Žák v kontextu služeb výchovného poradce

Celkový počet hodin prezenční výuky: 20
Počet kreditů celkem: 9

Základní témata:

 • Základní charakteristiky psychosociálního vývoje v jednotlivých etapách života
 • Variability psychického vývoje, základní vývojové úkoly
 • Problematika školní zralosti
 • Výukové obtíže
 • Výchovné obtíže
 • Nadaní žáci
 • Disharmonický vývoj osobnosti
 • Poruchy chování a žáci ohrožení sociálně patologickými jevy
 • Psychické poruchy v dětském věku a adolescenci
 • Postavení žáka ve třídě
 • Vztahy rodina-žák-škola