Povinná a distanční literatura představuje distanční studijní texty připravené pedagogy TU v Liberci nebo učebnice hromadně zakoupené na UK v Praze či jiných univerzitách. Literatura je součástí školného a studující ji obdrží vždy na začátku každého semestru. Distanční texty jsou přiloženy k projektu.

Abecední seznam distančních textů:
BALCAR, J. Zdravotně znevýhodněné a nemocné dítě ve školské praxi I. a II. Liberec: TU v Liberci 2001 a 2002
BOĎOVÁ, V. – DOUBRAVOVÁ, Š. - MICHALOVÁ, Z. Projekt výchovného poradenství na základních a středních školách. Metodika tvorby závěrečné práce. Liberec: TU v Liberci 2008
Hadjmoussová, Z. Případová studie – kazuistika – studijní materiál jak psát kazuistiku
JANOŠOVÁ, P. Šikana a vyčleňování žáků na ZŠ. Liberec: TU v Liberci 2011. ISBN 978-80-7372-780-2 (elektronická verze) a ISBN 978-80-7372-779-6 (tištěná verze)
KARHANOVÁ-HORYNOVÁ, E. Průvodce vybranými kapitolami práva. Liberec: TU v Liberci 2006 ISBN 80-7372-048-5
KREJČOVÁ, L. Komunikace s rodiči problémových žáků. Liberec: TU v Liberci 2010. ISBN 978-80-7372-658-4 pro CD ROM a ISBN 978-80-7372-650-8 pro tištěnou verzi
MICHALOVÁ, Z. – HAINOVÁ, H. Základy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Liberec: TU v Liberci 2012
MICHALOVÁ, Z. Integrativní speciální pedagogika. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-880-9 a ISBN 978-80-7372-879-3 (tištěná verze)
MICHALOVÁ, Z. Speciální pedagogika 1. díl. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-830-4 a ISBN 978-80-7372-831-1 (tištěná verze)
MICHALOVÁ, Z. Speciální pedagogika 2. díl. Liberec: TU v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-843-4 a ISBN 978-80-7372-842-7 (tištěná verze)
MICHALOVÁ, Z. Vybrané kapitoly z problematiky specifických poruch učení. Liberec: TU 2008, o128s. ISBN 978-80-7372-318-7
SOCHUREK, J. Vybrané kapitoly ze sociální patologie I. a II. Díl. Liberec: TU v Liberci 2001
VÁGNEROVÁ, M. Poradenská psychologie pro pedagogy se zaměřením na problémy v chování (Problémy v chování mohou mít různé příčiny i různá řešení) TU v Liberci 2011
VÁGNEROVÁ, M. Úvod do vývojové psychopatologie II. Liberec: TU v Liberci 2003
VÁGNEROVÁ, M. Úvod do vývojové psychopatologie III. Liberec: TU v Liberci 2003.

Abecední seznam ostatní povinné literatury:
KYRIACOU, Ch. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005.
MICHALOVÁ, Z. Sondy do problematiky specifických poruch chování. 1. vyd. Havlíčkův Brod : Tobiáš 2007. 207 s. ISBN 80-7311-075-X.
VÁGNEROVÁ, M. – KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2008
VÁGNEROVÁ, M. Poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum 2005
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM