Klíčová slova

motivace, frustrace, delegování, týmová práce, týmové role, předpoklady práce týmu, tok informací