Brainwashing

jakákoliv technika snažící se ovládnout myšlení a jednání člověka proti jeho vlastní vůli

» Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů