12 z
  • Stáže 12 kz


Vysvětlivky:
čísla vedle předmětů znamenají počet hodin prezenční výuky
z : zápočet
kz: klasifikovaný zápočet

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM